Integritetspolicy för Warner Music Group – Tilldelning av huvudansvarsområden

Senast uppdaterad: 27 June 2022

FÖRDELNING AV VIKTIGA ANSVARSOMRÅDEN MELLAN GEMENSAMT PERSONUPPFISTANSVARIGA

I tabellen nedan anges fördelningen av de viktigaste ansvarsområdena mellan följande gemensamt personuppgiftsansvariga:

Tabellen nedan beskriver hur vi hanterar vårt gemensamma ansvar gentemot dig och du kan se hur du kan kontrollera dina uppgifter:

Åtgärd/krav

Ansvarig

Warner Music Sweden AB

Warner Music International Services Limited

Warner-Elektra-Atlantic Corporation

Warner Music Inc

Tillhandahållande av integritetspolicy

Hantering av registrerades rättigheter

 

Kontaktperson för registrerade

 

Ansvar för att efterlevnad av GDPR och registerhantering


Vi delar och hanterar ett antal andra ansvarsområden med avseende på hur vi gemensamt hanterar dina Personuppgifter. Dessa andra ansvarsområden inkluderar till exempel hur vi säkerställer att dina uppgifter hålls säkra och hur vi säkerställer att dina uppgifter förblir skyddade när vi överför dem utanför EES och Storbritannien. För att utöva dina rättigheter och få mer information om vår gemensamma kontroll, kontakta oss på privacypolicy@wmg.com