INTEGRITETSPOLICY FÖR WARNER MUSIC GROUP

Senast uppdaterad: 27 June 2022

Warner Music Group tar din integritet på allvar när vi hanterar dina Personuppgifter. Detta innebär information som identifierar dig personligen, såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter, orderhistorik, kredit-/betalkortsuppgifter, marknadsföringspreferenser eller uppgifter som kan kopplas till sådan information för att identifiera dig direkt eller indirekt (“Personuppgifter”). Hänvisningar till ”vi” "vår" eller ”oss” i denna Integritetspolicy avser de enheter i Warner Music Group som anges som Personuppgiftsansvariga i avsnittet "Personuppgiftsansvariga för dina Personuppgifter" nedan.

Denna Integritetspolicy beskriver våra rutiner när det gäller Personuppgifter som vi samlar in från dig personligen och via vissa av våra ägda eller kontrollerade webbplatser, onlinebutiker, webbverktyg (t.ex. widgetar och applikationer) och mobila applikationer (“Mobilappar”) i varje enskilt fall, som länkar till denna Integritetspolicy (var och en, en “Plattform” eller tillsammans våra “Plattformar”).

Denna Integritetspolicy gäller hela Warner Music Group och där det finns lokala variationer eller tillägg gällande hur vi använder dina Personuppgifter som samlas in från ditt hemland anges dessa tydligt i avsnittet Landsspecifika regler i denna Integritetspolicy. Vänligen behandla dessa regler som en del av denna Integritetspolicy. Om du är bosatt i Kalifornien, vänligen notera att vi har en separat Integritetspolicy för Kalifornien som gäller för insamling och användning av dina Personuppgifter tillsammans med denna Integritetspolicy och även informerar dig om dina rättigheter när det gäller integritet. Se vår Integritetspolicy för Kalifornien här

Observera att våra Plattformar inte riktar sig till personer under sexton (16) års ålder, och vi begär att sådana individer inte lämnar ut Personuppgifter via Plattformarna.

SNABBGUIDE TILL INNEHÅLL

1
PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
2
HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
3
HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER
4
ÖVERFÖR VI DINAPERSONUPPGIFTER?
5
HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?
6
KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER
7
DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER
8
UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY
9
KONTAKTA OSS
10
LANDSSPECIFIKA REGLER
11
INTEGRITETSPOLICY FÖR KALIFORNIEN
1.
PERSONUPPGIFTSANSVARIGA FÖR DINA PERSONUPPGIFTER
1.1.
De Warner Music Group-företag som listas nedan kommer att vara Personuppgiftsansvariga för de Personuppgifter vi samlar in på våra Plattformar:
1.1.1

Warner Music Sweden AB, ett bolag registrerat i Sverige med adress Box 5164, 102 44, Stockholm, Sverige;

1.1.2

Warner Music International Services Limited, ett företag registrerat i England och Wales med säte på 78 Cannon Street, London, England, EC4N 6AF, UK;

1.1.3

Warner-Elektra-Atlantic Corporation, ett Delaware Corporation med huvudkontor på 1633 Broadway New York, New York 10019, USA;

1.1.4

Warner Music Inc., ett Delaware Corporation med huvudkontor på 1633 Broadway New York, New York 10019, USA;

Observera att den exakta relationen mellan den Personuppgiftsansvariga som hanterar dina Personuppgifter bestäms av de aktiviteter som gäller dig i avsnittet ”Hur vi använder dina Personuppgifter”, och beroende på de relevanta aktiviteter som identifieras kan de företag som anges ovan antingen vara Ensamt personuppgiftsansvariga (ett företag är ensamt ansvarigt) eller gemensamt Personuppgiftsansvariga (två eller fler företag som anges ovan är gemensamt ansvariga) för dina Personuppgifter. Vi har inkluderat en tabell här som beskriver den Personuppgiftsansvariges relation för varje aktivitet som kan gälla för dig och där det finns en relation mellan den Personuppgiftsansvariga har vi inkluderat en sammanfattning av de arrangemang som finns på plats (vem som är ansvarig för att följa lagen när det gäller din integritet) här.

1.2.
Vi har försökt att göra det så tydligt som möjligt i länkarna ovan, men om du har några frågor om vilka av ovanstående företag som är Personuppgiftsansvariga eller vill kontakta något av de företag som anges ovan kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på privacypolicy@wmg.com. Om det är lättare för dig kan du också skriva till oss på Warner Music UK Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK.
2.
HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER

Vi får Personuppgifter om dig, antingen direkt från dig, från en tredje part (en annan källa än dig, till exempel när du köper ett album på Ticketmaster) eller via automatisk insamling när du använder någon av våra Plattformar.

Vi använder dina Personuppgifter för olika ändamål (skäl) och våra rättsliga grunder för att använda dina Personuppgifter är antingen ”att tillhandahålla en begärd tjänst eller fullgöra ett avtal med dig”, ”där vi har en rättslig förpliktelse”, ”om du har gett oss ditt samtycke" eller ”där det är nödvändigt för våra legitima intressen” (det innebär att vi har ett affärsmässigt eller kommersiellt intresse av att använda dina Personuppgifter).

I tabellerna nedan anges tydligt hur vi samlar in och använder dina Personuppgifter och de rättsliga grunder (skäl) som vi är beroende av för att använda dina Personuppgifter. Om vi har sagt att användning eller lagring av dina uppgifter är ”nödvändigt för våra legitima intressen” har vi gjort en bedömning för att säkerställa att detta inte är orättvist för dig. Observera att varje rubrik i kolumnen ”Hur vi använder din information och våra rättsliga grunder” i tabellen nedan hänvisar till de olika rättsliga grunder vi förlitar oss på för användning av dina Personuppgifter.

Tänk på att om du väljer att inte lämna information som vi begär eller om du invänder mot vår användning av dina Personuppgifter när vi har klargjort att dessa uppgifter är obligatoriska, kan vi eventuellt inte tillhandahålla tjänster som du har begärt.

2.1
Online-konton och köp

Uppgifter vi samlar in

Hur vi använder dina uppgifter och våra rättsliga grunder

Användarkonto

Du ger oss Personuppgifter om dig när du registrerar dig för ett konto på någon av våra Plattformar (t.ex. i våra e-handelsbutiker). Detta är i allmänhet information som ditt namn och din e-postadress.

När du fyller i dina kontouppgifter efter registreringen och använder ditt konto ger du oss ytterligare information om dig. Detta är i allmänhet Personuppgifter, inklusive dina adressuppgifter (leveransadress och faktureringsadress), innehållet i din varukorg, orderhistorik, föredragna betalningssätt (t.ex. kredit-/betalkort/PayPal) och marknadsföringspreferenser.

Tillhandahålla en efterfrågad tjänst/fullgöra ett avtal med dig

För att registrera ditt konto och förse dig med kontofunktioner på våra Plattformar, såsom att tillåta åtkomst till ditt konto, underhålla ditt konto och förse dig med relaterad kundservice.

För att skicka dig administrativ information, inklusive information om våra Plattformar och ändringar av våra villkor och policyer.

För att du ska kunna skicka meddelanden (till exempel musikklipp eller artistinformation) till en vän via våra Plattformar. Genom att använda sådan funktioner, bekräftar du för oss att du har rätt att använda och förse oss med din väns namn och e-postadress.

Köp/Beställningar

Du ger oss Personuppgifter om dig när du gör en beställning på någon av våra Plattformar. Detta är allmän information inklusive innehållet i din varukorg, ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din leveransadress, dina leveranspreferenser och dina betalningsuppgifter (t.ex. kreditkort/PayPal)

Tillhandahålla en efterfrågad tjänst/fullgöra ett avtal med dig

För att slutföra och fullfölja dina köp på våra Plattformar, inklusive behandla dina betalningar, skicka en orderbekräftelse till dig, skicka dig uppdateringar om din beställning och få din beställning levererad till dig.

För att skicka dig administrativ information, inklusive information om våra Plattformar och ändringar av våra villkor och policyer.

Uppfylla en rättslig förpliktelse

För att följa alla relevanta konsumentlagar när det gäller inköp du gör, inklusive att ge dig viss information och utfärda ersättningar, krediter eller återbetalningar (om tillämpligt).

Inköp från tredje part

Vi samlar in Personuppgifter om dig när du köper något från en tredje part (t.ex. när du köper ett album på Ticketmaster). Detta är i allmänhet information som namn, telefonnummer, orderinformation, leveransadress och leveranspreferenser.

Tillhandahålla en efterfrågad tjänst/fullgöra ett avtal med dig

För att slutföra och fullfölja dina inköp från våra tredjepartspartners, inklusive att skicka dig en orderbekräftelse, skicka dig uppdateringar om din beställning och få din beställning levererad till dig.

Kundsupport

Du ger oss Personuppgifter om dig när du kontaktar oss i samband med en beställning eller får support som har skett på någon av våra Plattformar. Detta är i allmänhet information som namn, e-postadress, betalningsuppgifter, orderuppgifter (inklusive leverans- och leveranspreferenser) och uppgifter om din förfrågan.

Tillhandahålla en efterfrågad tjänst/fullgöra ett avtal med dig

För att kommunicera med dig om köp som du har gjort på våra Plattformar och förse dig med relaterad kundservice.

2.2
Marknadsföringskampanjer och direktmarknadsföring

Uppgifter vi samlar in

Hur vi använder dina uppgifter

Tävlingar, utlottningar och liknande kampanjer

Du ger oss Personuppgifter när du deltar i någon av våra tävlingar, utlottningar eller liknande kampanjer. Detta är allmän information som namn, kön, telefonnummer, e-postadress, födelsedatum, postnummer, land, stad, uppgifter om den tävling eller utlottning du deltagit i och ditt tävlingsbidrag.

Tänk på att de typer av Personuppgifter som samlas in ovan kan variera (vi kanske bara ber dig lämna vissa av Personuppgifterna ovan) beroende på vilken kampanj du deltar i. Vi kommer att berätta vilken information som krävs innan du deltar i någon av våra kampanjer.

Med ditt samtycke

För att du ska kunna delta i våra tävlingar, utlottningar eller liknande kampanjer samt administrera dessa aktiviteter.

Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter. Om det finns några ytterligare regler kommer dessa att tillhandahållas dig innan du deltar. Var vänlig och läs dessa regler noggrant innan du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Direktmarknadsföring

Du ger oss Personuppgifter om dig när du registrerar dig/godkänner att få marknadsföringskommunikation från oss.

Detta är i allmänhet information som ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och dina marknadsföringspreferenser. Beroende på marknadsföringskampanjen kan detta även inkludera land, stad, födelsedatum och kön om du lämnar dessa uppgifter.

Det finns flera sätt att registrera sig för att få marknadsföring från oss, bland annat:

Post Registrera dig för att få marknadsföring från oss via post.

Nyhetsbrev Registrera dig för att få våra nyhetsbrev på någon av våra webbsidor.

Artist/Skivbolag. Registrera dig för att få marknadsföring och uppdateringar för Artist/Skivbolag.

Kampanjer Registrera dig för att få marknadsföringskommunikation när du deltar i någon av våra marknadsföringskampanjer (inklusive offlinekampanjer, konserter, tävlingar, utlottningar och liknande kampanjer).

Kontoregistrering. Registrera dig för att få marknadsföring när du registrerar dig för ett konto på våra Plattformar.

Köp. Registrera dig för att få marknadsföringskommunikation från oss när du handlar i våra webbutiker.

Marknadsföringspartner. Registrera dig för att få marknadsföringskommunikation från oss på en tredjepartspartners webbplatser eller online-plattform (varje webbplats eller online-plattform som inte står under vår kontroll, t.ex. biljettplattformar eller musikstreamingtjänster).

Med ditt samtycke

För att skicka marknadsföringskommunikation via e-post eller SMS om du har samtyckt till att ta emot sådan kommunikation. Vi kommer endast att göra detta i enlighet med dina marknadsföringspreferenser och du kan när som helst välja att inte ta emot dessa meddelanden genom att klicka på länken Avsluta prenumeration i det e-postmeddelande vi skickar, följa instruktionerna i det SMS vi skickar eller genom att mejla oss på privacypolicy@wmg.com.

Att segmentera dig i syfte att avgöra vilket innehåll som är bäst lämpat att skicka till dig. Det gör vi till exempel genom att analysera faktorer om dig, till exempel hur du har anmält dig för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss (t.ex. på vår webbplats eller genom en tävling), din plats och de marknadsföringspreferenser du har meddelat oss (t.ex. den Artist du har sagt att du är intresserad av). Observera att vi när som helst kommer att upphöra med segmenteringen när du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i ett e-postmeddelande vi skickar, genom att skicka ett meddelande till ”STOP” eller genom att mejla oss på privacypolicy@wmg.com.

För att dela dina kontaktuppgifter och marknadsföringspreferenser med våra dotterbolag, våra artister och annan tredje part i syfte att skicka marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller SMS där du har samtyckt till att vi delar dina Personuppgifter för dessa syften. Vi kommer endast att göra detta i enlighet med dina marknadsföringspreferenser och du kan när som helst be oss att sluta dela dina Personuppgifter för dessa syften genom att skicka e-post till oss på privacypolicy@wmg.com.

Observera att om du avstår från att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kommer vi att fortsätta att skicka administrativa meddelanden och servicemeddelanden till dig efter behov. Dessa meddelanden kommer inte att innehålla något marknadsföringsinnehåll.

Reklam i sociala medier

Du ger oss Personuppgifter om dig när du registrerar dig eller samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation från oss, inklusive reklam på sociala medier. Detta är i allmänhet information som ditt namn, din e-postadress, användarnamn eller hantering av sociala medier, telefonnummer och marknadsföringspreferenser.

Om vi har en pixel på sociala medier på någon av våra Plattformar ger du oss Personuppgifter om dig när du samtycker till att denna pixel interagerar med och samlar in data från din enhet när du går in på våra Plattformar. Detta är i allmänhet information om att du har besökt våra Plattformar och har ett konto på våra partners sociala medieplattformar (t.ex. Facebook eller Google).

Se vår cookiepolicy för mer information om pixlar i sociala medier och hur de fungerar. Du hittar den längst ner på våra webbsidor, bredvid vår Användarvillkor.

Med ditt samtycke

För att skicka dig våra anpassade annonser på ditt konto på sociala medier med hjälp av målgruppsinriktad teknik, där våra partners på sociala medier matchar din e-postadress eller information som samlas in från våra pixlar på sociala medier med ditt användarkonto på deras Plattform (om du har ett sådant), och inkluderar dig i en grupp individer till vilka vi kan skicka anpassade annonser. Denna ”Custom Audience”-grupp skapas och lagras endast på din sociala medieplattform och även om vi kan skicka anpassade annonser till dig, kan vi inte avgöra om du har inkluderats i Custom Audience-gruppen och har inte tillgång till någon information som finns på ditt konto på sociala medier.

Att segmentera dig i syfte att avgöra vilket innehåll som är bäst lämpat för att skicka till dig och vilken målgrupp du är bäst lämpad att ingå i. Det gör vi till exempel genom att analysera faktorer om dig, till exempel hur du har anmält dig för att ta emot marknadsföringskommunikation från oss (t.ex. på vår webbplats eller i en tävling), din plats, de marknadsföringspreferenser du har kommunicerat till oss (t.ex. den Artist du har sagt att du är intresserad av) och även genom att analysera dina interaktioner med våra Plattformar och ditt lyssningsbeteende där du har gett oss ditt samtycke (se avsnittet ”Lyssningsbeteende på Plattformar med streaming” nedan). Observera att vi när som helst kommer att upphöra med segmenteringen när du väljer att inte ta emot marknadsföringskommunikation genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i det e-postmeddelande vi skickar, följa instruktionerna i det SMS vi skickar eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacypolicy@wmg.com.

Att skapa en separat grupp av användare på sociala medier med liknande egenskaper som de som har inkluderats i våra Custom Audience-grupper. Denna ”Lookalike Audience”-grupp skapas och lagras endast på våra sociala mediepartners plattformar. Även om vi kan skicka anpassade annonser till individer i denna Lookalike Audience-grupp, kan vi inte identifiera några individer som ingår i denna grupp och har inte tillgång till någon information som finns på sociala medieplattformen om dessa individer.

2.3
Sociala medier, streamingtjänster och tredjepartskonton

Uppgifter vi samlar in

Hur vi använder dina uppgifter

Direktmarknadsföring till leverantörer av digitala tjänster

Vi samarbetar med digitala tjänsteleverantörer. Om du har ett konto hos en digital tjänsteleverantör (t.ex. Spotify) och samtycker till att ta emot marknadsföringskommunikation från deras partners genom att använda deras onlineverktyg, delar din digitala tjänsteleverantör dina Personuppgifter med oss för detta ändamål. Denna information inkluderar ditt namn, födelsedatum, kön, e-postadress och postnummer.

Med ditt samtycke

För att skicka marknadsföringskommunikation med teman via e-post och i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Se även avsnittet ”Lyssningsbeteende på streamingplattformar” nedan som diskuterar andra sätt som vi interagerar med streamingplattformar för att skicka innehåll som är relevant för dig om du har samtyckt till detta.

Observera att du när som helst kan välja att inte ta emot dessa meddelanden genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i ett e-postmeddelande som vi skickar, genom att skicka ett e-postmeddelande till privacypolicy@wmg.com eller genom att göra detta via din digitala tjänsteleverantörs plattform.

Delta i tävlingar, utlottningar och liknande kampanjer med ett konto på sociala medier.

Om du använder ditt konto på sociala medier (t.ex. Facebook), konto på streamingplattform (t.ex. Spotify) eller något annat användarkonto hos tredje part för att delta i våra tävlingar, utlottningar eller kampanjer eller via en inbjudan att logga in på ett sådant konto på våra Plattformar, kommer du att dela vissa Personuppgifter från ditt tredjepartskonto med oss, vilket kan inkludera till exempel ditt namn, kön, e-postadress, stad, land, lyssningshistorik, favoritlåtar, information om den kampanj du har deltagit i, ditt bidrag och andra Personuppgifter som du gör tillgängliga för oss.

Med ditt samtycke

För att du ska kunna delta i våra tävlingar, utlottningar eller liknande kampanjer samt administrera dessa aktiviteter.

Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler som kan innehålla ytterligare information om hur vi använder och lämnar ut dina Personuppgifter. Var vänlig och läs igenom dessa regler noggrant innan du lämnar dina Personuppgifter till oss.

Lyssningsbeteende på streamingplattformar

Om du ger oss tillstånd, samlar vi in Personuppgifter från streamingplattformar som du använder (t.ex. Spotify) om ditt lyssningsbeteende på deras plattform. Detta inkluderar information om låtar, spellistor och album som du lyssnar på, tillsammans med dina föredragna genrer och artister.

Med ditt samtycke

För att analysera ditt lyssningsbeteende (både på aggregerad och personligt identifierbar bas) i syfte att fastställa vilket marknadsföringsinnehåll som kan vara lämpligt att skicka till dig, om du har samtyckt (på streamingplattformen) till att ta emot direktmarknadsföring från oss och i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Om vi till exempel identifierar en artist som en toppartist baserat på ditt lyssningsbeteende kan vi rekommendera en liknande artist som vi tror att du gillar, men som du ännu inte har lyssnat på. Observera att du kan återkalla ditt samtycke till att vi använder ditt lyssningsbeteende via din streamingplattform eller genom att kontakta oss på privacypolicy@wmg.com.

Att övervaka hur vårt innehåll presterar på streamingplattformar genom att analysera användarnas lyssningsbeteende.

Spara/lägg till i förväg

Om du i förväg sparar eller lägger till något av vårt opublicerade innehåll på en streamingplattform kan streamingplattformen dela dina Personuppgifter med oss. Detta kan inkludera information om det innehåll du har valt som du har sparat/lagt till i förväg, tillsammans med ditt namn, din e-postadress, din ort, ditt land och (om tillämpligt) dina marknadsföringspreferenser om du har valt att ta emot marknadsföringskommunikation från oss.

Med ditt samtycke

För att lägga till begärt innehåll i ditt bibliotek på streamingplattformen när detta innehåll officiellt släpps och för att skicka dig ett e-postmeddelande som informerar dig om detta.

För att skicka dig marknadsföringskommunikation via e-post om du har samtyckt till att ta emot dessa meddelanden. Vi kommer endast att göra detta i enlighet med dina marknadsföringspreferenser och du kan när som helst välja att inte ta emot dessa meddelanden genom att klicka på länken ”Avsluta prenumeration” i ett e-postmeddelande vi skickar eller genom att skicka ett e-postmeddelande till privacypolicy@wmg.com.

2.4
Allmänna frågor och engagemang

Uppgifter vi samlar in

Hur vi använder dina uppgifter

Allmänna frågor

Du ger oss Personuppgifter om dig när du kontaktar oss eller på annat sätt interagerar med oss i allmänhet, inklusive via e-post, SMS, sociala medier, kontaktformulär online, telefonsamtal, SMS, post eller på annat sätt. Detta är i allmänhet information som ditt namn, dina kontaktuppgifter och information om din kommunikation.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att svara på dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål, till exempel när du skickar frågor, förslag, komplimanger eller klagomål till oss eller när du begär information om våra Plattformar. Vi kan också ta hänsyn till detta när vi förbättrar våra Plattformar, produkter och tjänster.

Undersökningar

Du ger oss Personuppgifter om dig när du deltar i och fyller i någon av våra undersökningar. Detta är i allmänhet information som ditt namn, dina kontaktuppgifter och dina svar i undersökningen.

Med ditt samtycke

För att registrera dig för våra enkäter och för att analysera de svar du har lämnat på våra enkätfrågor.

2.5
Automatiskt insamlad information

Uppgifter vi samlar in

Hur vi använder dina uppgifter

E-post

Vi samlar automatiskt in vissa Personuppgifter när vi skickar dig marknadsföringsmeddelanden i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Detta är i allmänhet information om du har öppnat e-postmeddelandet och vad du har klickat på i meddelandet.

Se vår cookiepolicy för information om vad cookies (och andra liknande tekniker) är och hur vi använder dem. Du hittar den längst ner på våra webbsidor, bredvid våra Användarvillkor.

Med ditt samtycke

För att kontrollera hur e-postmarknadsföringen fungerar.

För att skräddarsy framtida marknadsföringsmejl vi skickar till dig baserat på din interaktion med våra tidigare e-postmeddelanden.

Åtkomst till våra online-Plattformar

We collect certain Personal Information by automated means when you visit or interact with any of our online Platforms. This is generally information including:

Vi samlar in vissa Personuppgifter automatiskt när du besöker eller interagerar med någon av våra online-Plattformar. Detta är i allmänhet information som omfattar:

Information om webbläsare och enhet: Viss information samlas in av de flesta webbläsare, såsom din MAC-adress (Media Access Control), enhetstyp (Windows eller MAC), skärmupplösning, operativsystemsversion, typ av webbläsare och vilken version av vår Plattform som du använder.

Information i Mobilappen: När du laddar ner och använder någon av våra Mobilappar kan vi spåra och samla in data om Mobilappens användning, såsom datum och tid då Mobilappen på din enhet ansluter till våra servrar och vilken information och vilka filer som har laddats ned till Mobilappen baserat på ditt enhetsnummer.

IP Address: En IP-adress (Internet Protocol) är ett nummer som automatiskt tilldelas din enhet av din internetleverantör (ISP) när du ansluter till en Plattform och som identifieras och loggas automatiskt i våra serverloggfiler varje gång du besöker Plattformen, tillsammans med tidpunkten för besöket och aktiviteten på Plattformen.

Det är nödvändigt för våra legitima intressen

Att analysera användningen Plattformen.

För att hjälpa till att diagnostisera serverproblem.

För att administrera våra Plattformar.

För att fastställa din plats på landsnivå.

Cookies (och liknande tekniker)

När du besöker någon av våra online-Plattformar samlar vi in Personuppgifter om dig genom cookies och liknande tekniker som placeras på din enhet. Den information som samlas in kan inkludera ett användar-ID som tilldelas dig, din IP-adress, det innehåll du har interagerat med på våra Plattformar, varaktigheten för varje besök på våra Plattformar, felmeddelanden som uppstår när du använder våra Plattformar och dina interaktioner med sociala insticksprogram (t.ex. Facebooks gilla eller dela-knapp) på våra Plattformar.

Se vår cookiepolicy för information om vad cookies (och andra liknande tekniker) är och hur vi använder dem. Du hittar den längst ner på våra webbsidor, bredvid våra Användarvillkor.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att säkerställa att våra Plattformar fungerar som det är tänkt på din enhet och vid behov för att tillhandahålla det innehåll eller de tjänster du begär på våra Plattformar.

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

För att säkerställa att din användning av våra Plattformar och alla aktiviteter du utför på vår Plattform är säker.

För att följa tillämplig lagstiftning när det gäller Cookies och information som samlas in från Cookies – till exempel för att komma ihåg dina cookieinställningar.

Med ditt samtycke

För att ge dig skräddarsydd annonsering online och på sociala medier baserat på din online-aktivitet och användning av våra Plattformar.

För att dela din information med tredjepartspartner för att de ska kunna skicka dig anpassat reklaminnehåll online och på sociala medier.

För att dela din information med tredjepartspartners på sociala medier där du interagerar med sociala insticksprogram (t.ex. Facebooks gilla eller dela-knapp) på våra Plattformar.

Att känna igen dig när du återvänder till någon av våra Plattformar och anpassa din upplevelse utifrån dina tidigare besök.

För att utföra webbanalyser på våra Plattformar (t.ex. för att kontrollera antal besök på våra Plattformar och de åtgärder du vidtar på våra Plattformar i analyssyfte).

2.6
Interna affärsprocesser

Uppgifter vi samlar in

Hur vi använder dina uppgifter

Aggregering av Personuppgifter

Vår aggregering av Personuppgifter kan gälla för någon av ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

För att aggregera alla Personuppgifter som vi samlar in så att de i sin slutgiltiga aggregerade form inte längre direkt identifierar dig eller någon annan individ. Till exempel genom att använda Personuppgifter som samlats in vid besök på webbplatsen för att beräkna andelen av våra användare som gillar en viss Artist. Vi använder de aggregerade data som genereras för flera syften, bland annat för att:

Utveckla nya produkter och tjänster.

Förbättra eller modifiera våra nuvarande produkter och tjänster.

Fastställa hur effektiva våra marknadsföringskampanjer är så att vi kan anpassa våra kampanjer efter våra användares behov och intressen.

Driva och utöka vår affärsverksamhet, till exempel, för att förstå vilka delar av våra Plattformar som är mest intressanta för våra användare så att vi kan fokusera resurser och utvecklingsarbete på ett effektivt sätt.

Revisioner (interna och externa) och efterlevnad

Vår gransknings- och efterlevnadsprocess kan gälla för alla ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

Att verifiera att våra interna processer fungerar som det är tänkt.

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Att verifiera att våra interna processer uppfyller juridiska, regulatoriska eller kontraktsmässiga krav.

Bedrägeri och säkerhet

Vår process för bedrägeri- och säkerhetsövervakning kan gälla för alla ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

Att utföra bedrägeri- och säkerhetsövervakning inom vår verksamhet, till exempel för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök till identitetsstöld.

Administration

Våra administrativa processer kan gälla för alla ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för våra legitima intressen

Att arbeta effektivt inom vår affärsmodell och företagsstruktur, på ett sätt som effektivt ger service till våra kunder, bland annat genom att använda en rad centraliserade och lokala affärsfunktioner.

Rättsliga anspråk

Vår process för rättsliga anspråk kan gälla för alla ovanstående Personuppgifter som vi samlar in om dig.

Nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse/legitima intressen (beroende på situationen)

Att på ett effektivt sätt försvara eller göra gällande anspråk för att skydda våra juridiska rättigheter och intressen och att svara på utredningar från tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter.

3.
HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Vi delar dina Personuppgifter för följande ändamål:

Vi delar dina Personuppgifter med dotterbolag för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Du kan läsa se listan över våra dotterbolag och var de finns här: https://wminewmedia.com/affiliates/.

Vi delar dina Personuppgifter med företag som utför tjänster för vår räkning (och i vissa fall våra dotterbolag) för att göra det möjligt för dem att tillhandahålla dig tjänster, inklusive de som listas nedan. Detta kan omfatta konsulter, leverantörer av professionella rådgivningstjänster (såsom advokater och revisorer), digitala marknadsföringsbyråer, tjänsteleverantörer som är involverade i hosting (molnleverantörer som AWS och Microsoft Azure), marknadsföringsteknik (för t.ex. e-postkampanjer, e-postautomatisering, hantera opt-outs etc.), dataanalyser (såsom trafikanalys av webbplatser), betalningshantering (såsom PayPal), orderhantering (såsom leverans av beställningar), tillhandahållande av infrastruktur (såsom webbplats- och applikationsutveckling), revision (revisorer som KPMG och PWC), IT-tjänster, kundtjänst, e-postleverans, kreditkortshantering och andra liknande tjänster.

Vi delar dina Personuppgifter med tredje part (inklusive våra partners och artister) för att de ska kunna skicka dig marknadsföringskommunikation i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel när du registrerar dig för att få ett nyhetsbrev från en artist.

Vi delar dina Personuppgifter med våra partners på sociala medier för annonsering på sociala medier och när vi använder plugin-program för sociala medier på våra Plattformar.

Vi delar dina Personuppgifter med tredje part som sponsrar tävlingar, utlottningar och liknande kampanjer så att de kan erbjuda och administrera sådana tävlingar, utlottningar och kampanjer.

Personuppgifter som du lägger upp eller lämnar ut på våra Plattformar (t.ex. via anslagstavlor, chattar, profilsidor och bloggar) kommer att bli offentlig information och kan vara tillgänglig för besökare på våra Plattformar och för allmänheten, och kan omdistribueras via Internet och andra mediekanaler där de når en ännu bredare publik.

Vi delar dina Personuppgifter om vi är skyldiga att göra det, för att efterleva (och/eller där vi rimligen anser att vi är skyldiga att följa) någon rättslig skyldighet, såsom domstolsbeslut, verkställighetsåtgärder från tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndighet eller för att verkställa något avtal som vi har med dig eller för att skydda Warner Music Groups, våra dotterbolags, våra artisters, dig, andra tredje parters, våra Plattformars användares eller allmänhetens rättigheter, egendom, säkerhet eller trygghet.

Vi delar dina Personuppgifter i samband med en försäljnings- eller affärstransaktion. Vi har ett legitimt intresse av att lämna ut eller överföra dina Personuppgifter till en tredje part i händelse av omorganisation, sammanslagning, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan förändring av hela eller någon del av vår verksamhet, våra tillgångar eller vårt lager (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden). Sådana tredje parter kan till exempel vara en förvärvande enhet och dess rådgivare.

Vi delar dina Personuppgifter för att upprätthålla våra villkor eller andra avtal vi har med dig och för att kunna vidta åtgärder eller begränsa de skador som vi kan åsamkas vid eventuella åtgärder, t.ex. i enlighet med domstolsbeslut eller vid användning av inkassoföretag.

4.
ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Observera att dina Personuppgifter, på grund av att Warner Music Group är en global koncern, kan lagras och behandlas i alla länder där vi har verksamhet eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, och genom att använda våra Plattformar förstår du att dina Personuppgifter kan överföras till länder utanför ditt hemland, inklusive USA, som kan ha andra regler för dataskydd än de som gäller i ditt land.

Våra konsumentdatabaser och globala marknadsföringsteam är baserade i USA och Storbritannien, så de Personuppgifter du lämnar till oss när du interagerar med oss i e-handelssyfte, för marknadsföringssyften och för syften relaterade till tävlingar (inklusive utlottningar och andra liknande kampanjer) kommer att lagras och behandlas i USA och Storbritannien för dessa syften.

Se avsnittet ”Överför vi dina Personuppgifter?” i de landsspecifika reglerna i denna Integritetspolicy för information om hur vi skyddar dina Personuppgifter när de överförs från ditt hemland till en plats utanför ditt hemland.

5.
HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kommer att spara dina Personuppgifter så länge det behövs eller är tillåtet med hänsyn till de syften för vilka de inhämtades och i enlighet med tillämplig lagstiftning.

De kriterier vi använder för att fastställa våra lagringsperioder inkluderar:

Den tid vi har en pågående relation med dig och tillhandahåller våra Plattformar till dig (till exempel så länge som du har ett konto hos oss eller fortsätter att använda Plattformarna);

Om det finns en rättslig förpliktelse som vi omfattas av (t.ex. kräver vissa lagar att vi sparar dina transaktioner under en viss period innan vi kan radera dem);

Om lagring är tillrådlig med tanke på vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller tillämpliga författningar om begränsningar, rättstvister eller regulatoriska utredningar); och

Riktlinjer som utfärdats av juridiska myndigheter och dataskyddsmyndigheter

6.
KÄNSLIGA PERSONUPPGIFTER

Vi ber dig att inte skicka oss några känsliga Personuppgifter (t.ex. personnummer, information om ras eller etniskt ursprung, sexuell läggning eller sexliv, politiska åsikter, religion eller filosofisk övertygelse, hälsorelaterad information, brottslig bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via våra Plattformar eller på annat sätt om vi inte uttryckligen begär denna information för angivna ändamål.

7.
DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Om du vill utöva dina rättigheter i förhållande till dina Personuppgifter (t.ex. för att få tillgång till, granska, korrigera, uppdatera, undertrycka, begränsa eller radera Personuppgifter) kan du kontakta oss på: privacypolicy@wmg.com. Vi kommer att svara på din begäran i enlighet med gällande lagstiftning.

När du kontaktar oss ber vi dig att klargöra vilka rättigheter du vill utöva, vilka åtgärder du vill att vi vidtar när det gäller dina Personuppgifter och eventuella detaljer om de Personuppgifter du begär att få information om. Detta gör att vi kan hantera din begäran på ett bättre sätt.

För att skydda dig får vi endast hantera förfrågningar med avseende på de Personuppgifter som är relaterade till den e-postadress du använder för att skicka oss din begäran, eller så kan vi behöva verifiera din identitet innan vi genomför din begäran. Vi kommer att försöka uppfylla din begäran så snart det är praktiskt möjligt och inom lagens tidsfrister.

Se avsnittet ”Dina integritetsrättigheter” i delandsspecifika reglerna i denna Integritetspolicy eller i den kaliforniska Integritetspolicyn för information om specifika dataskyddsrättigheter som tillhandahålls av din jurisdiktion.

8.
UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan när som helst ändra denna Integritetspolicy. -Vi kommer då och då att meddela dig om väsentliga förändringar där vi har en relation till dig och i övrigt publicerar uppdaterade versioner på vår webbplats. Ta en titt på ”SENAST UPPDATERAD” överst på denna sida för att se när denna Integritetspolicy senast reviderades. Eventuella ändringar av denna Integritetspolicy träder i kraft när vi gör den reviderade Integritetspolicyn tillgänglig på eller via våra Plattformar.

9.
KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy eller våra rutiner för databehandling kan du kontakta oss via e-post på wms.officereception@warnermusic.com..

Vi finns på följande adress:

Warner Music Sweden AB

Box 5164, 102 44

Stockholm

Sverige

Observera: Verksamhetsfrågor och VD

Observera att e-postkommunikation inte alltid är säker, så skicka inte kreditkortsinformation eller annan känslig information i dina e-postmeddelanden till oss. Du kan också kontakta oss via e-post på privacypolicy@wmg.com eller genom att skriva till oss på Warner Music UK Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights Lane, London W8 5SW, attn: The Privacy Team.]

10.
LANDSSPECIFIKA REGLER
10.1
Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vissa av länderna utanför EES erkänns av Europeiska kommissionen som att de tillhandahåller en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarder (den fullständiga listan över dessa länder finns här). För överföringar från EES till länder som av EU-kommissionen inte anses ha ett adekvat dataskydd (inklusive USA) har vi infört standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen avseende överföring av Personuppgifter som ett skydd för överföringen av dina uppgifter. Du kan få en kopia av informationen genom att kontakta privacypolicy@wmg.com eller läsa standardvillkoren genom att följa denna länk.

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Integritetsrättigheter om du befinner dig inom EES eller om dina Personuppgifter lagras av Warner Music Company inom EES:

Enligt lag har du ett antal rättigheter (med förbehåll för vissa villkor och undantag) när det gäller dina uppgifter. Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att skicka e-post till privacypolicy@wmg.com eller kontakta oss på annat sätt (information finns nedan).

Du har rätt att invända mot att vi använder dina Personuppgifter när vi förlitar oss på ”legitima intressen” som laglig grund för att behandla dina Personuppgifter eller när vi använder dina Personuppgifter för direktmarknadsföring (dvs. om du inte längre vill få nyhetsbrev, uppdateringar och annan marknadsföringskommunikation från oss).

Rättigheter

Vad innebär det?

Rätten att få information

Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om dina rättigheter och hur vi använder dina Personuppgifter. Därför ger vi dig information i denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter (om vi behandlar dem) och viss annan information (t.ex. de uppgifter som anges i denna Integritetspolicy).

Detta för att du ska vara kunna kontrollera att vi använder dina Personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina Personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering

Detta kallas även ”rätten att bli bortglömd” och gör det enkelt uttryckt möjligt för dig att begära att dina Personuppgifter raderas om det inte finns någon tvingande anledning för oss att fortsätta använda dem. Detta är inte en allmän rätt till radering därför att det finns undantag.

Rätten att begränsa behandlingen

Du har rätt att ”blockera” eller förhindra fortsatt användning av dina Personuppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi får inte fortsätta använda dem. Vi sparar listor över personer som har bett om att deras Personuppgifter ska ”blockeras” för att säkerställa att begränsningen respekteras i framtiden.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan begära att uppgifterna överförs till en annan Personuppgiftsansvarig där det är tekniskt möjligt. Denna rättighet gäller endast Personuppgifter som du själv har lämnat till oss (inte någon annan information), som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot användningen av dina Personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel när vi inte behöver behandla dina Personuppgifter för att uppfylla en avtalsenlig eller annan rättslig skyldighet. Du kan till exempel invända mot användningen av dina Personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi kan fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi kan inte längre använda dem om du inte vill det.

Rätten att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering

Du har rätt att begära att dina Personuppgifter inte används för att fatta automatiserade beslut om dig som påverkar dig. Du har till exempel rätt att begära att dina Personuppgifter inte används för att skapa en profil över dig för automatiserade beslut där det inte finns någon mänsklig inblandning i behandlingen.

Rätt till klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi hanterar eller behandlar dina Personuppgifter till relevant dataskyddsmyndighet. Mer information om EES dataskyddsmyndigheter finns här..

Rätten att återkalla samtycke

Om du har gett ditt samtycke till något vi gör med dina Personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (om du gör det innebär det dock inte att något vi har gjort med dina Personuppgifter med ditt samtycke fram till dess är olagligt). Detta inkluderar rätten att återkalla ditt samtycke för att vi kan använda dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte.

10.2
Storbritannien (UK)

ÖVERFÖR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

EES-länderna är erkända av Storbritannien för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd och därför är överföring av dina Personuppgifter från Storbritannien till ett EES-land för närvarande tillåtet enligt brittisk lag. Dessutom är överföring av dina Personuppgifter till vissa länder utanför EES för närvarande tillåtet av Storbritannien förutsatt att dessa länder har certifierats av EU-kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standard (den fullständiga listan över dessa länder finns här).

För överföringar från Storbritannien till länder som EU-kommissionen inte anser ha ett adekvat dataskydd (inklusive USA) är de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen avseende överföring av Personuppgifter för närvarande accepterade av Storbritannien som ett giltigt skydd för överföring av dina uppgifter och vi har infört dessa standardavtalsklausuler när vi överför dina Personuppgifter till länder som inte anses ha en adekvat dataskyddsnivå. Du kan få en kopia av informationen genom att kontakta privacypolicy@wmg.com  eller läsa standardvillkoren här: länk.

DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER

Integritetsrättigheter om du befinner dig i Storbritannien eller om dina Personuppgifter lagras av Warner Music Company i Storbritannien:

Enligt lag har du ett antal rättigheter (med förbehåll för vissa villkor och undantag) när det gäller dina Personuppgifter. Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att skicka e-post till privacypolicy@wmg.com eller kontakta oss på annat sätt (information finns nedan).

Du har rätt att invända mot att vi använder dina Personuppgifter när vi förlitar oss på ”legitima intressen” som laglig grund för att behandla dina Personuppgifter eller när vi använder dina Personuppgifter för direktmarknadsföring (dvs. om du inte längre vill få nyhetsbrev, uppdateringar och annan marknadsföringskommunikation från oss).

Rättigheter

Vad innebär det?

Rätten att få information

Du har rätt att få tydlig, transparent och lättförståelig information om dina rättigheter och hur vi använder dina Personuppgifter. Därför ger vi dig information i denna Integritetspolicy.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter (om vi behandlar dem) och viss annan information (t.ex. de uppgifter som anges i denna Integritetspolicy).

Detta för att du ska vara kunna kontrollera att vi använder dina Personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få dina Personuppgifter rättade om de är felaktiga eller ofullständiga.

Rätt till radering

Detta kallas även ”rätten att bli bortglömd” och gör det enkelt uttryckt möjligt för dig att begära att dina Personuppgifter raderas om det inte finns någon tvingande anledning för oss att fortsätta använda dem. Detta är inte en allmän rätt till radering därför att det finns undantag.

Rätten att begränsa behandlingen

Du har rätt att ”blockera” eller förhindra fortsatt användning av dina Personuppgifter. När behandlingen är begränsad kan vi fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi får inte fortsätta använda dem. Vi sparar listor över personer som har bett om att deras Personuppgifter ska ”blockeras” för att säkerställa att begränsningen respekteras i framtiden.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du kan begära att uppgifterna överförs till en annan Personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt. Denna rättighet gäller endast Personuppgifter som du själv har lämnat till oss (inte någon annan information), som vi behandlar automatiskt baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal med dig.

Rätt till invändning

Du har rätt att invända mot användningen av dina Personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel när vi inte behöver behandla dina Personuppgifter för att uppfylla en avtalsenlig eller annan rättslig skyldighet. Du kan till exempel invända mot användningen av dina Personuppgifter för direktmarknadsföring. Vi kan fortfarande lagra dina Personuppgifter, men vi kan inte längre använda dem om du inte vill det.

Rätten att inte bli föremål för beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering

Du har rätt att begära att dina Personuppgifter inte används för att fatta automatiserade beslut om dig som påverkar dig. Du har till exempel rätt att begära att dina Personuppgifter inte används för att skapa en profil över dig för automatiserade beslut där det inte finns någon mänsklig inblandning i behandlingen.

Rätt till klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur vi hanterar eller behandlar dina Personuppgifter till den brittiska dataskyddsmyndigheten (ICO). Se kontaktuppgifterna för ICO nedan:

Adress: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

Telefon: 0303 123 1113.

Webbplats: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Rätten att återkalla samtycke

Om du har gett ditt samtycke till något vi gör med dina Personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke (om du gör det innebär det dock inte att något vi har gjort med dina Personuppgifter med ditt samtycke fram till dess är olagligt). Detta inkluderar rätten att återkalla ditt samtycke för att vi får använda dina Personuppgifter i marknadsföringssyfte.

11.
INTEGRITETSPOLICY FÖR KALIFORNIEN

I enlighet med California Consumer Privacy Act från 2018 (“CCPA”) ger denna Integritetspolicy invånarna i Kalifornien en beskrivning av våra rutiner när det gäller insamling, användning, försäljning och utlämnande av deras Personuppgifter. Enligt CCPA är “Personuppgifter” information som identifierar, relaterar till, beskriver eller rimligen kan associeras med eller kopplas till en viss invånare eller ett hushåll i Kalifornien. Denna Integritetspolicy för Kalifornien behandlar även andra bestämmelser i kalifornisk lag. Vi tillhandahåller denna Integritetspolicy för Kalifornien utöver den information som finns i vår allmänna Integritetspolicy ovan. Som nämnts ovan beskriver denna Integritetspolicy för Kalifornien våra rutiner i samband med Personuppgifter som vi samlar in från dig personligen och via vissa av våra Plattformar.Denna Integritetspolicy för Kalifornien gäller inte våra arbetssökande, anställda, entreprenörer, ägare, direktörer eller tjänstemän om de Personuppgifter vi samlar in om dessa individer relaterar till deras nuvarande, tidigare eller potentiella roll hos oss.

11.1
Insamling av Personuppgifter

Vi planerar att samla in, och har samlat in, följande kategorier av Personuppgifter under de senaste 12 månaderna, enligt listan i CCPA:

A.

Identifierare. Identifierare, såsom namn, kontaktuppgifter (adress, e-postadress, telefonnummer), en IP-adress som kan kopplas eller associeras med en viss konsument eller ett visst hushåll, personnummer, användarnamn eller hantering av sociala medier och online-identifierare.

B.

Kundregister. Personuppgifter enligt definitionen i kundregisterlagen i Kalifornien, såsom namn, kontaktuppgifter och finansiell kontoinformation.

C.

Skyddad information. Kännetecken för skyddad information enligt federal eller Kalifornisk lag, såsom kön och ålder;

D.

Transaktionsinformation. Kommersiell information, såsom orderhistorik, varukorgens innehåll, betalningsuppgifter, leveranspreferenser för order och samtalshistorik och preferenser;

E.

Information om online-användning. Information om Internet- eller nätverksaktiviteter, såsom surfhistorik, sökhistorik och interaktioner med våra webbplatser eller annonser.

F.

Geolokalisering. Geolokalisering, som enhetens position och ungefärlig plats som härletts från IP-adressen.

G.

Ljud-/videoinformation. Ljud, elektronisk, visuell och liknande information, såsom samtals- och videoinspelningar;

H.

Slutsatser. Slutsatser från någon av de Personuppgifter som listas ovan för att skapa en profil eller sammanfattning om exempelvis en individs preferenser och egenskaper.

11.2
Källor till Personuppgifter

Vi samlar in Personuppgifter från dig och från andra källor, till exempel tredje parter med vilka vi har samarbeten, annonsnätverk, allmänt tillgängliga databaser, gemensamma marknadsföringspartners, sociala medieplattformar och våra tredjepartsleverantörer.

11.3
Vår användning av Personuppgifter

Vi använder Personuppgifter i enlighet med vad som anges i vår allmänna Integritetspolicy ovan för att driva, hantera och underhålla vår verksamhet, för att tillhandahålla våra produkter och tjänster och för att uppnå våra affärsmål, bland annat för att utveckla, förbättra och underhålla våra produkter och tjänster, personalisera, annonsera och marknadsföra våra produkter och tjänster, utföra undersökningar och dataanalyser, hantera våra anläggningar och vår infrastruktur, vidta kvalitets- och säkerhetsförsäkrande åtgärder, utföra risk- och säkerhetskontroll och övervakning, upptäcka och förhindra bedrägerier, utföra identitetsverifiering, utföra redovisning, revision, utredningar och andra interna funktioner, följa lagar, rättsliga processer och interna policyer, upprätthålla register och utöva och försvara rättsliga anspråk.

11.4
Utlämnande och försäljning av Personuppgifter

Som anges i vår allmänna Integritetspolicy ovan delar vi Personuppgifter med följande kategorier av tredje parter:

Närstående bolag. Vi delar information med våra dotterbolag för de syften som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Tjänsteleverantörer. Vi delar information med våra tjänsteleverantörer för att underlätta tjänsterna de tillhandahåller oss, såsom hosting på webbplatsen, marknadsföringstjänster, dataanalyser, betalningshantering, orderhantering, tillhandahållande av infrastruktur, revision, IT-tjänster, kundservice och e-post.

Affärspartners. Vi delar information med tredje part (inklusive våra partners och artister) för att de ska kunna skicka dig marknadsföringskommunikation i enlighet med dina marknadsföringspreferenser.

Annonsnätverk. Vi delar information med annonsnätverk och reklampartners för att de ska kunna skicka marknadsföringskommunikation till dig.

Sociala medieplattformar. Vi delar information med våra partners på sociala medier för annonsering på sociala medier och när vi använder plugin-program för sociala medier på våra Plattformar.

Kampanjsponsorer. Vi delar information med tredje part som sponsrar tävlingar, utlottningar och liknande kampanjer så att de kan erbjuda och administrera sådana tävlingar, utlottningar och kampanjer.

Myndigheter. Vi delar information med offentliga och statliga myndigheter, inklusive tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande organ, för att svara på förfrågningar samt för att skydda och försvara juridiska rättigheter.

Andra parter i rättsliga förfaranden. Vi delar Personuppgifter i samband med rättstvister och som svar på stämningar och domstolsbeslut.

Enligt CCPA definieras en ”försäljning” brett som utlämnande av Personuppgifter för monetära överväganden och kan inkludera vissa av våra affärsmetoder, inklusive sådana som är relaterade till vissa typer av online-reklam. Under de senaste 12 månaderna har vi för våra operativa affärssyften lämnat ut eller sålt följande kategorier av Personuppgifter till följande kategorier av tredje parter:

Kategorier av Personuppgifter

Upplysning om till vilka tredje parter för operativa affärssyften

Såld till tredje part

Identifierare

Dotterbolag; Tjänsteleverantörer; Affärspartners; Reklamsponsorer; Annonsnätverk

Annonsnätverk

Kunduppgifter

Dotterbolag; Tjänsteleverantörer; Affärspartners; Reklamsponsorer; Annonsnätverk

Annonsnätverk

Skyddad information

Dotterbolag, tjänsteleverantörer, annonsnätverk

Annonsnätverk

Transaktionsinformation

Dotterbolag; Tjänsteleverantörer; Affärspartners; Reklamsponsorer; Annonsnätverk

Annonsnätverk

Information om användning online

Dotterbolag, tjänsteleverantörer, annonsnätverk

Annonsnätverk

Geolokalisering

Dotterbolag; Tjänsteleverantörer; Reklamsponsorer; Annonsnätverk

Annonsnätverk

Ljud-/videoinformation

Dotterbolag; Tjänsteleverantörer

Inga

Slutsatser

Dotterbolag, tjänsteleverantörer, annonsnätverk

Annonsnätverk

Vi säljer inte medvetet Personuppgifter som rör minderåriga under 16 år.

11.5
Dina CCPA-rättigheter

Begäran om att känna till och radera

Du kan begära att vi lämnar ut följande information till dig under de 12 månader som föregår din begäran:

Du kan begära att vi raderar Personuppgifter som vi har samlat in från dig.

Kontakta oss på 833-596-2637 om du vill begära att få information om eller radera uppgifter. Vi kommer att verifiera och svara på din begäran i enlighet med tillämplig lagstiftning, med hänsyn tagen till typen och känsligheten hos de Personuppgifter som begäran gäller. Vi kan behöva begära ytterligare Personuppgifter från dig, såsom din e-postadress, ditt telefonnummer, nyligen genomförda transaktioner med oss eller de sista siffrorna i ditt kredit- eller betalkort om du har köpt något från oss, för att verifiera din identitet och skydda dig mot bedrägliga förfrågningar. Om du har ett lösenordsskyddat konto hos oss kan vi verifiera din identitet genom våra befintliga autentiseringsmetoder för ditt konto och kräva att du autentiserar dig på nytt innan vi lämnar ut eller raderar dina Personuppgifter. Om du gör en begäran om radering kan vi be dig att bekräfta din begäran innan vi raderar dina Personuppgifter.

Om du är ett auktoriserat ombud för en konsument, gör en begäran om att få veta eller radera uppgifter för konsumentens räkning, kommer vi att be dig om:

Om ett auktoriserat ombud inte har gett oss en fullmakt från konsumenten i enlighet med avsnitt 4000-4465 i Probate Code kan vi även:

Begäran om att vi inte säljer dina Personuppgifter

Du kan begära att vi inte säljer dina Personuppgifter i framtiden genom att kontakta oss på 833-596-2637.

Om du är det auktoriserade ombudet för en konsument, gör en begäran om att Personuppgifter inte ska säljas, för konsumentens räkning, kommer vi att be dig om:

Rätt till icke-diskriminering

Du har rätt att vara fri från olaglig diskriminerande behandling för att utöva dina rättigheter enligt CCPA.

11.6
Spårar inte signaler

Vi använder för närvarande inte webbläsarspårsignaler.


11.7
Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Om du är bosatt i Kalifornien kan du begära viss information en gång om året om vårt utlämnande av vissa kategorier av Personuppgifter under föregående kalenderår till tredje part för sådana tredje parters egna direktmarknadsföringssyften. Skicka din begäran via e-post till privacypolicy@wmg.com, eller per post till Warner Music Group, Attn: Privacy Coordinator, 1633 Broadway, New York, NY 10019. Vi förbehåller oss rätten att inte svara på förfrågningar som görs på annat sätt än via de e-postadresser eller postadresser som anges i detta avsnitt.