Personvernerklæring for Warner Music Group - tildeling av nøkkelansvar

Sist oppdatert: 27 June 2022

FORDELINGAV VIKTIGE ANSVARSOMRÅDER MELLOM FELLES BEHANDLINGSANSVARLIGE

Tabellen nedenfor beskriver fordelingen av nøkkelansvar mellom følgende fellesbehandlingsansvarlige:

Tabellen nedenfor skisserer hvordan vi håndterer det felles ansvaret vi har overfor deg på følgende nøkkelområder som støtter deg i å utøve kontroll over dine data:

Tiltak/krav

Ansvarlig part

Warner Music Norway AS

Warner Music International Services Limited

Warner-Elektra-Atlantic Corporation

Warner Music Inc

Retningslinjer for personvern

Implementere forespørsler om rettigheter for registrerte

 

Angitt kontaktpunkt for registrerte personer

 

Ansvar for å dokumentere overholdelse av Personvernforordningen (GDPR) og journalføring


Vi deler og administrerer en rekke andre ansvarsområder med hensyn til hvordan vi behandler personopplysningene dine i fellesskap. Disse andre ansvarsområdene inkluderer for eksempel: hvordan vi sikrer at opplysningene dine oppbevares trygt og sikkert, og hvordan vi sikrer at opplysningene dine forblir beskyttet når vi overfører dem utenfor EØS og Storbritannia. For å utøve dine rettigheter og søke mer informasjon om vårt felles behandlingsansvar, vennligst kontakt oss på privacypolicy@wmg.com