SIST OPPDATERT 1. november 2013
PERSONVERNPOLICY
Warner Music Norway AS Selskapet»), et selskapet i Warner Music Group, er opptatt av personvernspørsmål og ønsker at du skal vite hvordan vi samler inn, bruker og bekjentgjør opplysninger. Denne personvernpolicyen beskriver vår praksis i forbindelse med opplysninger som vi eller utenforstående tjenesteleverandører samler inn gjennom visse nettsider, områder som vi eier eller kontrollerer (blant annet HTML-snutter og applikasjoner) samt mobilapplikasjoner («Mobilapper») (samlet kalt «områdene»). Ved å gi oss personopplysninger (som definert nedenfor) gjennom områdene, samtykker du i vilkårene i denne personvernpolicyen.
Denne personvernpolicyen gjelder ikke, og vi er ikke ansvarlig for personvern, informasjon eller annen praksis hos tredjeperson, herunder Facebook, Inc., Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corp., Research In Motion, trådløstilbydere, våre artister, tilknyttede personer og eventuelle tredjepersoner som drifter et nettsted eller en del som et område har en lenke til. Dersom det er en lenke på et område, betyr ikke det at vi, våre artister eller tilknyttede personer godkjenner eller har tilknytning til nettstedet eller siden det er en lenke til. Merk at områder kan gi adgang til å få tilgang til og sende (herunder for eksempel via en tredjepersons programvareapplikasjon eller tjeneste som er tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med et område) visse opplysninger direkte til tredjepersoner som for eksempel Facebook eller til en applikasjonsplattform som Apples App Store eller Goggle Play. Slike opplysninger sendes av deg direkte til tredjeperson, og denne personvernpolicyen gjelder ikke opplysninger du har sendt til tredjeperson.
Områdene kontrolleres av og driftes fra USA, og følgelig er denne personvernpolicyen og vår innsamling, bruk og bekjentgjøring av dine personopplysninger styrt av amerikansk lovgivning, og områdene skal ikke føre til at selskapet eller noen av dets tilknyttede personer blir underlagt lovgivningen eller domsmyndigheten i andre land eller territorier enn USA. Dersom du har tilhold i Den europeiske union (EU), må du merke deg at vi følger Safe Harbor-rammeverket som er avtalt mellom USAs handelsdepartement og EU når det gjelder personopplysninger innhentet av enheter med tilhold i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) og blir overført til oss i USA. Du kan lese vår Safe Harbor Privacy Policy på http://www.wmg.com/privacy/safeharbor. Ytterligere opplysninger om Safe Harbor-rammeverket er å finne på http://www.export.gov/safeharbor/.
Områdene er ikke rettet mot personer under tretten (13) år, og vi anmoder om at slike personer ikke gir personopplysninger på områdene.
Dine personvernrettigheter i California: Dersom du bor i California, kan du be om visse opplysninger en gang i året når det gjelder vår bekjentgjøring av visse kategorier personopplysninger til tredjepersoner i det foregående kalenderåret for disse tredjepersonenes egne direkte markedsføringsformål. Send anmodning via e-post til privacypolicy@wmg.com, eller med brevpost til Warner Music Group, Attn: Privacy Coordinator, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, USA. Vi forbeholder oss retten til å ikke svare på anmodninger som kommer inn på annen måte enn ved e-post- eller postadressen angitt i dette avsnittet.
OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNPOLICYEN
Vi kan endre denne personvernpolicyen når som helst. Vi ber deg se på teksten «Sist oppdatert» øverst på denne siden for å se når denne personvernpolicyen sist ble revidert. Endringer av denne personvernpolicyen får virkning fra det tidspunktet vi gjør den reviderte personvernpolicyen tilgjengelig på eller gjennom området. Når du bruker et område eller sender opplysninger i forbindelse med et område etter slike endringer, betyr det at du aksepterer den revidere personvernpolicyen.
Personopplysninger
Personopplysninger vi kan innhente
To typer opplysninger innhentes i forbindelse med områdene: Personopplysninger og andre opplysninger. «Personopplysninger» er opplysninger som identifiserer deg som et enkeltindivid. «Andre opplysninger» er opplysninger som ikke avslører din spesielle identitet. Andre opplysninger er omhandlet separat nedenfor, under overskriften «ANDRE OPPLYSNINGER».
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører kan innhente personopplysninger fra deg, for eksempel:
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører innhenter personopplysninger gjennom områdene, for eksempel når du benytter deg av forskjellige muligheter som gis gjennom områdene, som for eksempel:
Hvordan vi kan bruke personopplysninger
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører kan bruke personopplysninger til å:
Vi kan kombinere personopplysninger som du sender på eller gjennom området med opplysninger som vi innhenter fra og om deg fra andre elektroniske eller andre kilder, herunder fra våre egne nettsider og –områder (herunder apper, HTML-snutter og spillere) og utenforstående kilder som kan omfatte sosiale medietjenester du er inne på gjennom våre områder. Vi behandler slike kombinerte opplysninger som personopplysinger så lengde de er kombinert på denne måten.
Hvordan personopplysninger kan bli bekjentgjort
Dine personopplysninger kan bli bekjentgjort:
Oppbevaringstid
Vi vil oppbevare dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene i denne personvernpolicyen med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig eller tillatt ved lov. Etter denne perioden vil data bli slettet og/eller returnert i samsvar med gjeldende lovgivning.
Sensitive opplysninger
Vi ber om at du ikke sender oss, og ikke bekjentgjør, noen sensitive personopplysninger (for eksempel personnummer, opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, helse, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) på eller gjennom området eller på annen måte.
Andre opplysninger
Andre opplysninger vi kan innhente
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører kan innhente andre opplysninger (definert ovenfor), for eksempel:
Hvordan vi kan innhente andre opplysninger
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører kan innhente andre opplysninger på forskjellige måter, blant annet:
Hvordan vi kan bruke og bekjentgjøre andre opplysninger
Merk at vi kan bruke og bekjentgjøre andre opplysninger til ethvert formål, unntatt når vi ikke kan gjøre det i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis vi må behandle andre opplysninger som personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi bruke dem som beskrevet i avsnittet ovenfor om «Hvordan vi kan innhente andre opplysninger» samt til alle formålene som vi bruker og bekjentgjør personopplysninger til. I noen tilfeller kan vi kombinere andre opplysninger med personopplysninger (som å kombinere navnet ditt med det geografiske stedet du oppholder deg på). Hvis vi kombinerer andre opplysninger med personopplysninger, vil de kombinerte opplysningene bli behandlet av oss som personopplysninger så lenge de er kombinert.
Sikkerhet
Vi bestreber oss på å treffe rimelige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å verne personopplysninger som vi har kontroll over. Dessverre kan ikke noen dataoverføring på Internett eller på datasikkerhetssystemer garanteres å være 100 % sikre.
VALG OG TILGANG
Dine valg vedrørende vår bruk og bekjentgjøring av dine personopplysninger
Vi gir deg mange valg vedrørende vår bruk og bekjentgjøring av dine personopplysninger til markedsføringsformål. Du kan velge å avstå fra å:
Gjør det under enhver omstendighet klart i e-posten hva du ønsker å avstå fra. Vi vil forsøke å etterkomme anmodningen(e) dine så snart det er mulig.
Merk at dersom du avstår som beskrevet ovenfor, vil vi ikke kunne fjerne personopplysningene dine fra databasene til våre artister eller ikke tilknyttede tredjepersoner som vi allerede har delt personopplysningene dine med per datoen da vi etterkommer din anmodning om å avstå. Merk også at hvis du avstår fra å motta markedsføringsrelaterte meldinger fra oss, vil vi fremdeles kunne sende deg administrative meldinger.
Hvordan du kan få tilgang til, endre eller inndra personopplysningene dine
Hvis du vil gjennomgå, rette, oppdatere, inndra, slette eller på annen måte begrense vår bruk av personopplysninger du tidligere har gitt oss, kan du kontakte oss ved å sende e-post til privacypolicy@wmg.com.
Vennligst gjør det klart i anmodningen din hvilke personopplysninger du ønsker å endre, og hvilke (eventuelle) begrensninger du ønsker å sette for personopplysningene dine. Vi vil forsøke å etterkomme anmodningen din så snart det med rimelighet er mulig. Det kan hende vi må beholde visse opplysninger av arkiveringsmessige hensyn, og det kan også hende at restopplysninger vil bli liggende på våre databaser og i våre arkiver uten at de blir fjernet. Vi er ikke ansvarlige for at opplysninger endres, fjernes eller inndras fra databasene til artister eller ikke tilknyttede tredjepersoner som vi allerede har delt personopplysningene dine med.
KONTAKT OSS
Hvis du har spørsmål om denne personvernpolicyen, kan du kontakte oss på e-post på privacypolicy@wmg.com, eller skrive til følgende adresse:
Warner Music Group
Legal Department
75 Rockefeller Plaza
New York, NY 10019, USA
Att: Privacy Coordinator
Merk at kommunikasjon på e-post ikke alltid er sikker, så vennligst ikke ta med kredittkortopplysninger eller andre sensitive opplysninger i e-postmeldinger til oss.