SIST OPPDATERT: 21. mai 2018
PERSONVERNPOLICY
Warner Music Norway AS Selskapet»), et selskapet i Warner Music Group, er opptatt av personvernspørsmål og ønsker at du skal få vite hvordan vi samler inn, bruker og deler opplysninger. Denne personvernpolicyen beskriver vår praksis i forbindelse med opplysninger som vi eller utenforstående tjenesteleverandører samler inn gjennom visse nettsider, netteiendeler som vi eier eller kontrollerer (blant annet widgets og applikasjoner) samt mobilapplikasjoner («Mobilapper») (hver enkelt kalt «Eiendel» eller samlet kalt «Eiendelene»).Ved å gi oss Personopplysninger (som definert nedenfor) gjennom eiendelene, erkjenner du at du har lest denne personvernpolicyen og at du forstår disse vilkårene.
Denne personvernpolicyen gjelder ikke, og vi er ikke ansvarlig for, personvern, informasjon eller annen praksis hos tredjeparter, herunder Facebook, Inc., Apple Inc., Google LLC., Microsoft Corp., nettverksoperatører, våre artister, våre tilknyttede selskaper og eventuelle tredjepersoner som drifter et nettsted eller område som en Eiendel inneholder en lenke til. Dersom en Eiendel inneholder en , betyr ikke det at vi, våre artister eller tilknyttede selskaper godkjenner eller har tilknytning til nettstedet eller Eiendelen det er lenket til. Vær oppmerksom på at Eiendeler kan gi tilgang til og sende (herunder for eksempel via en tredjepersons programvareapplikasjon eller tjeneste som er tilgjengelig gjennom eller i forbindelse med en Eiendel) visse opplysninger direkte til tredjeparter, som for eksempel Facebook, eller til en applikasjonsplattform, som Apples App Store eller Google Play. Slike opplysninger sendes av deg direkte til tredjeperson, og denne personvernpolicyen gjelder ikke slike opplysninger du har sendt.
PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger vi innhenter
To typer opplysninger innhentes i forbindelse med Eiendelene: Personopplysninger og andre opplysninger. «Personopplysninger» er opplysninger som identifiserer deg eller gjør deg identifiserbar som et enkeltindivid. «Andre opplysninger» er opplysninger som ikke avslører din identitet spesifikt. Hvis vi er pålagt å behandle Andre opplysninger som Personopplysninger i henhold til gjeldende lov, kan vi bruke og bekjentgjøre dem for formålene som vi bruker og deler Personopplysninger for, som beskrevet i denne Personvernpolicyen. Andre opplysninger er omtalt separat nedenfor, under overskriften «ANDRE OPPLYSNINGER».
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører kan innhente personopplysninger fra deg, for eksempel:
Innhenting av Personopplysninger
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører innhenter Personopplysninger gjennom Eiendelene på en rekke måter, som for eksempel:
Du er ikke pålagt etter lov eller kontrakt å gi noen Personopplysninger til oss. For eksempel når du delta i ulike aktiviteter som tilbys gjennom Eiendelene, innhenter vi Personopplysninger fra deg for å gjøre det mulig for deg (eller oss) å gjennomføre din opplevelse gjennom Eiendelene.
Hvordan vi bruker Personopplysninger
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører bruke Personopplysninger for forretningsformål, blant annet å:
Deling av Personopplysninger
Vi deler dine Personopplysninger:
Andre former for bruk og deling
Vi bruker og deler dine Personopplysninger også når vi mener bruken og/eller delingen er nødvendig og passende, spesielt når vi har rettslige forpliktelser eller berettigede interesser i dette for:
Oppbevaringsperioden
Vi vil oppbevare dine Personopplysninger så lenge det er nødvendig eller tillatt for å oppfylle formålene som Personopplysningene ble innhentet for og i samsvar med gjeldende lovgivning.
Kriteriene vi bruker for å bestemme oppbevaringsperioden inkluderer, blant annet:
Sensitive opplysninger
Vi ber om at du ikke sender oss og ikke deler med oss noen sensitive Personopplysninger (for eksempel personnummer, opplysninger om rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religion eller annen tro, helse, kriminell bakgrunn eller fagforeningsmedlemskap) på eller gjennom Eiendelene eller på annen måte.
ANDRE OPPLYSNINGER
Andre opplysninger vi kan innhente
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører kan innhente Andre opplysninger (definert ovenfor), for eksempel:
Hvordan vi innhente Andre opplysninger
Vi og våre utenforstående tjenesteleverandører kan innhente Andre opplysninger på forskjellige måter, blant annet:
Hvordan vi kan bruke og dele Andre opplysninger
Merk at vi kan bruke og dele Andre opplysninger til ethvert formål, unntatt når det ikke er tillatt gjøre det i henhold til gjeldende lovgivning. Hvis vi må behandle Andre opplysninger som Personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning, kan vi bruke dem som beskrevet i avsnittet ovenfor om «Hvordan vi kan innhente andre opplysninger» samt til alle formålene som vi bruker og deler Personopplysninger til. I noen tilfeller kan vi kombinere Andre opplysninger med Personopplysninger (som å kombinere navnet ditt med det geografiske stedet du oppholder deg på). Hvis vi kombinerer Andre opplysninger med Personopplysninger, vil de kombinerte opplysningene bli behandlet av oss som Personopplysninger så lenge de er kombinert.
SIKKERHET
Vi vil iverksette rimelige fysiske, tekniske og administrative tiltak for å verne Personopplysninger som vi har kontroll over. Hvis du har grunn til å tro at din bruk av våre Eiendeler ikke lenger er sikker, vennligst ta kontakt med oss omgående i samsvar med "Kontakt oss"-avsnittet nedenfor.
VALG OG TILGANG
Dine valg vedrørende vår bruk og deling av dine Personopplysninger
Vi gir deg mange valg vedrørende vår bruk og deling av dine Personopplysninger til markedsføringsformål.
Du kan velge å avstå fra å:
I hvert tilfelle, vennligst gjør det klart i eposten hva du ønsker å avstå fra. Vi vil etterkomme anmodningen(e) dine så snart det er mulig. Merk også at hvis du avstår fra å motta markedsføringsrelaterte meldinger fra oss, vil vi fremdeles kunne sende deg administrative meldinger.
Hvordan du kan få tilgang til, endre eller slette Personopplysningene dine
Hvis du vil få tilgang til, gjennomgå, rette, oppdatere, inndra, slette eller på annen måte begrense vår bruk av Personopplysninger du tidligere har gitt oss, hvis du ønsker å protestere mot vår bruk av Personopplysningene dine, eller hvis du ønsker å få en elektronisk kopi av Personopplysningene dine for å overføre kopien til en annen tjenestetilbyder ((i den grad du har retn til dataportabilitet etter gjeldende lovgivning), kan du kontakte oss ved å sende e-post til privacypolicy@wmg.com. Vi skal svare på anmodningen(e) dine i samsvar med gjeldende lov.
Vennligst gjør det klart i anmodningen din hvilke Personopplysninger du ønsker å endre, om du vil ha Personopplysningene begrenset i vår database, eller ellers hvilke (eventuelle) begrensninger du ønsker å sette for vår bruk av Personopplysningene dine. Vi vil forsøke å etterkomme anmodningen din så snart det med rimelighet er mulig. For å verne deg, kan vi bare behandle anmodningen din om Personopplysningene som er knyttet til den bestemte e-postadressen du bruker til å sende anmodningene, og det kan hende at vi må bekrefte din identitet før vi behandle anmodningen. Vi vil forsøke å etterkomme anmodningen din så snart det er mulig.
Vær oppmerksom på det kan hende vi må beholde visse opplysninger av arkivhensyn og/eller for å fullfør eventuelle transaksjoner som du påbegynte før du ba om endringen eller slettingen (f.eks. når du foretar et innkjøp eller par del i et tilbud, kan du ikke endre eller slette Personopplysningene som skaffes inntil innkjøpet eller tilbudet er fullført).
Når innhentingen og bruken vår av Personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake samtykket ved å sende e-post til privacypolicy@wmg.com, og slik tilbaketrekning vil ikke påvirke lovligheten av behandling basert på samtykket ditt før du trakk det tilbake.
Internasjonale overføringer
Eiendelene styres og drives fra Storbritannia. Følgelig er denne Personvernpolicyen, samt vår innhenting, bruk og deling av Personopplysningene dine styret av lovene i England og Wales, og Eiendelene er ikke ment å underlegge WMUK eller eventuelle tilknyttede selskaper lovgivning eller jurisdiksjon i noen annet stat, land eller territorium enn i England og Wales. Norsk personvernlovgivning gjelder i den grad slik rett er preseptorisk. Personopplysningene dine kan lagres og behandles i ethvert land hvor vi har fasiliteter eller vi benytter tjenesteleverandører, og ved å bruke Eiendelene forstår du at Personopplysningene vil overføres til land utenfor bostedsland ditt, blant annet USA, som kan har sine egne personvernregler som er annerledes enn lovene i bostedsland ditt.
Hvis du befinner deg innen EØS-området: : Noen land utenfor EU/EØS er besluttet av EU-kommisjonen å ha et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for Personopplysninger i samsvar med EØS-standarder (den fullstendige listen av landene er tilgjengelig her). For overføringene våre fra EØS-landene til tredjestat som ikke er besluttet av EU-kommisjonen å ha sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, har vi sørget for nødvendige tiltak på stedet, blant annet standardavtalene for overføring av Personopplysninger til tredjeland vedtatt av EU-kommisjonen. For å få en kopi av tiltakene kan du sende oss en e-post på privacypolicy@wmg.com eller finne vilkårene ved å besøke denne nettsiden.
Eiendelene er ikke rettet mot individer under seksten (16) år, og vi anmoder om at slike individer ikke gir fra seg Personopplysningene gjennom Eiendelene.
OPPDATERING TIL DENNE PERSONVERNPOLICYEN
Vi kan når som helst endre denne Personpolicyen. Vennligst se på 'SIST OPPDATERT'-delen på toppen av denne siden for å se når denne personvernpolicyen sist ble endret. Enhver endring i denne Personvernpolicyen trer i kraft når vi gjør den endrede Personvernpolicyen tilgjengelig på eller gjennom Eiendelene.
KONTAKT OSS
Warner Music Norge AS som holder til i Karl Johans gate 12, 0154 Oslo, Norge er selskapet som er ansvarlig for innhentingen, bruk og deling av Personopplysningene dine i henhold til denne Personvernpolicyen.
Hvis du har spørsmål eller bekymringer vedrørende denne Personvernpolicyen eller vår behandling av Personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post på privacypolicy@wmg.com. Alternativt, dersom du befinner deg innen EU/EØS-området, kan du også fremsette en klage til datatilsynet i ditt land eller region, eller til datatilsynet i landet hvor det påståtte bruddet på gjeldende personvernlovgivning har oppstått. En liste over datatilsynene er tilgjengelig her.
Vi holder til på den følgende adresse:
Warner Music Norge AS
Karl Johans gate 12j
0154 Oslo
Norge
Att. Privacy Coordinator
Merk deg at henvendelse via epost ikke alltid er sikkert. Vennligst ikke send kredittkortinformasjon eller sensitive opplysninger til oss når du kontakter oss via epost.