PRIVACYBELEID WARNER MUSIC GROUP

Meest recent bijgewerkt op: 5 augustus 2021

De Warner Music Group hecht bij de verwerking van uw persoonsgegevens grote waarde aan uw privacy. Hierbij gaat het om informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, contactgegevens, bestelgeschiedenis, creditcard/betaalpasgegevens, marketingvoorkeuren of gegevens die aan dergelijke informatie kan worden gekoppeld om u direct of indirect te identificeren (“Persoonsgegevens”). Verwijzingen naar “we”, “wij”, “ons” of “onze” in dit Privacybeleid zijn verwijzingen naar de bedrijven van de Warner Music Group die in het hoofdstuk "Verwerkingsverantwoordelijken van uw Persoonsgegevens" hieronder worden vermeld als Verwerkingsverantwoordelijken.

Dit Privacybeleid beschrijft onze werkwijze in relatie tot de Persoonsgegevens die wij persoonlijk van u verzamelen of via bepaalde van onze eigen of door ons beheerde websites, webshops, web properties (bijv. widgets en apps) en mobiele apps (“Mobiele apps”) die gekoppeld zijn aan dit Privacybeleid (individueel aangeduid als “Platform” en gezamenlijk als “Platforms”).

Dit Privacybeleid is van toepassing op de Warner Music Group als geheel. Eventuele lokale variaties op of toevoegingen aan de manier waarop we de Persoonsgegevens gebruiken die in uw eigen land worden verzameld, worden duidelijk uiteengezet in het hoofdstuk Landspecifieke Regelingen van dit Privacybeleid. Deze regelingen maken deel uit van dit Privacybeleid. Voor inwoners van Californië hebben we naast dit Privacybeleid een apart Privacybeleid Californië dat van toepassing is op het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens en ook betrekking heeft op uw privacyrechten. Bekijk ons Privacybeleid Californië hier.

Onze Platforms zijn niet bestemd voor personen onder de leeftijd van zestien (16) jaar, en wij verzoeken dergelijke personen geen Persoonsgegevens via de Platforms te verstrekken.

INHOUDSOPGAVE

1
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
2
HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
3
HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN
4
HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN
5
HOELANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
6
GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
7
UW PRIVACYRECHTEN
8
ACTUALISERING VAN DIT PRIVACYBELEID
9
CONTACT OPNEMEN MET ONS
10
LANDSPECIFIEKE REGELINGEN
11
PRIVACYBELEID CALIFORNIË
1.
VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
1.1.
De hieronder genoemde bedrijven van de Warner Music Group zijn de Verwerkingsverantwoordelijken van de Persoonsgegevens die we op onze Platforms verzamelen:
1.1.1

Warner Music Benelux B.V. een bedrijf opgericht en geregistreerd in Nederland kantoorhoudend te Middenweg 1 1217 HS Hilversum;

1.1.2

Warner Music International Services Limited, een bedrijf opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales, met statutaire zetel te 78 Cannon Street, Londen, Engeland, EC4N 6AF, VK;

1.1.3

Warner-Elektra-Atlantic Corporation, een in de staat Delaware geregistreerd bedrijf dat kantoor houdt te 1633 Broadway New York, New York 10019, USA;

1.1.4

Warner Music Inc., een in de staat Delaware geregistreerd bedrijf dat kantoor houdt te 1633 Broadway New York, New York 10019, USA.

De exacte relatie van de Verwerkingsverantwoordelijke die van toepassing is op uw Persoonsgegevens is afhankelijk van de activiteiten in het hoofdstuk “Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken” die op u van toepassing zijn, en afhankelijk van de betreffende vastgestelde activiteiten zijn de bovengenoemde bedrijven ofwel Zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. een van de hierboven vermelde bedrijven is als enige verantwoordelijk) ofwel Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken (d.w.z. twee of meer van de hierboven vermelde bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk) van uw Persoonsgegevens. We hebben hier een tabel opgenomen met de relatie met de Verwerkingsverantwoordelijke voor elke activiteit die op u van toepassing kan zijn; in geval van een relatie met een Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke hebben we hier een samenvatting opgenomen van de bestaande regelingen (in feite wie verantwoordelijk is voor naleving van de wet met betrekking tot uw privacy).

1.2.
We hebben geprobeerd het in de bovengenoemde links zo duidelijk mogelijk te maken, maar als u vragen hebt over welke van de bovengenoemde bedrijven de Verwerkingsverantwoordelijke van uw Persoonsgegevens is of contact wilt opnemen met een van de bovengenoemde bedrijven, kunt u ons e-mailen op privacypolicy@wmg.com. Als het u beter uitkomt, kunt u ons ook schrijven op Warner Music UK Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK.
2.
HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij ontvangen Persoonsgegevens over u ofwel rechtstreeks van u, van een derde (een andere bron dan uzelf, bijvoorbeeld wanneer u een album koopt op Ticketmaster) of door geautomatiseerde verzameling als u van onze Platforms gebruikmaakt.

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor verschillende doeleinden (redenen), en onze rechtsgrondslagen (rechtvaardigingen) voor het gebruik van uw Persoonsgegevens betreffen ofwel “om een gevraagde dienst te verlenen of om een overeenkomst met u uit te voeren”; “omdat we dit wettelijk verplicht zijn”, “omdat u ons uw toestemming hebt gegeven” of “omdat dit noodzakelijk is om ons gerechtvaardigde belang te behartigen” (dit betekent dat we zakelijke of commerciële belangen hebben bij het gebruik van uw Persoonsgegevens).

In de onderstaande tabellen wordt duidelijk uiteengezet hoe we uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en op welke rechtsgrondslagen (reden) we ons beroepen voor het gebruik van uw Persoonsgegevens. Waar we zeggen dat het gebruiken of bewaren van uw gegevens “noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigde belang” hebben we bekeken of dit niet oneerlijk voor u is. De koppen in de kolom “Hoe we uw informatie gebruiken en onze rechtsgrondslagen” in de onderstaande tabel verwijzen naar de verschillende rechtsgrondslagen waarop we ons baseren voor het gebruik van uw Persoonsgegevens.

Als u er voor kiest ons niet de gevraagde informatie te verschaffen of als u bezwaar hebt tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens als we hebben aangegeven dat deze informatie verplicht is, kunnen wij u mogelijk niet de dienstverlening bieden waarom u hebt gevraagd of anderszins voldoen aan het doel of de doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens hebben gevraagd.

2.1
Online accounts en aankopen

Informatie die wij verzamelen

Hoe we uw informatie gebruiken en onze rechtsgrondslagen

Gebruikersaccount

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens wanneer u een online account opent op een van onze Platforms (zoals onze online e-commercewinkels). Dit betreft meestal informatie zoals uw naam en e-mailadres.

Wanneer u na registratie uw accountgegevens invult en uw account gebruikt, verstrekt u ons aanvullende informatie over uzelf. Dit betreft over het algemeen Persoonsgegevens zoals uw adresgegevens (verzendadres en factuuradres), inhoud van uw winkelwagentje, bestelgeschiedenis, gewenste betaalgegevens (bijv. creditcard/betaalpas/PayPal) en marketingvoorkeuren.

Leveren van een gevraagde dienst/uitvoeren van een overeenkomst met u

Om uw account te registreren en u te voorzien van accountfunctionaliteiten op onze Platforms, zoals het regelen van toegang tot uw account, het onderhouden van uw account en het leveren van de bijbehorende klantenservice.

Om u administratieve gegevens te sturen, waaronder informatie over onze Platforms en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid.

Om u in staat te stellen via onze Platforms berichten (bijvoorbeeld muziekclips of informatie over een artiest) naar een vriend te sturen. Door dergelijke functionaliteiten te gebruiken, laat u ons weten dat u het recht hebt om de naam en het e-mailadres van uw vriend te gebruiken en aan ons te verstrekken.

Aankopen/bestellingen

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens wanneer u een bestelling plaatst op een van onze Platforms. Dit betreft over het algemeen informatie zoals de inhoud van uw winkelwagen, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, verzendadres, leveringsvoorkeuren en betaalgegevens (bijv. creditcard/betaalpas/PayPal).

Leveren van een gevraagde dienst/uitvoeren van een overeenkomst met u

Om uw aankopen op onze Platforms te voltooien en af te handelen, waaronder het verwerken van uw betalingen, het sturen van een orderbevestiging, het verzenden van updates over uw bestelling en het bij u laten bezorgen van uw bestelling.

Om u administratieve gegevens te sturen, waaronder informatie over onze Platforms en wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid.

Nakomen van een wettelijke verplichting

Om te voldoen aan alle relevante consumentenwetgeving met betrekking tot aankopen die u doet, inclusief met betrekking tot het geven van bepaalde informatie en het verstrekken van vervangingen, tegoeden of restituties (indien van toepassing).

Aankopen van derden

We verzamelen uw Persoonsgegevens wanneer u een van onze aanbiedingen van een derde partij koopt (bijvoorbeeld wanneer u een album koopt op Ticketmaster). Dit betreft over het algemeen informatie zoals uw naam, telefoonnummer, bestelgegevens, verzendadres en leveringsvoorkeuren.

Leveren van een gevraagde dienst/uitvoeren van een overeenkomst met u

Om uw aankopen bij onze externe partners te voltooien en af te handelen, inclusief het sturen van een orderbevestiging, het verzenden van updates over uw bestelling en het bij u laten bezorgen van uw bestelling.

Klantenservice

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt in verband met een bestelling of ondersteuningsverzoek dat u op een van onze Platforms hebt gedaan. Dit betreft over het algemeen informatie zoals uw naam, e-mailadres, betaalgegevens, bestelgegevens (inclusief verzend- en leveringsvoorkeuren) en details van uw vraag of verzoek.

Leveren van een gevraagde dienst/uitvoeren van een overeenkomst met u

Om met u te communiceren over aankopen die u op onze Platforms hebt gedaan en u de bijbehorende klantenservice te bieden.

2.2
Marketingcampagnes en direct marketing

Informatie die wij verzamelen

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Prijsvragen, sweepstakes en soortgelijke promotionele acties

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens als u deelneemt aan een van onze prijsvragen, sweepstakes of vergelijkbare promotionele acties. Dit betreft over het algemeen informatie zoals uw naam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, postcode, land, stad, en details van de prijsvraag of sweepstake waar u aan mee hebt gedaan en uw inzending.

De soorten Persoonsgegevens die hierboven worden verzameld, kunnen variëren (we kunnen u vragen om slechts bepaalde van de bovenstaande Persoonsgegevens te verstrekken), afhankelijk van de promotionele actie waaraan u wilt deelnemen. We zullen u vertellen welke informatie nodig is voordat u deelneemt aan een van onze promotionele acties.

Met uw toestemming

Om u te laten deelnemen aan prijsvragen, sweepstakes en vergelijkbare promotionele acties met gebruik van uw e-mailadres en om deze activiteiten te beheren.

Voor een aantal van deze activiteiten gelden aanvullende regels, die mogelijk extra informatie bevatten over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken. Als er aanvullende regels zijn, zullen deze voorafgaand aan uw deelname aan u worden verstrekt - lees deze regels zorgvuldig door voordat u ons uw Persoonsgegevens verstrekt.

Direct marketing

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens als u zich aanmeldt voor het ontvangen van marketinguitingen van ons of daarmee instemt.

Dit betreft over het algemeen informatie zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en marketingvoorkeuren. Afhankelijk van de marketingcampagne kan dit ook uw land, stad, geboortedatum en geslacht omvatten indien u ons deze aanvullende gegevens verstrekt.

U kunt zich op diverse manieren aanmelden om marketingmaterialen van ons te ontvangen, waaronder:

Per post. U kunt zich aanmelden om marketing per post van ons te ontvangen.

Nieuwsbrieven. U kunt zich aanmelden om onze nieuwsbrieven op een van onze webpagina's te ontvangen.

Artiest/label/merkenlijsten. U kunt zich aanmelden om artiest-/label-/merkspecifieke marketinguitingen en updates te ontvangen.

Campagnes. U kunt zich aanmelden om marketinguitingen te ontvangen wanneer u deelneemt aan een van onze marketingcampagnes (inclusief offline campagnes, concerten, prijsvragen, sweepstakes en soortgelijke promotionele activiteiten).

Accountregistratie. Aanmelden om marketing te ontvangen wanneer u zich registreert voor een account op onze Platforms.

Aankoop. Aanmelden om marketinguitingen van ons te ontvangen wanneer u een aankoop doet via onze webshops.

Marketingpartners. Aanmelden om marketinguitingen van ons te ontvangen op de website of het online platform van een externe partner (elk(e) website die of online platform dat niet onder ons beheer valt, bijvoorbeeld ticketplatforms of muziekstreamingdiensten).

Met uw toestemming

Om u per e-mail of sms marketinguitingen te sturen als u hebt ingestemd met het ontvangen van deze uitingen. We doen dit alleen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren en u kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze berichten door de afmeldlink te selecteren in een e-mail die we u sturen, de instructies te volgen in een sms die we verzenden of door ons te e-mailen op privacypolicy@wmg.com.

Om u te segmenteren om te bepalen welke inhoud het meest geschikt is om naar u te verzenden. We doen dit bijvoorbeeld door factoren over u te analyseren, zoals hoe u zich hebt aangemeld om marketinguitingen van ons te ontvangen (bijvoorbeeld op onze website of via een prijsvraag), uw locatie en de marketingvoorkeuren die u ons hebt doorgegeven (bijv. de artiest in wie u zegt geïnteresseerd te zijn). We stoppen met segmenteren indien u zich op enig moment afmeldt voor het ontvangen van marketinguitingen door de afmeldlink te selecteren in een e-mail die we sturen, “STOP” terug te sms'en of door ons te e-mailen op privacypolicy@wmg.com.

Om uw contactgegevens en marketingvoorkeuren te delen met bij ons aangesloten ondernemingen, onze artiesten en andere derde partijen om u via e-mail of sms marketinguitingen te sturen indien u ermee hebt ingestemd dat wij uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden delen. We doen dit alleen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren en u kunt ons op elk moment verzoeken om te stoppen met het delen van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden door ons een e-mail te sturen op privacypolicy@wmg.com.

Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketinggerelateerde berichten van ons, wij u indien nodig administratieve en serviceberichten zullen blijven sturen. Deze berichten bevatten geen marketinginhoud.

Doelgroepreclame op sociale media

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens wanneer u zich aanmeldt voor of ermee instemt om marketinguitingen van ons te ontvangen, inclusief advertenties op sociale media. Dit betreft over het algemeen informatie zoals uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam of pseudoniem voor sociale media, telefoonnummer en marketingvoorkeuren.

Indien we een socialemediapixel op een van onze Platforms hebben, verstrekt u ons uw Persoonsgegevens wanneer u ermee instemt dat deze pixel communiceert met en gegevens verzamelt van uw apparaat wanneer u onze Platforms opent. Dit betreft over het algemeen informatie over het feit dat u onze Platforms hebt bezocht en een account hebt op socialemediaplatforms van onze partners (bijv. Facebook of Google).

Bekijk hier ons cookiebeleid voor meer informatie over socialemediapixels en hoe deze werken.

Met uw toestemming

Om u onze aangepaste advertenties op uw socialemedia-account te sturen met behulp van technologie voor doelgroeptargeting, indien onze socialemediapartners uw e-mailadres of informatie die is verzameld van onze socialemediapixels koppelen aan uw gebruikersaccount op hun platform (indien u een platform hebt) en u opnemen in een groep mensen aan wie we aangepaste advertenties kunnen sturen. Deze "Custom Audience"-groep wordt alleen aangemaakt en opgeslagen op uw socialemediaplatform en hoewel we u aangepaste advertenties kunnen sturen, kunnen we niet zeggen of u bent opgenomen in de Custom Audience-groep en we hebben geen toegang tot de informatie die wordt bewaard op uw socialemedia-account.

Om u te segmenteren om te bepalen welke inhoud het meest geschikt is om naar u te verzenden en welke Custom Audience-groep het meest geschikt is voor u. We doen dit bijvoorbeeld door factoren over u te analyseren, zoals hoe u zich hebt aangemeld om marketinguitingen van ons te ontvangen (bijvoorbeeld op onze website of via een prijsvraag), uw locatie en de marketingvoorkeuren die u ons hebt doorgegeven (bijv. de artiest in wie u zegt geïnteresseerd te zijn) en zelfs door uw interacties met onze Platforms en uw luistergedrag te analyseren (zie “Luistergedrag op streamingplatforms”). We zullen stoppen met segmenteren indien u zich op enig moment afmeldt voor het ontvangen van marketinguitingen door de afmeldlink te selecteren in een e-mail die we sturen, de instructies te volgen in een sms die wij verzenden of door ons te e-mailen op privacypolicy@wmg.com.

Om een aparte groep gebruikers van sociale media aan te maken met vergelijkbare kenmerken als degenen die zijn opgenomen in onze Custom Audience-groepen. Deze “Lookalike Audience”-groep wordt alleen aangemaakt en opgeslagen op de platforms van onze socialemediapartners. Hoewel we aangepaste advertenties kunnen sturen naar individuen in deze Lookalike Audience-groep, kunnen we geen individuen identificeren die deel uitmaken van deze groep en hebben we geen toegang tot informatie die door het socialemediaplatform over deze individuen wordt bewaard.

2.3
Sociale media, streamingdiensten en accounts van derden

Informatie die wij verzamelen

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Digitale serviceproviders direct marketing

Wij werken samen met digitale serviceproviders. Als u een account hebt bij een digitale serviceprovider (zoals Spotify) en ermee instemt om marketinguitingen van hun partners te ontvangen door middel van het gebruik van hun online tools, deelt uw digitale serviceprovider voor dit doel uw Persoonsgegevens met ons. Deze informatie betreft uw naam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en postcode.

Met uw toestemming

Om u per e-mail gethematiseerde marketinguitingen te sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. Zie ook het gedeelte “Luistergedrag op streamingplatforms” hieronder, waarin andere manieren worden besproken waarop we communiceren met streamingplatforms om u content te sturen die voor u relevant is als u hiermee hebt ingestemd.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze berichten door de afmeldlink te selecteren in een e-mail die wij u sturen, door ons een e-mail te verzenden naar privacypolicy@wmg.com of door u af te melden via het adres van het platform van uw digitale serviceprovider.

Meedoen met prijsvragen, sweepstakes en soortgelijke promotionele acties met een socialemedia-account.

Als u uw socialemedia-account (bijv. Facebook), streamingplatformaccount (bijv. Spotify) of een ander gebruikersaccount van derden gebruikt om deel te nemen aan onze prijsvragen, sweepstakes of promotionele acties of via een uitnodiging om u aan te melden bij een dergelijk account op onze Platforms, deelt u bepaalde Persoonsgegevens van uw externe account met ons, waaronder bijvoorbeeld uw naam, geslacht, e-mailadres, stad, land, luistergeschiedenis, favoriete nummers, details van de promotionele actie waaraan u hebt deelgenomen, uw inzending en andere Persoonsgegevens die u voor ons toegankelijk maakt.

Met uw toestemming

Om u te laten deelnemen aan prijsvragen, sweepstakes en vergelijkbare promotionele acties met gebruik van uw e-mailadres en om deze activiteiten te beheren.

Voor een aantal van deze activiteiten gelden aanvullende regels, die mogelijk extra informatie bevatten over hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en bekendmaken - lees deze regels zorgvuldig door voordat u ons uw Persoonsgegevens verstrekt.

Luistergedrag op streamingplatforms

Als u ons daarvoor toestemming geeft, verzamelen we Persoonsgegevens van streamingplatforms die u gebruikt (bijv. Spotify) over uw luistergedrag op hun platform. Dit betreft onder meer informatie over nummers, afspeellijsten en albums waarnaar u hebt geluisterd, samen met uw favoriete genres en artiesten.

Met uw toestemming

Om uw luistergedrag te analyseren (zowel op geaggregeerde als persoonlijk identificeerbare basis) om te bepalen welke marketingcontent wellicht geschikter is om naar u te sturen, als u toestemming hebt gegeven (op het streamingplatform) om direct marketinguitingen van ons te ontvangen en in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. Als we bijvoorbeeld op basis van uw luistergedrag een artiest identificeren als een favoriete artiest kunnen we een vergelijkbare artiest aanbevelen van wie we denken dat u die leuk vindt, maar waar u nog niet naar hebt geluisterd. U kunt uw toestemming om uw luistergedrag te gebruiken intrekken via uw streamingplatform of door contact met ons op te nemen via: privacypolicy@wmg.com.

Om de prestaties van onze content op streamingplatforms te volgen door het luistergedrag van gebruikers te analyseren.

Vooraf opslaan/toevoegen

Als u onze niet-uitgebrachte inhoud vooraf opslaat (pre-save) of toevoegt (pre-add) op een streamingplatform, kan het streamingplatform uw Persoonsgegevens met ons delen. Dit kan informatie bevatten over de vooraf opgeslagen/toegevoegde inhoud die u hebt geselecteerd, samen met uw naam, e-mailadres, stad, land en (indien van toepassing) uw marketingvoorkeuren indien u ervoor hebt gekozen om marketingcommunicatie van ons te ontvangen.

Met uw toestemming

Om aangevraagde content toe te voegen aan uw streamingplatformbibliotheek wanneer deze content officieel wordt vrijgegeven en om u een e-mail te sturen met informatie over de officiële release.

Om u per e-mail marketinguitingen te sturen als u hebt ingestemd met het ontvangen van deze uitingen. We doen dit alleen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren en u kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van deze berichten door de afmeldlink te selecteren in een e-mail die we sturen of door ons te e-mailen op privacypolicy@wmg.com.

2.4
Algemene vragen en contacten

Informatie die wij verzamelen

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Algemene vragen

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens wanneer u contact met ons opneemt of anderszins in het algemeen met ons communiceert, waaronder via e-mail, sms, sociale media, online contactformulier, telefoon, sms-bericht of anderszins. Dit betreft over het algemeen informatie zoals uw naam, contactgegevens en details van uw communicatie.

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen

Om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u informatie over onze Platforms opvraagt. We kunnen hiermee ook rekening houden bij het verbeteren van onze Platforms, producten en diensten.

Enquêtes

U verstrekt ons uw Persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan een van onze enquêtes en deze invult. Dit betreft over het algemeen informatie zoals uw naam, contactgegevens en uw antwoorden op de vragen in de enquête.

Met uw toestemming

Om u te registreren voor onze enquêtes en om de antwoorden die u op onze enquêtevragen hebt gegeven te analyseren.

2.5
Automatisch verzamelde informatie

Informatie die wij verzamelen

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Leverbaarheid van e-mail

We verzamelen bepaalde Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze wanneer we u marketing-e-mails sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. Dit betreft over het algemeen informatie zoals of u de e-mail hebt geopend en waar u in de e-mail op hebt geklikt.

Bekijk hier ons cookiebeleid voor informatie over wat cookies (en andere vergelijkbare technologieën) zijn en hoe we ze gebruiken.

Met uw toestemming

Om de prestaties van de marketing-e-mails die we u sturen te controleren.

Om toekomstige marketing-e-mails die we u sturen aan te passen op basis van uw interacties met onze eerdere e-mails.

Toegang tot ons online Platform

We verzamelen bepaalde Persoonsgegevens op geautomatiseerde wijze wanneer u een van onze online Platforms bezoekt of ermee communiceert. Dit betreft over het algemeen informatie zoals:

Gegevens over browser en apparaat: De meeste browsers verzamelen bepaalde gegevens, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, het type apparaat (Windows of Mac), de schermresolutie, versie van het besturingssysteem, type en versie van de internetbrowser en de versie van ons Platform die u gebruikt.

Gegevens Mobiele app: Wanneer u een van onze Mobiele apps downloadt en gebruikt, kunnen wij Mobiele app-gebruiksdata volgen en verzamelen, zoals de datum en tijd waarop de Mobiele app op uw apparaat toegang krijgt tot onze servers en welke gegevens en bestanden gedownload zijn op de Mobiele app op basis van het nummer van uw apparaat.

IP-adres: Een internetprotocol (IP)-adres is een nummer dat automatisch door uw Internet Service Provider (ISP) wordt toegewezen aan het apparaat van waaruit u toegang krijgt tot een Platform. Dit wordt telkens wanneer u het Platform bezoekt automatisch geïdentificeerd en gelogd in de logbestanden van onze server, samen met het tijdstip van het bezoek en de activiteiten op het Platform.

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen

Om de gebruiksniveaus van onze Platforms te berekenen.

Om serverproblemen te diagnosticeren.

Om onze Platformen te beheren.

Om uw locatie op landniveau te bepalen.

Cookies (en vergelijkbare technologieën)

Wanneer u een van onze online Platforms bezoekt, verzamelen we uw Persoonsgegevens door middel van cookies en vergelijkbare technologieën die op uw apparaat worden geplaatst. De verzamelde informatie kan een gebruikers-ID bevatten die aan u is toegewezen, uw IP-adres, de content waarmee u op onze Platforms hebt gecommuniceerd, de duur van elk bezoek aan onze Platforms, foutmeldingen die zijn aangetroffen bij het gebruik van onze Platforms en uw interacties met sociale plug-ins ( bijv. Facebook like- of deelknop) op onze Platforms.

Bekijk hier ons cookiebeleid voor informatie over wat cookies (en andere vergelijkbare technologieën) zijn en hoe we ze gebruiken.

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen

Om ervoor te zorgen dat onze Platforms werken zoals bedoeld op uw apparaat en voor zover nodig om de content of diensten te leveren die u op onze Platforms aanvraagt.

Noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen

Om ervoor te zorgen dat uw gebruik van onze Platforms en alle activiteiten die u op ons Platform uitvoert veilig zijn.

Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving met betrekking tot cookies en informatie die via cookies wordt verzameld, bijvoorbeeld om uw cookie-instellingen te onthouden.

Met uw toestemming

Om u online en op sociale media op maat gemaakte advertenties te sturen op basis van uw online activiteiten en gebruik van onze Platforms.

Om uw gegevens te delen met externe partners zodat ze u online en op sociale media aangepaste advertentie-content kunnen sturen.

Om uw gegevens te delen met externe socialemediaplatformpartners indien u communiceert met sociale plug-ins (bijv. Facebook-like- of deelknop) op onze platforms.

Om u te herkennen wanneer u terugkeert naar een van onze Platforms en om uw ervaring aan te passen op basis van uw eerdere bezoeken.

Om webanalyses uit te voeren op onze Platforms (bijvoorbeeld om voor analytische doeleinden het aantal bezoeken aan onze Platforms en de acties die u op onze Platforms onderneemt te volgen).

2.6
Interne bedrijfsprocessen

Informatie die wij verzamelen

Hoe we uw persoonsgegevens gebruiken

Samenvoegen Persoonsgegevens

Mogelijk is samenvoeging door ons van Persoonsgegevens van toepassing op een of meer van de bovenstaande Persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigens

Om alle Persoonsgegevens die we verzamelen samen te voegen, zodat deze u of een ander individu in de uiteindelijke geaggregeerde vorm niet langer rechtstreeks identificeren. Bijvoorbeeld door Persoonsgegevens te gebruiken die zijn verzameld via websitebezoeken om het percentage van onze gebruikers te berekenen dat een bepaalde artiest leuk vindt. We gebruiken de samengevoegde gegevens die worden gegenereerd voor meerdere doeleinden, waaronder:

Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Om onze huidige producten en diensten uit te breiden, te verbeteren of aan te passen.

Om de effectiviteit van onze reclamecampagnes te bepalen, zodat wij onze campagnes kunnen afstemmen op de behoeften en interesses van onze gebruikers.

Om onze bedrijfsactiviteiten te exploiteren en uit te breiden, bijvoorbeeld door te bepalen welke onderdelen van onze Platforms het meest relevant zijn voor onze gebruikers zodat wij onze middelen en ontwikkelingsinspanningen doeltreffend kunnen inzetten.

Audits (intern en extern) en naleving

Mogelijk zijn onze audit- en nalevingsprocedures van toepassing op een of meer van de bovenstaande Persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen

Om te controleren of onze interne processen werken zoals ze bedoeld zijn.

Noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen

Om te controleren of onze interne processen in overeenstemming zijn met wettelijke, reglementaire of contractuele vereisten;

Fraude en veiligheid

Mogelijk zijn onze fraude- en veiligheidstoezichtprocedures van toepassing op een of meer van de bovenstaande Persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen

Om fraude- en veiligheidstoezicht uit te oefenen binnen ons bedrijf, bijvoorbeeld om cyberaanvallen of pogingen tot identiteitsdiefstal te ontdekken en te voorkomen.

Beheer

Mogelijk zijn onze beheerprocedures van toepassing op een of meer van de bovenstaande Persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen

Om efficiënt te werken binnen ons bedrijfsmodel en onze bedrijfsstructuur, op een manier die onze klanten effectief van dienst is, onder meer door gebruik te maken van een reeks gecentraliseerde en gelokaliseerde bedrijfsfuncties.

Rechtsvorderingen

Mogelijk zijn onze rechtsvorderingsprocedures van toepassing op een of meer van de bovenstaande Persoonsgegevens die we over u verzamelen.

Noodzakelijk om een wettelijke verplichting/gerechtvaardigd belang (afhankelijk van de situatie) na te komen

Om effectief claims te verdedigen of in te dienen om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen, en om te reageren op onderzoeken van regelgevende instanties of wetshandhavers.

3.
HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

We delen uw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

We delen uw Persoonsgegevens met aangesloten bedrijven voor de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden. Raadpleeg de lijst en locatie van onze aangesloten bedrijven hier: https://wminewmedia.com/affiliates/ .

We delen uw Persoonsgegevens met bedrijven die namens ons (en in sommige gevallen namens bij ons aangesloten ondernemingen) diensten verlenen om hen in staat te stellen de diensten die wij aan u leveren te ondersteunen, waaronder de hieronder vermelde. Dit kunnen consultants zijn, aanbieders van professionele adviesdiensten (zoals advocaten en accountants), digitale marketingbureaus, dienstverleners die betrokken zijn bij hosting (cloudproviders zoals AWS en Microsoft Azure), marketingtechnologie (zoals voor het maken van e-mailcampagnes, e-mailautomatisering, beheer van opt-outs enz.), gegevensanalyse (zoals analyse van websiteverkeer), betalingsverwerking (zoals PayPal), orderafhandeling (zoals verzending/levering van bestellingen van klanten), infrastructuurvoorziening (zoals website- en applicatieontwikkeling), accountantscontrole (accountants zoals KPMG en PwC), IT-diensten, klantenservice, e-mailbezorging, creditcardverwerking en andere soortgelijke diensten.

We delen uw Persoonsgegevens met derden (inclusief onze partners en artiesten) om hen in staat te stellen u marketinguitingen te sturen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren. Bijvoorbeeld wanneer u zich registreert om een nieuwsbrief over een artiest te ontvangen.

We delen uw Persoonsgegevens met onze socialemediapartners voor het uitvoeren van doelgroepreclame op sociale media en wanneer we plug-ins voor sociale media gebruiken op onze Platforms.

We delen uw Persoonsgegevens met derden die wedstrijden, sweepstakes en soortgelijke promotionele acties sponsoren, zodat zij dergelijke wedstrijden, sweepstakes en promotionele acties kunnen aanbieden en beheren.

Persoonsgegevens die u plaatst of deelt op of via openbare gedeelten van onze Platforms (bijv. via prikborden, chat, profielpagina's en blogs) worden openbare informatie en zijn mogelijk beschikbaar voor bezoekers van onze Platforms en voor het grote publiek, en kunnen worden herverdeeld via internet en andere mediakanalen, waar ze een nog breder publiek zullen bereiken.

We delen uw Persoonsgegevens als we hiertoe verplicht zijn, om te voldoen aan (en/of waar we redelijkerwijs van mening zijn dat we verplicht zijn om te voldoen aan) enige wettelijke of regelgevende verplichting, zoals op grond van gerechtelijke bevelen, handhavingsmaatregelen van regelgevende instanties of wetshandhavers; of om een overeenkomst die we met u hebben af te dwingen of om de rechten, eigendommen, veiligheid of beveiliging van de Warner Music Group, onze aangesloten ondernemingen, onze artiesten, u, andere derden, gebruikers van onze Platforms of het grote publiek te beschermen.

Wij delen uw Persoonsgegevens in verband met een verkoop of zakelijke transactie. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het openbaar maken of doorgeven van uw Persoonsgegevens aan een derde in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, cessie, overdracht of andere vervreemding van het geheel of een deel van ons bedrijf, vermogen of kapitaal (waaronder in het kader van een faillissement of vergelijkbare procedures). Dergelijke derden kunnen bijvoorbeeld ook een verkrijgende entiteit en haar adviseurs bevatten.

We delen uw Persoonsgegevens om onze algemene voorwaarden of andere contracten die we met u hebben af te dwingen en om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen na te streven of de schade te beperken die we kunnen oplopen bij een rechtsvordering, zoals op grond van gerechtelijke bevelen en het inschakelen van incassobureaus.

4.
HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN

Vanwege de mondiale aard van de Warner Music Group kunnen uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar wij vestigingen hebben of waar wij dienstverleners inschakelen, en door het gebruik van onze Platforms begrijpt u dat uw Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten uw woonland (met inbegrip van de Verenigde Staten), waar andere regels voor gegevensbescherming kunnen gelden dan in uw land.

In het bijzonder zijn onze consumentendatabases en wereldwijde marketingteams gevestigd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, dus de Persoonsgegevens die u ons verstrekt tijdens uw interactie met ons voor e-commercedoeleinden, marketingdoeleinden en voor doeleinden met betrekking tot wedstrijden (inclusief sweepstakes en andere soortgelijke acties) worden voor deze doeleinden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Zie het gedeelte “Hoe wij uw persoonsgegevens doorgeven” in de Landspecifieke Regelingen van dit Privacybeleid voor informatie over hoe we uw Persoonsgegevens beschermen bij doorgifte van uw woonland naar een locatie daarbuiten.

5.
HOELANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

We bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig of toegestaan is, rekening houdend met het doel of de doelen waarvoor deze zijn verkregen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

De criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen te bepalen zijn:

De duur van de periode waarin wij een doorlopende relatie met u hebben en onze Platforms aan u ter beschikking stellen (bijvoorbeeld zo lang als u een account bij ons heeft of de Platforms blijft gebruiken);

Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij onderworpen zijn (bepaalde wetten verplichten ons bijvoorbeeld om uw transacties gedurende een bepaalde periode te bewaren voordat wij ze mogen verwijderen);

De vraag of het raadzaam is om deze te handhaven in het licht van onze rechtspositie (bijvoorbeeld met betrekking tot toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of reglementaire onderzoeken); en

Alle richtlijnen die zijn uitgegeven door relevante juridische en gegevensbeschermingsautoriteiten.

6.
GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Wij verzoeken u op of via onze Platforms of anderszins geen gevoelige Persoonsgegevens aan ons te sturen en die niet aan ons bekend te maken (zoals uw BSN, gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of andere overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijk verleden of lidmaatschap van een vakbond), tenzij wij uitdrukkelijk voor specifieke doeleinden om deze informatie verzoeken.

7.
UW PRIVACYRECHTEN

Als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen (zoals inzage, beoordelen, correctie, update, verzwijgen, beperken of verwijderen van uw Persoonsgegevens), kunt u contact met ons opnemen op: privacypolicy@wmg.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wanneer u contact met ons opneemt, moet u duidelijk maken welke rechten u wilt uitoefenen, welke acties u wilt dat wij ondernemen met betrekking tot uw Persoonsgegevens en eventuele bijzonderheden over de Persoonsgegevens waarop uw verzoek betrekking heeft. Hierdoor kunnen wij uw verzoek efficiënter afhandelen.

Met het oog op uw bescherming kunnen wij alleen verzoeken met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoeren die horen bij het specifieke e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te sturen. Bovendien kunnen wij u vragen uw identiteit te bevestigen voordat wij uw verzoek inwilligen. Wij zullen proberen zo snel als praktisch mogelijk en binnen eventuele wettelijk vereiste termijnen op uw verzoek te reageren.

Raadpleeg het gedeelte “Uw privacyrechten” in de Landspecifieke Regelingen van dit Privacybeleid of het Privacybeleid Californië voor informatie over specifieke gegevensbeschermingsrechten in uw rechtsgebied.

8.
ACTUALISERING VAN DIT PRIVACYBELEID

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van alle belangrijke wijzigingen indien we een relatie met u hebben en anderszins van tijd tot tijd bijgewerkte versies op onze website plaatsen. Bekijk de legenda “MEEST RECENT BIJGEWERKT OP” bovenaan dit document om te zien wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is herzien. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden van kracht wanneer we het herziene Privacybeleid beschikbaar maken op of via onze online Platforms.

9.
CONTACT OPNEMEN MET ONS

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit Privacybeleid of onze wijze van gegevensverwerking, dan kunt u contact met ons opnemen via infobenelux@warnermusic.com .

Ons adres is:

Warner Music Benelux B.V.
Middenweg 1
1217 HS Hilversum
t.a.v. Juridische afdeling

Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is, dus neem geen creditcardgegevens of andere gevoelige informatie op in uw e-mailberichten aan ons. U kun ook per e-mail contact met ons opnemen op privacypolicy@wmg.com of ons schrijven op Warner Music UK Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights Lane, London W8 5SW, Attn. The Privacy Team.]

10.
LANDSPECIFIEKE REGELINGEN
10.1
Europese Unie en Europese Economische Ruimte

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN

Sommige van de niet-EER-landen worden door de Europese Commissie erkend als landen die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor doorgiften van de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd (inclusief de Verenigde Staten), hebben we door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd met betrekking tot de doorgifte van Persoonsgegevens als een waarborg voor de doorgifte van uw gegevens. U kunt een kopie van deze waarborg verkrijgen door contact op te nemen metprivacypolicy@wmg.com of de standaardvoorwaarden te raadplegen via deze link.

UW PRIVACYRECHTEN

Privacyrechten indien u zich bevindt in de EER of uw Persoonsgegevens in het bezit zijn van een Warner Music Company in de EER:

Volgens de wet hebt u een aantal rechten (behoudens bepaalde voorwaarden en uitzonderingen) als het gaat om uw gegevens. U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacypolicy@wmg.comof via onze gegevens in het onderstaande contactgedeelte.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens indien we ons baseren op “gerechtvaardigd belang” als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens of indien we uw Persoonsgegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden (d.w.z. als u geen directmarketingnieuwsbrieven, updates en andere marketinguitingen van ons meer wilt ontvangen).

Rechten

Wat houdt het in?

Het recht om geïnformeerd te worden

U hebt het recht om duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie te krijgen over hoe wij uw gegevens en uw rechten gebruiken. Daarom verstrekken wij u de informatie in dit Privacybeleid.

Het recht op inzage

U hebt het recht om uw informatie (als we deze verwerken) en bepaalde andere informatie (zoals de informatie in dit Privacybeleid) in te zien.

Zo bent u op de hoogte van en kunt u controleren of we uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het recht op rectificatie

U hebt het recht uw gegevens te laten wijzigen als ze onjuist of incompleet zijn.

Het recht op gegevenswissing

Dit wordt ook wel ‘het recht op vergetelheid’ genoemd en stelt u, eenvoudig gesteld, in staat om uw gegevens te laten wissen of verwijderen als er geen dwingende reden voor ons is om ze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op gegevenswissing; er zijn uitzonderingen.

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om verder gebruik van uw gegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Wanneer de verwerking is beperkt, kunnen we uw gegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun gegevens te ‘blokkeren’ om ervoor te zorgen dat de beperking van verwerking in de toekomst daadwerkelijk plaatsvindt.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en om te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch mogelijk is. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt (niet op andere gegevens), die wij op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Het recht van bezwaar

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw betreffende nationale toezichthouder voor gegevensbescherming over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken. Bekijk hier details van de EER-regelgevers voor gegevensbescherming.

Het recht om uw toestemming in te trekken

Als u uw toestemming hebt verleend voor alles wat we met uw informatie doen, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (hoewel dit dan niet betekent dat alles wat we tot dan toe met uw toestemming met uw gegevens hebben gedaan onwettig is). Dit omvat het recht om toestemming voor ons gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.

10.2
Verenigd Koninkrijk (VK)

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN

EER-landen worden door het VK erkend als landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming en daarom is doorgifte van uw Persoonsgegevens van het VK naar een EER-land momenteel toegestaan onder de Britse wetgeving. Bovendien is de doorgifte van uw Persoonsgegevens naar sommige niet-EER-landen momenteel toegestaan door het VK, op voorwaarde dat deze landen door de Europese Commissie zijn gecertificeerd als landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar).

Voor doorgiften van het VK naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd (inclusief de Verenigde Staten), hebben we door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen ingevoerd met betrekking tot de doorgifte van Persoonsgegevens als een waarborg voor de overdracht van uw informatie. U kunt een kopie van deze waarborg verkrijgen door contact op te nemen met privacypolicy@wmg.com of de standaardvoorwaarden te raadplegen via deze link.

UW PRIVACYRECHTEN

Privacyrechten indien u zich bevindt in het VK of uw Persoonsgegevens in het bezit zijn van een Warner Music Company in het VK:

Volgens de wet hebt u een aantal rechten (behoudens bepaalde voorwaarden en uitzonderingen) als het gaat om uw Persoonsgegevens. U kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacypolicy@wmg.com of via onze gegevens in het onderstaande contactgedeelte.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens indien we ons baseren op “gerechtvaardigd belang” als rechtsgrondslag voor het verwerken van uw Persoonsgegevens of indien we uw Persoonsgegevens gebruiken voor directmarketingdoeleinden (d.w.z. als u geen directmarketingnieuwsbrieven, updates en andere marketinguitingen van ons meer wilt ontvangen).

Rechten

Wat houdt het in?

Het recht om geïnformeerd te worden

U hebt het recht om duidelijke, transparante en eenvoudig te begrijpen informatie te krijgen over hoe wij uw gegevens en uw rechten gebruiken. Daarom verstrekken wij u de informatie in dit Privacybeleid.

Het recht op inzage

U hebt het recht om uw informatie (als we deze verwerken) en bepaalde andere informatie (zoals de informatie in dit Privacybeleid) in te zien.

Zo bent u op de hoogte van en kunt u controleren of we uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Het recht op rectificatie

U hebt het recht uw gegevens te laten wijzigen als ze onjuist of incompleet zijn.

Het recht op gegevenswissing

Dit wordt ook wel ‘het recht op vergetelheid’ genoemd en stelt u, eenvoudig gesteld, in staat om uw gegevens te laten wissen of verwijderen als er geen dwingende reden voor ons is om ze te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht op gegevenswissing; er zijn uitzonderingen.

Het recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om verder gebruik van uw gegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Wanneer de verwerking is beperkt, kunnen we uw gegevens nog steeds opslaan, maar niet verder gebruiken. We houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om verder gebruik van hun gegevens te ‘blokkeren’ om ervoor te zorgen dat de beperking van verwerking in de toekomst daadwerkelijk plaatsvindt.

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om uw gegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en om te verzoeken dat deze gegevens worden doorgegeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke indien dit technisch mogelijk is. Dit recht is alleen van toepassing op gegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt (niet op andere gegevens), die wij op geautomatiseerde wijze verwerken op basis van uw toestemming of voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Het recht van bezwaar

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij uw betreffende nationale toezichthouder voor gegevensbescherming in het VK (ICO) over de manier waarop wij uw gegevens behandelen of verwerken. De gegevens van de ICO zijn als volgt:

Adres: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

Telefoonnummer: 0303 123 1113.

Website: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Het recht om uw toestemming in te trekken

Als u uw toestemming hebt verleend voor alles wat we met uw informatie doen, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken (hoewel dit dan niet betekent dat alles wat we tot dan toe met uw toestemming met uw gegevens hebben gedaan onwettig is). Dit omvat het recht om toestemming voor ons gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.

11.
PRIVACYBELEID CALIFORNIË

In overeenstemming met de California Consumer Privacy Act van 2018 (“CCPA”), biedt dit Privacybeleid Californië inwoners van Californië een beschrijving van onze praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, verkopen en vrijgeven van hun Persoonsgegevens. Volgens de CCPA zijn “Persoonsgegevens” gegevens die een bepaalde inwoner of huishouden van Californië identificeren of beschrijven of die betrekking hebben op of redelijkerwijs kunnen worden geassocieerd met of gekoppeld aan die inwoner of dat huishouden. Dit Privacybeleid Californië behandelt ook andere bepalingen van de wet van Californië. We bieden dit Privacybeleid Californië aan als aanvulling op de informatie in ons algemene privacybeleid hierboven. Zoals hierboven vermeld, beschrijft dit Privacybeleid Californië onze praktijken in verband met Persoonsgegevens die we van uzelf en via bepaalde van onze eigen of gecontroleerde Platforms van u verzamelen. Dit Privacybeleid Californië is niet van toepassing op onze sollicitanten, werknemers, aannemers, eigenaren, directeuren of functionarissen voor zover de Persoonsgegevens die we over die personen verzamelen betrekking hebben op hun huidige, vroegere of potentiële functie bij ons.

11.1
Verzamelen van Persoonsgegevens

We zijn van plan om de volgende categorieën Persoonsgegevens te verzamelen, en hebben dit in de afgelopen 12 maanden ook gedaan, zoals vermeld in de CCPA:

A.

Identificerende kenmerken. Identificerende kenmerken, zoals naam, contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer), een IP-adres, die redelijkerwijs kunnen worden gekoppeld aan of geassocieerd met een bepaalde consument of huishouden, burgerservicenummer, gebruikersnaam of pseudoniem op sociale media en online identificerende kenmerken;

B.

Gegevens in klantbestanden.Persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Californische wet voor klantbestanden, zoals naam, contactgegevens en financiële rekeninginformatie;

C.

Beschermde gegevens. . Kenmerken van beschermde classificaties onder de Californische of federale wetgeving, zoals geslacht en leeftijd;

D.

Transactiegegevens. Commerciële informatie, zoals bestelgeschiedenis, inhoud van winkelwagentje, betaalgegevens, voorkeuren voor levering van bestellingen en luistergeschiedenis en -voorkeuren;

E.

Informatie over online gebruik. Informatie over internet- of netwerkactiviteiten, zoals browsegeschiedenis, zoekgeschiedenis en interacties met onze online eigendommen of advertenties;

F.

Geolocatiegegevens. Gegevens over de geolocatie, zoals apparaatlocatie en geschatte locatie afgeleid van IP-adres;

G.

Audio-/videogegevens. Audio, elektronische, visuele en soortgelijke informatie, zoals gespreks- en video-opnamen;

H.

Inferenties. Inferenties uit een van de hierboven genoemde Persoonsgegevens om een profiel of samenvatting te maken over bijvoorbeeld de voorkeuren en kenmerken van een persoon.

11.2
Bronnen van Persoonsgegevens

We verzamelen Persoonsgegevens van u en van andere bronnen, zoals derden waarmee we een relatie hebben, advertentienetwerken, openbaar beschikbare databases, gezamenlijke marketingpartners, socialemediaplatforms en onze externe serviceproviders.

11.3
Ons gebruik van Persoonsgegevens

We gebruiken Persoonsgegevens zoals uiteengezet in ons algemene Privacybeleid hierboven om ons bedrijf te exploiteren, beheren en onderhouden, om onze producten en diensten te leveren en om onze zakelijke doeleinden en doelstellingen te bereiken, waaronder bijvoorbeeld: ontwikkelen, verbeteren en onderhouden van onze producten en diensten; personaliseren, adverteren en op de markt brengen van onze producten en diensten; uitvoeren van onderzoek en data-analyse; onderhouden van onze faciliteiten en infrastructuur; nemen van kwaliteits- en veiligheidsborgingsmaatregelen; uitvoeren van risico- en beveiligingscontrole en -bewaking; opsporen en voorkomen van fraude; uitvoeren van identiteitsverificatie; boekhouding, audit, onderzoeken en andere interne functies; voldoen aan de wet, juridische procedures en intern beleid; bijhouden van de administratie; en uitoefenen en verdedigen van juridische claims.

11.4
Openbaar maken en verkoop van Persoonsgegevens

Zoals uiteengezet in ons algemene Privacybeleid hierboven, delen we Persoonsgegevens met de volgende categorieën derden:

Aangesloten bedrijven.We delen met aangesloten bedrijven voor de doeleinden die zijn beschreven in dit Privacybeleid.

Serviceproviders. We delen met onze serviceproviders om de diensten die ze ons leveren te vergemakkelijken, zoals websitehosting, marketingdiensten, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, infrastructuurvoorziening, auditing, IT-diensten, klantenservice en e-mailbezorging.

Zakenpartners. We delen uw Persoonsgegevens met derden (inclusief onze partners en artiesten) om hen in staat te stellen u marketingcommunicatie te sturen, in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren.

Advertentienetwerken. We delen met advertentienetwerken en online advertentiepartners zodat ze u marketingcommunicatie kunnen sturen.

Socialemediaplatforms. We delen uw Persoonsgegevens met onze socialemediapartners voor het uitvoeren van doelgroepreclame op sociale media en wanneer we plug-ins voor sociale media gebruiken op onze Platforms.

Promotiesponsoren. We delen uw Persoonsgegevens met derden die prijsvragen, sweepstakes en soortgelijke promotionele acties sponsoren, zodat zij dergelijke prijsvragen, sweepstakes en promotionele acties kunnen aanbieden en beheren.

Juridische autoriteiten. We delen met openbare en overheidsinstanties, inclusief regelgevers en wetshandhavers, om te reageren op verzoeken en om wettelijke rechten te beschermen en te verdedigen.

Andere partijen in juridische procedures. We delen Persoonsgegevens in het kader van de inzage van stukken voor rechtszaken en in reactie op dagvaardingen en gerechtelijke bevelen.

In het kader van de CCPA wordt "verkoop" breed gedefinieerd als de openbaarmaking van Persoonsgegevens voor een geldelijke of andere waardevolle tegenprestatie. Dit omvat mogelijk bepaalde van onze zakelijke praktijken, waaronder die met betrekking tot bepaalde soorten online advertenties. In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën Persoonsgegevens bekendgemaakt voor onze operationele zakelijke doeleinden of verkocht aan de volgende categorieën derden:

Categorieën Persoonsgegevens

Bekendgemaakt aan welke categorieën derden voor operationele zakelijke doeleinden

Verkocht aan welke categorieën derden

Identificerende kenmerken

Aangesloten bedrijven, serviceproviders, zakenpartners, promotiesponsoren, advertentienetwerken

Advertentienetwerken

Gegevens relatiebestanden

Aangesloten bedrijven, serviceproviders, zakenpartners, promotiesponsoren, advertentienetwerken

Advertentienetwerken

Beschermde gegevens

Aangesloten bedrijven, serviceproviders, advertentienetwerken

Advertentienetwerken

Transactiegegevens

Aangesloten bedrijven, serviceproviders, zakenpartners, promotiesponsoren, advertentienetwerken

Advertentienetwerken

Gegevens over online gebruik

Aangesloten bedrijven, serviceproviders, advertentienetwerken

Advertentienetwerken

Geolocatiegegevens

Aangesloten bedrijven, serviceproviders, promotiesponsoren, advertentienetwerken

Advertentienetwerke

Audio-/videogegevens

Aangesloten bedrijven, advertentienetwerken

Geen

Inferenties

Aangesloten bedrijven, serviceproviders, advertentienetwerken

Advertentienetwerken

We verkopen niet bewust de Persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar.

11.5
Uw rechten in het kader van de CCPA

Verzoeken om kennisname en verwijdering

U kunt ons verzoeken om de volgende informatie over de 12 maanden voorafgaand aan uw verzoek aan u bekend te maken:

U kunt ons verzoeken om de Persoonsgegevens die we over u verzameld hebben te wissen.

Neem contact met ons op via 833-596-2637 om een verzoek om kennisname of een verzoek tot verwijdering in te dienen. We zullen uw verzoek verifiëren en beantwoorden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, rekening houdend met het soort en de gevoeligheid van de Persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft. Mogelijk moeten we aanvullende Persoonsgegevens van u vragen, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, recente transacties met ons, of de laatste paar cijfers van uw creditcard of betaalpas als u bij ons hebt gekocht, om uw identiteit te verifiëren en te beschermen tegen frauduleuze verzoeken. Als u een met een wachtwoord beveiligd account bij ons hebt, kunnen we uw identiteit verifiëren via onze bestaande authenticatiepraktijken voor uw account en u vragen om uzelf opnieuw te verifiëren voordat we uw Persoonsgegevens vrijgeven of verwijderen. Als u een verzoek tot verwijdering indient, kunnen we u vragen uw verzoek te bevestigen voordat we uw Persoonsgegevens verwijderen.

Als u de gevolmachtigde vertegenwoordiger van een consument bent en namens de consument een verzoek om kennisneming of verwijdering indient, vragen wij u om:

Als een gevolmachtigde vertegenwoordiger ons geen volmacht van de consument heeft gegeven op grond van Artikel 4000-4465 van de Probate Code, kunnen we ook:

Verzoek om af te zien van verkoop

U kunt een verzoek indienen om u af te melden voor toekomstige verkoop van uw Persoonsgegevens door hier te klikken of door contact met ons op te nemen via 833-596-2637.

Als u de gevolmachtigde vertegenwoordiger van een consument bent en namens de consument een verzoek indient om af te zien van verkoop, vragen wij u om:

Recht op non-discriminatie

U hebt het recht om vrij te zijn van onwettige discriminerende behandeling voor het uitoefenen van uw rechten onder de CCPA.

11.6
Do-not-track-signalen

We reageren momenteel niet op do-not-track-signalen van browsers.

11.7
Uw Privacyrechten in Californië:

Als u een inwoner van Californië bent, kunt u eenmaal per jaar bepaalde informatie opvragen over onze openbaarmaking van bepaalde categorieën Persoonsgegevens tijdens het voorgaande kalenderjaar aan derden voor de eigen directmarketingdoeleinden van dergelijke derden. Stuur uw verzoek per e-mail naar privacypolicy@wmg.com of per post naar Warner Music Group, Attn: Privacy Coordinator, 1633 Broadway, New York, NY 10019. We behouden ons het recht voor om niet te reageren op verzoeken die zijn ingediend anders dan via de e-mail- of postadressen opgenomen in deze paragraaf.