PÄIVITETTY VIIMEKSI 17.5.2018
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Warner Music Finland Oy:lle (”Yhtiö” tai ”Me”) tietosuoja on tärkeää ja haluamme sinun olevan tietoinen siitä, kuinka keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja. Tämä Tietosuojakäytäntö kuvaa käytäntömme koskien tietoja, joita Yhtiö tai kolmas palveluntarjoajamme kerää tiettyjen omistamiemme tai hallinnoimiemme tähän Tietosuojakäytäntöön viittaavien verkkosivujen, verkkosovellusten (esim. widgetit ja sovellukset) ja mobiilisovellusten (”Mobiilisovellus”) kautta (kukin ”Palvelu” tai yhdessä ”Palvelut”). Vahvistat lukeneesi ja ymmärtäneesi tämän Tietosuojakäytännön ja sen ehdot luovuttaessasi meille Henkilötietoja (määritelty jäljempänä tässä Tietosuojakäytännössä) Palveluiden kautta.
Tämä Tietosuojakäytäntö ei koske kolmannen osapuolen yksityisyyden suojaa, tietoja tai muuta kolmannen osapuolen harjoittamaa toimintaa, josta emme ole vastuussa, mukaan lukien seuraavien tahojen toiminta: Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp., verkko-operaattorit, artistimme, konserniyhtiömme ja kaikki kolmannet osapuolet, jonka sivustoon tai palveluun Palvelu sisältää linkin. Lisäksi linkin sisällyttäminen Palveluun ei merkitse meidän, artistiemme tai konserniyhtiöidemme hyväksyntää tai kytköstä linkitettyyn sivustoon tai Palveluihin. Huomioithan, että Palvelut saattavat sisältää valmiuden päästä käsiksi ja luovuttaa (mukaan lukien esimerkiksi kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksen tai palvelun kautta, joka on käytettävissä Palveluiden kautta tai yhteydessä Palveluihin) tiettyjä tietoja suoraan kolmansille osapuolille, kuten Facebookille tai muulle sovellusalustalle, kuten Applen App Storeen tai Google Playhin. Tämänkaltainen tieto toimitetaan kolmansille osapuolille suoraan sinun toimestasi ja tämä Tietosuojakäytäntö ei sovellu tällaiseen toimittamaasi tietoon.
HENKILÖTIEDOT
Henkilötiedot, joita keräämme
Palveluiden yhteydessä kerätään kahdenlaisia tietoja: Henkilötietoja ja Muuta Tietoa. ”Henkilötietoja” ovat tiedot, joista olet tunnistettavissa tai joista sinut voidaan tunnistaa. ”Muuta Tietoa” ovat kaikki tiedot, jotka eivät paljasta tarkkaa henkilöllisyyttäsi. Mikäli olemme soveltuvan lain mukaan velvoitettuja käsittelemään Muuta Tietoa Henkilötietoina, voimme näissä tapauksissa käyttää ja luovuttaa tietoa niihin tarkoituksiin, joihin tässä Tietosuojakäytännössä yksilöidyllä tavalla käytämme ja luovutamme Henkilötietoa. Muut Tiedot on käsitelty erikseen alempana otsikon ”MUUT TIEDOT” alla.
Yhtiö ja kolmannet palveluntuottajat voivat kerätä sinulta seuraavia Henkilötietoja:
Henkilötietojen kerääminen
Yhtiö ja kolmannet palveluntarjoajat keräävät Henkilötietoja Palveluiden kautta useilla eri tavoilla, mukaan lukien:
Sinulla ei ole velvollisuutta antaa meille mitään Henkilötietoa lain tai sopimuksen nojalla. Esimerkiksi osallistuessasi eri Palveluidemme tarjoamiin mahdollisuuksiin, me keräämme sinulta Henkilötietoja voidaksemme mahdollistaa, että voit saattaa loppuun kokemuksesi Palveluissamme tai, että me voimme tehdä sen puolestasi.
Miten käytämme Henkilötietoja
Me ja kolmannet palveluntarjoajamme käytämme Henkilötietojaseuraaviin liiketoimintatarkoituksiin, sisältäen:
Henkilötietojen luovuttaminen
Me luovutamme Henkilötietoja:
Muu käyttö ja luovuttaminen
Voimme käsitellä tai luovuttaa Henkilötietoja, jos käsittely ja luovutus on välttämätöntä ja asianmukaista. Näitä tilanteita ovat erityisesti ne, joissa meillä on lakiin perustuva velvoite tai oikeutettu etu henkilötietojen käsittelylle tai luovuttamiselle, esimerkiksi:
Säilytysaika
Säilytämme Henkilötietojasi niin kauan kuin säilytys on välttämätöntä tai sallittua sen perusteella, mihin tarkoitukseen tai tarkoituksiin tiedot on kerätty sekä soveltuvan lain mukaisesti.
Säilytysajan määrittelemisessä käyttämämme kriteerit käsittävät seuraavat tekijät:
Arkaluontoiset tiedot
Pyydämme sinua olemaan lähettämättä ja luovuttamatta meille Palveluissa tai niiden kautta taikka muutoin mitään arkaluontoisia Henkilötietoja (esim. henkilötunnuksia, tietoja liittyen rodulliseen tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai muihin uskomuksiin, terveydentilaan, rikolliseen taustaan tai ammattiyhdistysjäsenyyteen).
MUUT TIEDOT
Muut Tiedot, joita saatamme kerätä
Yhtiö ja kolmannet palveluntarjoajamme voivat kerätä Muuta Tietoa (määritelty ylempänä), kuten:
Kuinka keräämme Muuta Tietoa
Yhtiö ja kolmannet palveluntarjoajamme voivat kerätä Muuta Tietoa useilla eri tavoilla, kuten:
Kuinka voimme käyttää ja luovuttaa Muuta Tietoa
Huomaathan, että voimme käyttää ja luovuttaa Muuta Tietoa mihin tahansa tarkoitukseen, paitsi silloin kun soveltuva laki toisin edellyttää. Mikäli olemme soveltuvan lain nojalla velvollisia käsittelemään Muuta Tietoa Henkilötietoina, voimme käyttää sitä otsikon ”Kuinka keräämme Muuta Tietoa” alla kuvatuin tavoin, kuten myös kaikkiin tarkoituksiin, joihin voimme käyttää ja luovuttaa Henkilötietoja. Joissakin tilanteissa voimme yhdistää Muuta Tietoa Henkilötietoihin (kuten yhdistämällä nimesi maantieteelliseen sijaintiisi). Mikäli yhdistämme Muuta Tietoa Henkilötietoihin, yhdistettyä tietoa käsitellään Henkilötietoina niin kauan, kun se on yhdistettynä.
TURVALLISUUS
Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia keinoja suojellaksemme hallinnassamme olevia Henkilötietoja. Mikäli sinulla on syy uskoa, ettei vuorovaikutuksesi kanssamme ole enää turvallista, ilmoita meille siitä välittömästi alla olevan ”Yhteydenotot” -osion mukaisesti.
VALINTASI JA PÄÄSY TIETOIHIN
Valintasi koskien Henkilötietojesi käsittelyä ja luovutuksia
Tarjoamme sinulle monia vaihtoehtoja liittyen sinua koskevien Henkilötietojesi käsittelyyn ja luovutuksiin markkinointitarkoituksissa. Voit kieltäytyä (opt out) seuraavista alla kuvatuin tavoin:
Selvennäthän kaikissa tilanteissa sähköpostiviestissäsi, mistä olet kieltäytymässä. Toimimme kieltopyyntösi mukaisesti niin pian kuin on kohtuudella mahdollista. Huomaathan, että mikäli kieltäydyt vastaanottamasta meiltä markkinointiin liittyviä viestejä, voimme silti lähettää sinulle Palveluiden hallinnoimiseen liittyviä viestejä.
Kuinka voit saada pääsyn Henkilötietoihisi tai muuttaa tai poistaa Henkilötietojasi
Mikäli tahdot saada pääsyn sinua koskeviin Henkilötietoihin tai tarkastaa, oikaista, päivittää, rajoittaa tai poistaa sinua koskevia Henkilötietoja, joita olet aiemmin meille toimittanut tai vastustaa näiden Henkilötietojen käsittelyä, ole meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen privacypolicy@wmg.com. Jos haluat pyytää meiltä sähköisen kopion Henkilötiedoistasi niiden lähettämiseksi toiselle yhtiölle (siinä laajuudessa kuin tämä tietojen siirtomahdollisuus on käytettävissäsi sovellettavan lain nojalla), ole meihin yhteydessä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen privacypolicy@wmg.com. Vastaamme pyyntöösi sovellettavan lain puitteissa.
Selvitäthän pyynnössäsi, 1) mitä Henkilötietoja tahdot muuttaa, 2) mikäli haluat, että poistamme Henkilötietosi järjestelmästämme ja/tai 3) mitä rajoituksia tahdot asettaa meille Henkilötietojesi käyttöä koskien. Sinun suojaamiseksi saatamme toteuttaa vain pyynnöt koskien niitä Henkilötietoja, jotka on yhdistetty siihen sähköpostiosoitteeseen, josta lähetät meille pyyntösi ja meillä voi olla tarve varmistaa henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista. Pyrimme toimimaan pyyntösi mukaisesti niin pian kuin kohtuudella on mahdollista.
Huomaathan, että meillä saattaa olla tarve säilyttää tiettyjä tietoja kirjanpitoa tai muuta tietojen säilyttämisvelvoitettava varten ja/tai jotta voisimme saattaa loppuun ennen poisto- tai muuttamispyyntöäsi aloittamasi tapahtuman (esimerkiksi kun teet oston tai osallistut kampanjaan, et välttämättä voi muuttaa tai poistaa antamiasi Henkilötietoja ennen kyseisen oston tai kampanjan loppuun saattamista).
Siltä osin kuin Henkilötietojesi kerääminen ja käyttö toimestamme perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa lähettämällä meille sähköpostin osoitteeseen privacypolicy@wmg.com. Kyseinen suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta tietojen käsittelyn laillisuuteen suostumuksesi perusteella ennen suostumuksesi peruuttamista.
Rajat ylittävä tietojen siirto
Palveluita hallinnoidaan ja operoidaan Suomessa ja siten tätä Tietosuojakäytäntöä ja suorittamaamme henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja luovutusta sääntelee Suomen laki. Palveluja ei ole tarkoitettu käytettäväksi tavalla, joka saattaisi Yhtiön tai sen konserniyhtiöt minkään muun valtion, maan tai alueen lain soveltamisalan piiriin. Henkilötietojasi voidaan käsitellä ja säilyttää missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipisteitä tai joissa me käytämme palveluntarjoajia, ja käyttämällä Palveluita huomioit, että tietojasi siirretään asuinmaasi ulkopuolelle, mukaan lukien Yhdysvaltoihin. Tällaisten maiden tietosuojalainsäädäntö saattaa erota omassa maassasi sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä.
Jotkin Euroopan talousalueeseen kuulumattomat maat on tunnustettu Euroopan Komission toimesta sellaisiksi, jotka tarjoavat Euroopan talousalueen standardien mukaisen riittävän tietosuojan tason (lista kyseisistä maista on saatavilla täältä: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). Olemme ottaneet käyttöön riittävät järjestelyt Henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueelta maihin, joiden tietoturvan tason ei katsota olevan riittävä. Näitä järjestelyitä ovat muun muassa Euroopan Komission hyväksymät vakiosopimuslausekkeet koskien henkilötietoja. Voit saada kopion näistä järjestelyistä ottamalla sähköpostitse yhteyttä osoitteeseen privacypolicy@wmg.com tai tarkastamalla ehdot tästä linkistä.
Palveluita ei ole tarkoitettu yksilöille, jotka ovat alle kuusitoista (16) vuotiaita ja me pyydämme, että kyseiset henkilöt eivät luovuta meille Henkilötietojaan Palveluiden kautta.
TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Voimme muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä koska tahansa. Tarkista ”Päivitetty viimeksi” -tieto sivun ylälaidassa nähdäksesi milloin olemme muuttaneet Tietosuojakäytäntöämme viimeksi. Muutokset tähän Tietosuojakäytäntöön tulevat voimaan, kun lisäämme muutetun Tietosuojakäytännön Palveluun tai toimitamme sen Palveluidemme kautta.
YHTEYDENOTOT
Warner Music Finland Oy on vastuussa tässä Tietosuojakäytännössä kuvatusta Henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä ja luovutuksesta.
Mikäli sinulla on kysyttävää tai huolia tähän Tietosuojakäytäntöön tai meidän tietojenkäsittelyperiaatteisiimme liittyen, pyydämme sinua ottamaan yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteeseen privacypolicy@wmg.com. Voit vaihtoehtoisesti myös esittää valituksen maasi tai alueesi tietosuojaviranomaiselle tai sen alueen tietosuojaviranomaiselle, jossa väitetty soveltuvan tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut. Luettelo tietosuojaviranomaisista on saatavilla tästä linkistä.
Sijaitsemme seuraavassa osoitteessa:
Warner Music Finland Oy
Arkadiankatu 4-6, 00100 Helsinki
Yhteystietomme:
Puh: 010 841 7500
E-mail: wm.finland@warnermusic.com
Tietosuoja-asioita hoitava henkilö: Riikka Bogdanoff
E-mail: riikka.bogdanoff@warnermusic.com
Huomioithan, että sähköpostiviestintä ei aina ole turvallisia. Ethän tästä syystä sisällytä luottokorttitietojasi tai arkaluontoisia tietoja meille osoitettuihin sähköposteihin.