TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
Warner Music Finland Oy:lle (”Yhtiö” tai ”Me”) tietosuojakysymykset ovat tärkeitä ja siksi haluamme sinun olevan tietoinen siitä, kuinka keräämme, käytämme ja julkaisemme tietoja. Tämä Tietosuojakäytäntö selventää käytäntömme koskien tietoja, jota me tai kolmantena osapuolena oleva palveluntarjoajamme keräämme tiettyjen omistamiemme tai kontrolloimiemme verkkosivujen, verkko-sovellusten (esim. widgetit) ja mobiilisovellusten (”Mobiilisovellus”) kautta (”Palvelu” ja ”Palvelut”). Hyväksyt tämän Tietosuojakäytännön määräykset ja ehdot luovuttaessasi meille Henkilötietoja Palveluiden kautta.
Tämä Tietosuojakäytäntö on henkilötietolain 10 § ja 24 §:n mukainen tietosuojaseloste.
Tämä Tietosuojakäytäntö ei koske, emmekä ole vastuussa yksityisyydestä, tiedoista tai muusta kolmannen osapuolen harjoittamasta toiminnasta, mukaan lukien Facebook Inc., Apple, Google Inc., Microsoft Corp., Research In Motion, mitkä tahansa langattomat laitteet, artistimme, tytäryhtiömme tai mikään kolmas osapuoli, joka toimii millään sivustolla tai mihinkään ominaisuuteen tai palveluun liittyen, johon Palvelu sisältää linkin. Lisäksi linkin sisällyttäminen Palveluun ei merkitse meidän, artistiemme tai tytäryhtiöidemme hyväksyntää tai kytköstä linkitettyyn sivustoon tai Palveluihin. Huomioittehan, että Palvelut voivat sisältää valmiuden päästä käsiksi ja luovuttaa (mukaan lukien esimerkiksi kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksen tai -palvelun kautta, joka on käytettävissä Palveluiden kautta tai yhteydessä Palveluihin) tiettyjä tietoja suoraan kolmansille osapuolille, kuten Facebookille tai mille tahansa sovellusalustalle, kuten Applen App Store tai Google Play. Tämänkaltainen tieto toimitetaan kolmansille osapuolille suoraan Teidän toimestanne; tämä Tietosuojakäytäntö ei sovellu mihinkään Teidän kolmannelle osapuolelle toimittamaanne tietoon.
Palveluita kontrolloidaan ja operoidaan Suomesta. Tähän Tietosuojakäytäntöön ja henkilötietojen keräämiseen, käyttöön ja julkaisemiseen sovelletaan Suomen lakeja, eikä Palveluihin ole tarkoitettu sovellettavan muita lakeja kuin Suomen lakeja. Käyttäjien, jotka sijaitsevat Euroopan unionissa (EU), Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä tulee huomata, että Warner Music Inc. soveltaa Yhdysvaltojen kauppaministeriön hyväksymää Safe Harbour -sopimusta Yhdysvaltoihin siirrettäviin, EU:n sisältä, ETA:n alueelta tai Sveitsistä sijaitsevista kohteista kerättyihin Henkilötietoihin. Voit lukea Safe Harbour tietosuojakäytännöistä osoitteessa http://www.wmg.com/privacy/safeharbor.  Lisätietoa Safe Harbor sopimuksesta saat osoitteesta http://www.export.gov/safeharbor/. 
Palveluita ei ole suunnattu alle kolmetoista (13) -vuotiaille henkilöille ja pyydämme, että tällaiset henkilöt eivät luovuta Henkilötietoja Palveluiden kautta.
TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN
Voimme muuttaa tätä Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa. Tähän Tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset tulevat voimaan, kun lisäämme tarkistetun Tietosuojakäytännön saataville Palveluissa tai Palveluiden kautta. Tarkistettu Tietosuojakäytäntö katsotaan hyväksytyksi, jos Palveluita käytetään tai Palveluihin liittyen luovutetaan tietoja tehtyjen muutoksien jälkeen.
HENKILÖTIEDOT
Henkilötiedot, joita voimme kerätä
Palveluihin liittyen kerätään kahdenlaisia tietoja: Henkilötietoja ja Muita Tietoja. ”Henkilötietoja” ovat tiedot, jotka identifioivat teidät yksilöinä. ”Muita Tietoja” ovat kaikki tiedot, jotka eivät paljasta tarkkaa identiteettiä. Muut Tiedot on käsitelty erikseen alempana otsikon ”MUUT TIEDOT” alla.
Me voimme kerätä teiltä Henkilötietoja kuten esimerkiksi:
Me keräämme Henkilötietoja Palveluiden kautta, esimerkiksi silloin kun otatte osaa Palveluiden kautta tarjottaviin erilaisiin tilaisuuksiin, kuten:
Kuinka voimme käyttää Henkilötietoja
Me voimme käyttää Henkilötietoja:

Saatamme yhdistellä Palveluissa tai sen kautta luovuttamianne Henkilötietoja tietoon, jota keräämme Teiltä ja Teitä koskien muista online- tai offline -lähteistä, mukaan lukien omat verkkosivumme ja sovellukset (mukaan lukien widgetit ja soittimet) ja kolmannen osapuolen lähteet, jotka saattavat sisältää sosiaalisen median palveluita, joihin olette yhteydessä Palveluidemme kautta. Kohtelemme sanotunlaista koottua tietoa Henkilötietoina, niin pitkään kun se on tällä tavoin yhdistettyä.

Kuinka Henkilötietoja voidaan luovuttaa
Henkilötietojanne voidaan luovuttaa:
Säilytysaika
Säilytämme Henkilötietojanne ajan, joka on välttämätön tässä Tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi, mikäli laki ei vaadi tai salli pidempää säilytysaikaa.
Arkaluontoiset tiedot
Pyydämme Teitä olemaan lähettämättä ja julkaisematta Palveluissa tai sen kautta taikka muutoin meille mitään arkaluontoisia Henkilötietoja (esim. henkilötunnuksia, tietoja liittyen rodulliseen tai etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskontoon tai muihin uskomuksiin, terveydentilaan, rikolliseen taustaan tai ammattiyhdistysjäsenyyteen).
MUUT TIEDOT
Muut Tiedot joita saatamme kerätä
Me ja kolmantena osapuolena olevat palveluntarjoajamme voimme kerätä Muita Tietoja (määritelty ylempänä), kuten:
Kuinka voimme kerätä Muuta Tietoa
Me ja kolmantena osapuolena olevat palveluntarjoajamme voimme kerätä Muuta Tietoa useilla eri tavoilla, kuten:
Kuinka voimme käyttää ja jakaa Muuta Tietoa
Huomaattehan, että voimme käyttää ja luovuttaa Muuta Tietoa mihin tahansa tarkoitukseen, paitsi silloin kun soveltuva laki toisin edellyttää. Mikäli olemme soveltuvan lain nojalla velvollisia käsittelemään Muuta Tietoa Henkilötietoina, voimme käyttää sitä kuten osion ”Kuinka voimme kerätä Muuta Tietoa” alla kuvatun tavoin, kuten myös kaikissa tilanteissa, joissa voimme käyttää ja luovuttaa Henkilötietoja. Joissakin tilanteissa voimme yhdistää Muuta Tietoa Henkilötietoihin (kuten yhdistämällä nimenne maantieteelliseen sijaintiin). Mikäli yhdistämme Muuta Tietoa Henkilötietoihin, yhdistettyä tietoa käsitellään Henkilötietoina niin kauan kun se on yhdistettynä.
TURVALLISUUS
Tavoitteenamme on käyttää kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia keinoja suojellaksemme hallinnassamme olevia Henkilötietoja. Valitettavasti, minkään internetin kautta tapahtuvan tiedonsiirron tai minkään tietosuojajärjestelmän ei voida taata olevan 100 % turvallinen.
VAIHTOEHDOT JA PÄÄSY TIETOIHIN
Vaihtoehdot Henkilötietojen käyttöön ja jakeluun liittyen
Annamme teille monia vaihtoehtoja koskien Henkilötietojen käyttöämme ja jakeluamme markkinointitarkoituksissa. Voitte jättäytyä pois:
Teettehän kaikissa tilanteissa sähköpostiviestissänne selväksi sen, mistä olette jättäytymässä pois. Pyrimme toimimaan pyyntönne mukaisesti niin pian, kuin kohtuudella mahdollista.
Huomaattehan, että mikäli jättäydytte pois yllä kuvatun mukaisesti, emme voi poistaa Henkilötietojanne niistä artistien tai ulkopuolisten kolmansien tahojen tietokannoista, joihin olemme jo tietonne jakaneet ennen päivää, jolloin olemme saattaneet voimaan poisjättäytymispyyntönne. Huomaattehan myös, että mikäli jättäydytte pois vastaanottamasta meiltä markkinointiin liittyviä viestejä, voimme silti lähettää teille hallintoon liittyviä viestejä; ette voi jättäytyä pois hallinnollisten viestien vastaanottamisesta.
Kuinka voitte saatte nähtäville, muuttaa tai poistaa Henkilötietojanne
Mikäli tahdotte katsella, korjata, päivittää, poistaa tai muutoin rajoittaa Henkilötietojen käyttöämme koskien henkilötietojanne, joita olette aiemmin meille toimittaneet, voitte ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen noreply.wmf@warnermusic.com.
Teettehän selväksi pyynnössänne, mitä Henkilötietoja tahdotte muuttaa ja mitä rajoituksia tahdotte meille asettaa Henkilötietojen käsittelyä koskien. Pyrimme toimimaan pyyntönne mukaisesti niin pian kuin kohtuudella on mahdollista. Saatamme joutua säilyttämään tiettyjä tietoja kirjanpitoamme tai muita pakottavia arkistointitarkoituksia varten. Tietokantoihimme, sekä muihin rekistereihimme voi jäädä jäännöstietoa, jota ei poisteta. Emme ole vastuussa tiedon muuttamisesta, poistamisesta tai piilottamisesta niiden artistien ja ulkopuolisten kolmansien tahojen tietokannoista, joille olemme jo jakaneet Henkilötietojanne.
YHTEYSTIEDOT
Jos sinulla on kysyttävää tähän Tietosuojakäytäntöön liittyen voit olla yhteydessä sähköpostitse wm.finland@warnermusic.com tai voit lähettää meille postia seuraavaan osoitteeseen:
Warner Music Finland Oy
Vattuniemenkatu 21,
00210 Helsinki Finland
Puh: 010 841 7500
Fax: +358 9 698 0153
E-mail: wm.finland@warnermusic.com
Rekisteriä hoitava henkilö: Minna Paakkola, minna.paakkola@warnermusic.com
Huomioithan, että sähköpostiviestit eivät aina ole turvallisia, tästä syystä ethän ilmoita luottokorttitietojasi tai muita arkaluontoisia tietoja meille osoitetuissa sähköposteissa.