SENAST UPPDATERAD: 1 November 2013

 

 

INTEGRITETSPOLICY

 

Warner Music Sweden AB, ett bolag inom koncernen Warner Music Group, värnar om integritetsfrågor och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut information. Denna Integritetspolicy beskriver våra rutiner i samband med information som vi eller våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in genom vissa av våra ägda eller kontrollerade webbplatser, webbprodukter (t.ex. gränssnittskomponenter och applikationer) och mobilapplikationer (”Mobilappar”) (tillsammans benämnt ”Produkterna”). Genom att du tillhandahåller oss Personlig Information (såsom definierat nedan) genom Produkterna, godkänner du villkoren i denna Integritetspolicy.

 

Denna Integritetspolicy omfattar inte, och vi ansvarar inte för, integritet, information eller andra rutiner avseende tredje part, inbegripet Facebook, Inc., Apple Inc., Google Inc., Microsoft Corp., Research In Motion, mobiloperatörer, våra artister, våra närstående företag och tredje part som driver webbplats eller egendom till vilken en Produkt innehåller en länk. Vidare innebär inkluderandet av en länk i en Produkt inte stöd till eller samarbete med den länkade webbplatsen eller Produkten, av oss eller våra artister eller närstående företag. Vänligen notera att Produkterna kan innefatta möjlighet att få tillgång till och lämna (inbegripet till exempel genom en tredje parts programvara eller tjänst som är tillgänglig genom eller i anslutning till en Produkt) vissa uppgifter direkt till tredje part såsom Facebook eller till någon applikationsplattform såsom Apples App Store eller Google Play. Sådan information lämnas av dig direkt till sådan tredje part; denna Integritetspolicy är inte tillämplig på uppgifter lämnade av dig till tredje part.

 

Produkterna kontrolleras och drivs från USA. Vänligen notera att vi följer Safe Harbor-ramverket som beslutats av det amerikanska handelsdepartementet och EU när det gäller Personuppgifter som insamlats av företag med säte inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och som överförts till oss i USA. Vänligen läs igenom vår Safe Harbor-Integritetspolicy som hittas på http://www.wmg.com/privacy/safeharbor. Mer information om Safe Harbor-ramverket hittas på http://www.export.gov/safeharbor/.

 

Produkterna riktar sig inte till personer under tretton (13) år, och vi uppmanar att sådana personer inte ger ut Personlig Information genom Produkterna.

 

Dina Integritetsrättigheter i Kalifornien: Om du är bosatt i Kalifornien, kan du begära ut viss information en gång per år avseende vår utlämning av viss typ av Personlig Information under föregående kalenderår till tredje part för sådan tredje parts egna direktreklamssyften. Vänligen skicka din begäran genom e-post till privacypolicy@wmg.com, eller genom vanlig post till Warner Music Group, Attn: Privacy Coordinator, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019. Vi förbehåller oss rätten att inte besvara begäran som skickats på annat sätt än till e-postadressen eller postadressen som anges i detta avsnitt. 

 

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

 

Vi kan när som helst komma att ändra denna Integritetspolicy. Vänligen titta på texten ”SENAST UPPDATERAD” högst upp på denna sida för att se när denna Integritetspolicy senast ändrades. Ändringar i denna Integritetspolicy kommer att träda i kraft när den reviderade Integritetspolicyn blir tillgänglig på eller genom Produkterna. Din användning av en Produkt eller ditt uppgiftslämnande i samband med en Produkt efter att sådana ändringar genomförts innebär att du accepterar den reviderade Integritetspolicyn.

 

PersonLIG INFORMATION

 

Personlig Information som vi kan komma att samla in 

 

Två typer av information samlas in i samband med Produkten: Personlig Information och Annan Information. ”Personlig Information” är information som identifierar dig som en individ. ”Annan Information” är all information som inte avslöjar din specifika identitet. Annan Information behandlas separat nedan under rubriken ”ANNAN INFORMATION”. 

 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att samla in Personlig Information från dig, innefattande till exempel:

 

 

 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer samlar in Personlig Information genom Produkterna, till exempel när du deltar i olika möjligheter som ges genom Produkterna, såsom: 

 

 

OCH

 

·         Genom din webbläsare och din enhet: Viss typ av information samlas in av de flesta webbläsare, såsom adressen för din Media Access Control (MAS), enhetstyp (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemversion, version och typ av webbläsare och version och typ av Produkten som du använder. Vi och våra tjänsteleverantörer kan också komma att samla in en unik enhetsidentifierare som överförts av oss eller våra tjänsteleverantörer till den enheten från vilken du kommer åt Produkten och annan transaktionsinformation för enheten som vi och våra tjänsteleverantörer kan komma att använda för att förse enheten med innehåll och reklam.

·         Genom din användning av Mobilappar: När du laddar ned och använder en Mobilapp kan vi och våra tjänsteleverantörer komma att spåra och samla in användardata för Mobilappen, t ex den dag och tidpunkt som din Mobilapp på din enhet ansluter sig till våra servrar och vilken information och vilka filer som har laddats ned till Mobilappen baserat på ditt enhetsnummer.

·         Genom loggfiler för servrar: En adress för Internet Protocol (IP) är ett nummer som automatiskt tilldelas din enhet från vilken du når Produkten genom din Internet Service Provider (ISP), och vilken identifieras och loggas automatiskt i våra loggfiler för servrar varje gång du besöker Produkten, tillsammans med tidpunkten för besöket och aktiviteterna på Produkten. Vi och våra tjänsteleverantörer använder IP-adresser för ändamål såsom  beräkna användarnivåer för Produkten, hjälpa att diagnostisera serverproblem, administrera Produkten och fastställa ditt ungefärliga geografiska läge.

·         Användning av cookies: Vi och våra tjänsteleverantörer kan komma att använda cookies, pixeltaggar, web beacons, Adobe Flash-teknik (innefattande Flash Local Stored Objects (”Flash LSOs”)) och andra liknande teknologier för att bland annat kunna bistå dig med mer detaljerad information om våra produkter och tjänster, och för dem av tredje part, underlätta din fortsatta tillgång till och användning av Produkten, och samla in och lagra information om din användning av Produkten. Till exempel kan pixeltaggar och web beacons användas i samband med Produkten, bland annat för att spåra Produktanvändares åtgärder, mäta marknadsföringskampanjers genomslag och sammanställa statistik om användningen av Produkten och svarsfrekvens.

 

o    Om du inte vill att information ska samlas in genom användningen av cookies finns det ett enkelt tillvägagångssätt på de flesta enheter genom vilken Produkterna nås som möjliggör för dig att avböja användningen av cookies. Om du vill veta mer om cookies, vänligen besök http://www.allaboutcookies.org/. Om du väljer att avböja cookies kan vissa av eller alla egenskaper, funktioner och erbjudanden som är tillgängliga genom Produkten möjligen inte vara tillgängliga för dig. 

o    Om din enhet lagrar Flash LSOs och om du inte vill att Flash LSOs ska lagras på din enhet genom vilken du når Produkten, kan du ändra inställningarna för din Flash player till att blockera lagringen av Flash LSO med hjälp av de verktyg som finns att tillgå genom användningen av Website Storage Settings Panel. Du kan också kontrollera Flash LSOs genom att gå till Global Storage Settings Panel och följa instruktionerna (vilka kan komma att innefatta instruktioner som förklarar, till exempel, hur man kan radera nuvarande Flash LSOs (benämnt ”information” på Macromedias webbplats), hur man kan förhindra att Flash LSOs placeras på din enhet utan att du har tillfrågats, och (för Flash Player 8 och senare) hur man kan blockera Flash LSOs som inte levereras av operatören av den webbsidan som du vid den tidpunkten besöker). Vänligen notera att ändra Flash Player till att hindra eller begränsa godkännandet av Flash LSOs kan komma att minska eller hindra funktionen av vissa av Flashapplikationerna, innefattande, eventuellt, Flashapplikationer som används i samband med Produkten eller vårt innehåll. Vi förväntar oss att våra tjänste- och teknikleverantörer respekterar alla beslut tagna av dig som avser hindrande eller begränsning av Flash LSOs, men vi kan inte garantera att de gör det. 

o    Användningen av dessa tekniker möjliggör för våra tredjepartsleverantörer att leverera annonser avseende våra produkter och tjänster och tredje parts produkter och tjänster, när du använder Produkten eller andra applikationer eller besöker webbplatser eller webbegendomar på internet. Dessa leverantörer kan komma att placera så kallade ”pixeltaggar”, ”web beacons”, ”genomskinliga GIFs” eller liknande teknologier på enheten genom vilken du kommer åt Produkten och andra applikationer eller webbplaster på internet, och även placera eller känna igen tredjepartscookies när du använder Produkten eller andra applikationer, webbplatser eller webbegendomar. Dessa leverantörer kan komma att använda information om dina besök på Produkten och andra applikationer, webbplatser eller webbegendomar (med undantag för ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer) för att förse oss och andra med reklam om produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om du vill få mer information om dessa rutiner och för att känna till vilka val du har avseende att denna information inte får användas av dessa bolag, vänligen besök Network Advertising Initiative på www.networkadvertising.org eller Digital Advertising Alliance på www.aboutads.info.

 

·         Information om geodata: Om du använder platsaktiverande produkter eller tjänster kan du komma att skicka platsinformation till oss. När du använder en platsaktiverande tjänst kan vi komma att samla in och bearbeta information om ditt exakta geografiska läge, såsom GPS-signaler skickade från en mobil enhet. Vi och våra tredjeparttjänsteleverantörer och samarbetspartners kan komma att använda din enhets fysiska läge för att förse dig med anpassade platsbaserade tjänster, innehåll och reklam. I vissa fall kan du komma att ges möjlighet att tillåta eller avböja sådan användning av din enhets läge, men om du väljer att avböja sådan användning kan det vara så att vi inte kan förse dig med tillämpliga anpassade tjänster och innehåll.

 

·         Från dig: Vi kan komma att samla in demografisk information såsom ditt postnummer eller kön samt annan information såsom de kommunikationsmedel du föredrar, om du frivilligt lämnar denna information till oss. Såvida det inte kombineras med Personlig Information kommer denna information inte personligen identifiera dig eller andra användare av Produkten. 

 

·         Information om hur du samverkar med Produkten: Vi kan komma att samla in information om hur du samverkar med Produkten. Till exempel kan vissa Produkter använda analytiska verktyg för att hjälpa oss att tjäna dig bättre genom förbättrade produkter, tjänster och omarbetningar avseende Produkten. Sådan insamlad information kan ge oss kunskap om vilka tjänster och funktioner som du använder mest inom en Produkt, samt enhetstyp och hårdvarufunktioner, land och språk för nedladdningen etc.

 

 

Hur vi kan komma att använda Personlig Information

 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att använda Personlig Information:

 

För att vi ska kunna tillhandahålla dig relevant information om våra produkter och tjänster, kan vi komma att kombinera Personlig Information som du lämnar på eller genom Produkten med information som vi samlar in från och om dig från andra online- och offlinekällor, innefattande från våra egna webbplatser och webbProdukter (inbegripet appar, gränssnittskomponenter och spelare) och källor från tredje part, vilka kan innehålla sociala medietjänster som du interagerar med genom våra Produkter. Vi behandlar sådana kombinerade uppgifter som Personlig Information så länge som det är kombinerat.

 

Hur Personlig Information kan komma att lämnas ut

 

Din Personliga Information kan komma att lämnas ut:

 

·         Till våra tredjepartstjänsteleverantörer (och i visa fall våra närstående företag) som tillhandahåller tjänster såsom hosting, dataanalys, betalningshantering, orderuppfyllande, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundtjänster, e-postleverans, kreditkortshantering, granskning och andra liknande tjänster i syfte att att möjliggöra för dem att tillhandahålla sådana tjänster.

·         Till våra närstående företag http://www.wminewmedia.com/affiliates/, för att möjliggöra för dem att skicka relevant marknadsföring till dig. Warner Music Group är den ansvariga parten för hanteringen av Personlig Information som används gemensamt.

·         Till icke-närstående tredje part för att möjliggöra för det att skicka marknadsföring till dig. 

·         Till våra artister (innefattande, om tillämpligt, artistens bandmedlem) och deras företrädare, så att artisterna och deras företrädare kan använda denna information till att skicka kommunikation (innefattande marknadskommunikationer) till dig, som de tror kan vara av ditt intresse, inbegripet, till exempel om du (a) anmäler dig att stå med på den aktuella artistens e-postlista och/eller att ta emot nyhetsbrev från sådan artist, (b) registrerar dig på den aktuella artistens webbplats, eller (c) på annat sätt har angivit att du skulle vilja få information och/eller marknadskommunikation från den aktuella artisten. Vi kontrollerar inte, och är inte ansvariga för, artisternas och deras företrädares användning av Personlig Information.  

·         Till tredje part som sponsrar tävlingar, lotterier och liknande aktiviteter för att sådana tredjeparter ska kunna tillhandahålla dig marknadsföring av deras produkter och tjänster.

·         För att identifiera dig för den som du skickar meddelanden till på eller genom Produkten.

·         Av dig, på eller genom anslagstavlor, chatt, profilsidor och bloggar samt andra tjänster till vilka du har möjlighet att publicera information och material. Vänligen notera att all information och allt material som du publicerar eller lämnar ut på eller genom Produkten kommer att bli offentlig information, och kan komma att vara tillgänglig för besökare av Produkten och för allmänheten, och kan komma att vidaredistribueras via internet och andra mediekanaler varigenom de kommer att nå en ännu bredare publik. Vidare, vänligen notera att genom våra Användarvillkor som återfinns på http://www.wminewmedia.com/t&c/, behåller vi vissa rättigheter till informationen och materialet som du publicerar på eller genom Produkten, och vi kan komma att använda och lämna ut sådan information och material (innefattande all Personlig Information inkluderad däri) i enlighet med våra Användarvillkor. Vi uppmanar dig att vara mycket försiktig med att lämna ut din Personliga Information eller Annan Information på eller genom Produkten. VI ANSVARAR INTE FÖR ANVÄNDNINGEN ELLER UTLÄMNINGEN AV INFORMATION SOM DU FRIVILLIGT LÄMNAR UT GENOM EN PRODUKT.   

·         Till en tredje part i händelse av rekonstruktion, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse, överföring eller annan disposition av hela eller del av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfarande).

·         Till en relevant artist som inte längre tillhör oss, om du angivit ett intresse för en sådan artist (till exempel genom registrering på artistens webbplats), för att sådan artists nyttjande av din Personliga Information för marknadsföring av sina produkter och tjänster.

·         Om det är nödvändigt eller lämpligt: (a) under gällande rätt, innefattande lagar utanför ditt bosättningsland; (b) för att uppfylla juridiska processer; (c) för att besvara förfrågningar från offentliga eller statliga myndigheter, innefattande offentliga eller statliga myndigheter utanför ditt bosättningsland; (d) för att upprätthålla våra villkor; e) för att skydda vår verksamhet eller detsamma för våra närstående företag eller artister; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet och egendom, eller detsamma för våra närstående företag, våra artister, dig eller andra; eller (g) för att ge oss möjlighet att genomdriva tillgängliga åtgärder eller begränsa de skador som vi eventuellt har. 

 

Lagringsperiod

 

Vi kommer att behålla din Personliga Information under den tid som krävs för att uppfylla de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod är nödvändig eller tillåts enligt lag.

 

Känslig information

 

Vi ber dig att inte skicka till oss och inte lämna ut någon känslig Personlig Information (t.ex. personnummer, information avseende ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller annan trosuppfattning, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackförening) på eller via Produkten eller i övrigt till oss.

 

ANNAN INFORMATION

 

Annan Information som vi kan komma att samla in

 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att samla in Annan Information (definierat ovan), såsom:

 

 

Hur vi kan komma att samla in Annan Information

 

Vi och våra tredjepartstjänsteleverantörer kan komma att samla in Annan Information på olika sätt, innefattande: 

 

 

·                                 Genom att sammanställa information: Vi kan komma att sammanställa Personlig Information så att slutprodukten inte personligen ska identifiera dig eller andra användare av Produkten, till exempel genom att använda Personlig Information för att beräkna den andel av våra användare som gillar en viss artist.  

 

Hur vi kan komma att använda och lämna ut Annan Information

 

Vänligen notera att vi kan komma att använda eller lämna ut Annan Information för alla syften förutom när vi enligt gällande lag är skyldiga att göra på något annat sätt.

SÄKERHET

Vi tillämpar och upprätthåller lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personlig Information som står under vår kontroll. Tyvärr kan inga dataöverföringar över internet eller datasäkerhetssystem garanteras att vara säkert till 100 %.

VAL OCH TILLGÅNG

 

Dina val avseende vår användning och utlämning av din Personliga Information

 

Vi ger dig många olika val avseende vår användning och utlämning av din Personliga Information för marknadsföringssyften. Du kan välja bort: 

 

 

 

 

I samtliga fall, vänligen specificera i e-postmeddelandet vad du väljer bort. Vi kommer att uppfylla din förfrågan så snart som praktiskt möjligt.

 

Vänligen notera att om du väljer bort något, såsom det beskrivs ovan, kan vi inte ta bort din Personliga Information från databaser tillhörande våra artister eller icke-närstående tredje part till vilka vi redan har delat din Personliga Information per den dag som vi genomför din förfrågan om borttagande. Vänligen notera också att om du väljer bort att ta emot marknadsföringsrelaterade meddelanden från oss kan vi komma att fortsätta skicka administrativa meddelanden till dig; du kan inte välja bort att ta emot administrativa meddelanden.

 

Hur du kan komma åt, ändra och dölja din Personliga Information

 

Om du önskar att granska, rätta, uppdatera, dölja, radera eller på annat sätt begränsa vår användning av din Personliga Information som du tidigare har tillhandahållit oss, kan du kontakta oss genom att skicka e-postmeddelande till privacypolicy@wmg.com.

 

Vänligen klargör i din förfrågan vilken Personliga Information du skulle vilja få ändrad och vilka begränsningar (om någon) du skulle vilja gälla för vår användning av din Personliga Information. Vi kommer att uppfylla din förfrågan så snart som praktiskt möjligt. Vi kan behöva behålla vissa uppgifter för registerföringssyften och det kan även komma att finnas kvar information som kommer att förbli i våra databaser och andra register som inte kommer att tas bort. Vi är inte ansvariga för att ändra, ta bort eller dölja information i databaserna som tillhör artister eller icke-närstående tredje part med vilka vi redan har delat din Personliga Information.

 

 

KONTAKTA OSS

 

Om du har några frågor om denna Integritetspolicy vänligen kontakta oss genom att skicka e-post tilI privacypolicy@wmg.com, eller genom att skriva till denna adress:

 

Warner Music Group

Legal Department

75 Rockefeller Plaza

New York, NY 10019

Attn: Privacy Coordinator

 

Vänligen notera att kommunikation genom e-post inte alltid är säkert, uppge därför inte kreditkortsinformation eller annan känslig information i dina e-postmeddelanden till oss.