LAST UPDATED: 17 May 2018
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Warner Music Poland Sp. z o.o. (“WMP”) troszczy się o kwestie związane z ochroną prywatności i chce, aby wiedzieli Państwo, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje nasze praktyki w związku z informacjami, które my lub nasi usługodawcy zewnętrzni gromadzimy za pośrednictwem niektórych naszych własnych lub kontrolowanych stron internetowych, właściwości stron internetowych (np. widgetów i aplikacji) i aplikacji mobilnych (“Aplikacje Mobilne”) w każdym przypadku, które łączą się z niniejszą Polityką Prywatności (każda, “Właściwość” lub łącznie “Właściwości”). Udostępniając nam Dane Osobowe (zgodnie z definicją poniżej) za pośrednictwem Właściwości, potwierdzacie Państwo, że zapoznali się z niniejszą Polityką Prywatności i rozumieją warunki w niej zawarte.
Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy i nie ponosimy odpowiedzialności za prywatność, informacje lub inne praktyki osób trzecich, w tym Facebook Inc., Apple Inc., Google LLC, Microsoft Corp., wszelkich operatorów bezprzewodowych, naszych artystów, naszych partnerów i wszelkich osób trzecich obsługujących jakąkolwiek witrynę lub właściwość, do której dowolna Właściwość zawiera link. Ponadto, umieszczenie linku do jakiejkolwiek Właściwości nie oznacza poparcia lub przynależności do połączonej strony lub Właściwości przez nas, naszych artystów lub podmioty stowarzyszone. Należy pamiętać, że Właściwości mogą obejmować możliwość dostępu i przekazywania (w tym na przykład za pośrednictwem aplikacji lub usługi innej firmy dostępnej za pośrednictwem Właściwości lub w związku z nią) określonych informacji bezpośrednio osobom trzecim, takim jak Facebook, lub dowolnej platformie aplikacyjnej, takiej jak Apple App Store lub Google Play. Takie informacje są przekazywane przez Państwa bezpośrednio do takich osób trzecich i niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do takich informacji przekazywanych przez Państwa.
DANE OSOBOWE
Dane osobowe, które gromadzimy
W związku z Właściwościami gromadzone są dwa rodzaje informacji: Dane Osobowe i Inne Informacje. “Dane Osobowe” to informacje, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej. “Inne Informacje” to wszelkie informacje, które nie ujawniają Państwa konkretnej tożsamości. Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do traktowania Innych Informacji jako Danych Osobowych, możemy je wykorzystywać i ujawniać do celów, do których wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe, jak opisano w niniejszej Polityce. Inne informacje są omówione oddzielnie poniżej, w rubryce “INNE INFORMACJE”.
My oraz nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy zbierać od Państwa następujące Dane Osobowe:
 • Imię i nazwisko
 • Adres pocztowy (włącznie z adresem do faktury i adresem do doręczeń)
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Numer karty kredytowej i debetowej
 • Zawartość koszyka zakupowego
Gromadzenie Danych Osobowych
My oraz nasi usługodawcy zewnętrzni gromadzimy Dane Osobowe za pośrednictwem Właściwości na różne sposoby, w tym:
 • Poprzez Właściwości
  • Możemy zbierać Dane Osobowe za pośrednictwem Właściwości, na przykład podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynów lub innych komunikatów za pośrednictwem Właściwości, podczas dokonywania zakupu lub wysyłania prośby.
 • Offline
  • Możemy zbierać Dane Osobowe od Państwa w trybie offline, np. jeśli podacie je nam na miejscu koncertu.
 • Z innych źródeł
  • Możemy otrzymywać Państwa Dane Osobowe z innych źródeł, na przykład:
   • publicznie dostępne bazy danych; lub
   • partnerów marketingowych, gdy dzielą się z nami informacjami w ramach kampanii marketingowych i promocyjnych związanych z naszą działalnością.
  • Jeśli korzystacie Państwo z mediów społecznościowych lub z konta innych podmiotów w celu udziału w naszych loteriach, konkursach, promocjach lub poprzez inicjowanie logowania się na takie konto w naszych Właściwościach, będziecie udostępniać nam pewne Dane Osobowe ze swojego konta w serwisach społecznościowych, które mogą obejmować na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów w serwisach społecznościowych, historię słuchania, ulubione utwory i inne informacje, które Państwo podajecie lub które są nam w inny sposób udostępniane, gdy łączycie się za pośrednictwem takiego konta innej firmy.

Dostarczenie nam jakichkolwiek Danych Osobowych nie jest wymagane na mocy ustawy ani umowy. Na przykład, gdy korzystacie Państwo z różnych możliwości oferowanych przez Właściwości, zbieramy od Was Dane Osobowe, aby umożliwić Wam (lub nam) dokończenie korzystania z Właściwości.

Jak wykorzystujemy Dane Osobowe

My oraz nasi usługodawcy zewnętrzni wykorzystujemy Dane Osobowe w następujących celach biznesowych:

 • Zapewnienie funkcjonalności Właściwości i spełnianie żądań.
  • Aby zapewnić Państwu funkcjonalność Właściwości, taką jak organizowanie dostępu do zarejestrowanego konta i zapewnienie powiązanej obsługi klienta.
  • W celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania i spełnienia Państwa próśb, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem jednego z naszych formularzy kontaktowych online lub w inny sposób, na przykład, gdy przesyłają nam Państwo pytania, sugestie, wyrazy uznania lub skargi, lub gdy żądają Państwo informacji o naszych Właściwościach.
  • Aby wysłać Państwu informacje administracyjne, w tym informacje dotyczące Właściwości i zmian w naszych warunkach i zasadach.
  • Aby ukończyć i zrealizować zakup, na przykład w celu przetworzenia płatności, dostarczenia zamówienia, skontaktowania się z Państwem w sprawie zakupu i zapewnienia odpowiedniej obsługi klienta.
  • Aby umożliwić wysyłanie wiadomości (na przykład klipów muzycznych lub informacji o wykonawcach) do znajomego za pośrednictwem usługi Właściwości. Korzystając z takich funkcji, informujecie nas Państwo, że macie prawo do korzystania z nich i podajecie nam imię i nazwisko przyjaciela oraz adres e-mail.

Będziemy angażować się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z Państwem i/lub w celu wypełnienia zobowiązań prawnych.

 • Udostępnianie biuletynu informacyjnego i/lub innych materiałów marketingowych oraz ułatwianie dzielenia się informacjami ze społecznością
  • Aby przesłać Państwu komunikaty marketingowe, które naszym zdaniem mogą Państwa zainteresować, jeśli wyraziliście zgodę na ich otrzymywanie (w tym, bez ograniczeń, przez naszych dostawców usług zewnętrznych, którzy wysyłają pocztę bezpośrednią, e-mail i inne rodzaje reklamy)
  • Aby wysłać Państwu SMS-y na Wasz numer telefonu, np. jeśli braliście udział w loterii z tym numerem i zaznaczyliście, że chcielibyście je otrzymywać. Należy pamiętać, że mogą mieć zastosowanie odpowiednie stawki za przesyłanie wiadomości i danych. W celu uzyskania informacji na temat obowiązujących stawek transmisji danych należy skontaktować się z operatorem sieci komórkowej. Aby uzyskać więcej informacji na temat wiadomości tekstowych, w dowolnym momencie możecie wysłać wiadomość zwrotną o treści "POMOC". Jeżeli w związku z konkretnymi zapisami za pomocą SMS-u zostaną wprowadzone dodatkowe zasady, będą one miały również zastosowanie i podlegać będą kontroli w przypadku, gdy będą sprzeczne z niniejszą Polityką Prywatności.
  • Aby ułatwić korzystanie z funkcji udostępniania społecznościowego, z której chcesz korzystać.

Zaangażujemy się w to działanie za Państwa zgodą.

 • Analiza Danych Osobowych do celów sprawozdawczości biznesowej oraz świadczenia spersonalizowanych usług.
  • Aby przeanalizować lub przewidzieć preferencje naszych użytkowników w celu przygotowania zbiorczych raportów o trendach w zakresie wykorzystania naszych zasobów cyfrowych, abyśmy mogli ulepszyć nasze Właściwości.
  • Aby spersonalizować korzystanie z Właściwości za pomocą Państwa adresu IP, prezentując treści, produkty i oferty dostosowane do Waszych potrzeb.

Będziemy świadczyć spersonalizowane usługi za Państwa zgodą lub z uwagi na uzasadniony interes.

 • Umożliwienie uczestnictwa w loteriach, konkursach i innych promocjach.
  • Aby umożliwić udział w loteriach, konkursach i podobnych promocjach za pomocą adresu e-mail oraz administrować tymi działaniami. Niektóre z tych działań posiadają dodatkowe zasady, które mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, jak wykorzystujemy i ujawniamy Państwa Dane Osobowe, dlatego sugerujemy uważne zapoznanie się z tymi zasadami; w przypadku konfliktu pomiędzy tymi zasadami a niniejszą Polityką Prywatności, obowiązywać będą te zasady.

Informacje te są wykorzystywane do zarządzania naszymi relacjami umownymi z Państwem.

 • Gromadzenie i/lub anonimizacja Danych Osobowych.
  • Możemy gromadzić i/lub anonimizować Dane Osobowe tak, aby nie były już uważane za Dane Osobowe. Czynimy to w celu wygenerowania innych danych do naszego użytku, które możemy wykorzystać i ujawnić w dowolnym celu.

Będziemy angażować się w tę działalność, ponieważ mamy w tym uzasadniony interes.

 • Osiąganie celów biznesowych.
  • Analiza danych, na przykład w celu poprawy efektywności naszych Właściwości;
  • Audyty, mające na celu sprawdzenie, czy nasze wewnętrzne procesy funkcjonują zgodnie z założeniami i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi;
  • Do celów monitorowania oszustw i bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom kradzieży tożsamości;
  • Do opracowywania nowych produktów i usług;
  • Do poprawy, ulepszania lub modyfikowania naszych obecnych produktów i usług;
  • Do identyfikacji trendów użytkowania, na przykład, zrozumienie, które części naszych Właściwości są najbardziej interesujące dla użytkowników;
  • Do określania skuteczności kampanii promocyjnych, tak abyśmy mogli dostosować kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników; oraz
  • W celu prowadzenia i rozszerzania działalności biznesowej, na przykład, zrozumienia, które części naszych Właściwości są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, tak abyśmy mogli skoncentrować naszą energię na spełnianiu zainteresowań naszych użytkowników.

Angażujemy się w te działania w celu zarządzania naszymi stosunkami umownymi z Państwem, w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i/lub mamy w tym uzasadniony interes.

Ujawnianie Danych Osobowych

Ujawniamy Dane Osobowe:
 • Naszym partnerom w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.
  • Możecie Państwo zapoznać się z listą i lokalizacją naszych partnerów tutaj https://wminewmedia.com/affiliates/.
  • Warner Music Inc. jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi Osobowymi.
 • Naszym zewnętrznym dostawcom usług (a w niektórych przypadkach również dla naszych partnerów), w celu ułatwienia świadczenia usług na naszą rzecz
  • Mogą to być dostawcy usług, takich jak hosting, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapewnianie infrastruktury, usługi informatyczne, obsługa klienta, dostarczanie poczty elektronicznej, przetwarzanie kart kredytowych, audyt i inne podobne usługi umożliwiające im świadczenie takich usług.
 • Osobom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie Państwu komunikatów marketingowych, zgodnie z Waszymi wyborami.
  • Niestowarzyszone strony trzecie lub ich sprzedawcy, aby umożliwić im wysyłanie lub zlecanie wysyłania komunikatów marketingowych do użytkownika w mediach internetowych i offline.
  • Nasi artyści (w tym, w stosownych przypadkach, członkowie ich zespołów) oraz ich przedstawiciele, tak aby artyści i ich przedstawiciele mogli wykorzystywać te informacje do wysyłania do Państwa komunikatów (w tym komunikatów marketingowych), które ich zdaniem, mogą Państwa zainteresować, w tym na przykład jeśli (a) zapisaliby się Państwo na odpowiednią listę mailingową artysty i/lub aby otrzymywać biuletyny od takiego artysty, (b) zarejestrowali się u odpowiedniego artysty i/lub jego przedstawicieli w celu otrzymywania od niego informacji marketingowych, lub (c) w inny sposób chcieliby Państwo otrzymywać te informacje z odpowiedniej strony internetowej artysty. Nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystywanie Danych Osobowych przez artystów i ich przedstawicieli.
  • Właściwemu artyście, który nie jest już z nami związany, jeśli wyrazili Państwo zainteresowanie takim artystą (np. rejestrując się na stronie internetowej artysty)
 • Osobom trzecim, które sponsorują konkursy, loterie i podobne promocje, aby mogły ułatwiać i zarządzać takimi konkursami, loteriami i promocjami
 • Korzystając z Właściwości, możecie Państwo zdecydować się na ujawnienie Danych Osobowych
  • Na lub za pośrednictwem forów dyskusyjnych, czatów, stron profilowych i blogów oraz innych usług, na których możecie Państwo zamieszczać informacje i materiały. Należy pamiętać, że wszelkie informacje i materiały, które zamieszczacie lub ujawniacie Państwo na lub za pośrednictwem danej Właściwości, staną się informacjami publicznymi i mogą być dostępne dla osób odwiedzających tę Właściwość oraz dla ogółu społeczeństwa, a także mogą być rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu i innych kanałów medialnych, gdzie dotrą do jeszcze szerszego grona odbiorców. Ponadto należy pamiętać, że zgodnie z naszymi Warunkami Użytkowania znajdującymi się na stronie https://www.wminewmedia.com/terms-of-use/,zachowujemypewne prawa do informacji i materiałów zamieszczanych na lub za pośrednictwem Właściwości oraz możemy wykorzystywać i ujawniać takie informacje i materiały (w tym wszelkie Dane Osobowe zawarte w tychże) zgodnie z naszymi Warunkami Użytkowania.. Zachęcamy do zachowania szczególnej ostrożności przy podejmowaniu decyzji o ujawnieniu Danych Osobowych lub Innych Informacji na temat lub za pośrednictwem Właściwości. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKORZYSTANIE LUB UJAWNIENIE INFORMACJI DOBROWOLNIE UJAWNIONYCH PRZEZ PAŃSTWA ZA POŚREDNICTWEM JAKIEJKOLWIEK WŁASNOŚCI.
Inne zastosowania i ujawnianie informacji

Używamy również i ujawniamy Państwa Dane Osobowe, gdy jest to konieczne lub stosowne, zwłaszcza gdy mamy do tego prawny obowiązek lub uzasadniony interes:

 • Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem.
  • Może to obejmować przepisy prawa obowiązujące poza krajem zamieszkania.
 • Aby odpowiadać na prośby władz publicznych i rządowych.
  • Mogą to być urzędy poza krajem zamieszkania.
 • Aby współpracować z organami ścigania.
  • Na przykład, gdy odpowiadamy na wnioski i nakazy organów ścigania.
 • Z innych powodów prawnych.
  • Aby wyegzekwować nasze zasady i warunki
  • Aby chronić naszą działalność lub działalność naszych partnerów lub artystów;
  • Aby chronić nasze prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub własność, lub naszych partnerów, naszych artystów, Państwa lub inne osoby; lub
  • Aby umożliwić nam korzystanie z dostępnych środków zaradczych lub ograniczyć szkody, które możemy ponieść.
 • W związku z transakcją sprzedaży lub transakcją handlową.
  • Mamy uzasadniony interes w ujawnieniu lub przekazaniu Państwa Danych Osobowych stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem) Tymi stronami trzecimi mogą być na przykład podmiot nabywający i jego doradcy.
Okres przechowywania

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to potrzebne lub dozwolone w świetle celu(ów), dla którego(ych) zostały uzyskane i są zgodne z obowiązującym prawem.

Kryteria, które stosujemy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują:

 • Czas trwania naszych bieżących relacji z Państwem i dostarczania Wam Właściwości (na przykład tak długo, jak posiadacie u nas konto lub korzystacie z Właściwości);
 • Niezależnie od tego, czy istnieje prawne zobowiązanie, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas prowadzenia rejestrów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć); lub
 • Niezależnie od tego, czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, postępowania sądowego lub dochodzeń regulacyjnych).
Informacje wrażliwe
Prosimy o nieprzesyłanie nam i nieujawnianie nam wrażliwych Danych Osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, przekonań politycznych, religii lub innych przekonań, stanu zdrowia, danych dotyczących przeszłości karnej lub przynależności do związków zawodowych) na lub za pośrednictwem Właściwości lub w inny sposób.
INNE INFORMACJE Inne informacje, które możemy zebrać

My oraz nasi zewnętrzni dostawcy usług możemy zbierać Inne Informacje (zdefiniowane poniżej) takie jak:

 • Informacje o przeglądarce i urządzeniu
 • Dane dotyczące korzystania z aplikacji mobilnych
 • Pliki dziennika serwera
 • Informacje gromadzone za pomocą plików cookie, znaczników pikselowych i innych technologii. Jeśli znajdujecie się Państwo na terenie EOG, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie https://www.wminewmedia.com/cookies/.
 • Informacje o położeniu geograficznym
 • Informacje demograficzne i inne informacje, które nie umożliwiają osobistej identyfikacji użytkownika
 • Informacje o sposobie korzystania z Właściwości
 • Zebrane informacje
Jak gromadzimy Inne Informacje?

My oraz nasi usługodawcy zewnętrzni możemy gromadzić Inne Informacje na różne sposoby, w tym:

 • Za pośrednictwem Państwa przeglądarki lub urządzenia: Niektóre informacje są zbierane przez większość przeglądarek, takie jak adres Media Access Control (MAC), typ urządzenia (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, wersja systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej oraz typ i wersja Właściwości, której używasz. My oraz nasi usługodawcy możemy również zbierać unikalny identyfikator urządzenia przypisany przez nas lub naszych usługodawców do urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Właściwości oraz inne informacje transakcyjne urządzenia, które my i nasi dostawcy usług możemy wykorzystywać do wyświetlania treści i reklam na urządzeniu.
 • Za pośrednictwem aplikacji mobilnych z których Państwo korzystacie: Podczas pobierania i korzystania z Aplikacji Mobilnej my i nasi dostawcy usług możemy śledzić i zbierać dane dotyczące korzystania z Aplikacji Mobilnej, takie jak data i godzina, kiedy Aplikacja mobilna na urządzeniu użytkownika uzyskuje dostęp do naszych serwerów, oraz jakie informacje i pliki zostały pobrane do Aplikacji Mobilnej na podstawie numeru urządzenia użytkownika.
 • Za pośrednictwem plików dziennika serwera: Adres IP (Internet Protocol) to numer, który jest automatycznie przypisywany do urządzenia, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Właściwości przez dostawcę usług internetowych (ISP), i jest identyfikowany i logowany automatycznie w naszych plikach dziennika serwera przy każdej wizycie we Właściwości, wraz z czasem wizyty i aktywności na Właściwości. Zarówno my, jak i nasi dostawcy usług wykorzystujemy adresy IP do takich celów, jak obliczanie poziomu wykorzystania Właściwości, pomoc w diagnozowaniu problemów z serwerem, administrowanie Właściwościami oraz określanie przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika.
 • Używanie plików cookie: My i nasi dostawcy usług możemy używać plików cookie, znaczników pikselowych, sygnalizatorów web beacon, technologii Adobe Flash (w tym lokalnych obiektów przechowywanych w pamięci Flash (“LSO flash”) i innych podobnych technologii, aby, między innymi, lepiej służyć Państwu bardziej dostosowanymi informacjami o naszych produktach i usługach, a także o produktach i usługach stron trzecich, ułatwiać ciągły dostęp i korzystanie z Właściwości oraz zbierać i przechowywać informacje o korzystaniu przez Państwa z Właściwości. Na przykład, znaczniki pikselowe i sygnalizatory web beacon mogą być używane w związku z Właściwości w celu, między innymi, śledzenia działań użytkowników tej Właściwości, mierzenia sukcesu kampanii marketingowych i zestawiania statystyk dotyczących korzystania z tej Właściwości i odpowiedzi na nie.
  • Jeśli nie chcecie Państwo, aby informacje były zbierane za pomocą plików cookie, istnieje prosta procedura na większości urządzeń, za pomocą której uzyskuje się dostęp do Właściwości, która pozwala zrezygnować z korzystania z plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie, odwiedź stronę http://www.allaboutcookies.org/. Jeśli zdecydujecie się Państwo odrzucić pliki cookie, niektóre lub wszystkie funkcje, funkcjonalności i promocje dostępne za pośrednictwem Właściwości mogą być niedostępne.
  • Jeśli w urządzeniu znajdują się informacje Flash LSO i jeśli nie chcecie Państwo, aby informacje Flash LSO były przechowywane w urządzeniu, za pośrednictwem którego uzyskujecie dostęp do Właściwości, możecie dostosować ustawienia odtwarzacza Flash Player tak, aby blokowały one pamięć Flash LSO za pomocą narzędzi znajdujących się w panelu Website Storage Settings Panel. Możecie Państwo również kontrolować LSO Flash, przechodząc do panelu Global Storage Settings Panel i postępując zgodnie z instrukcjami (które mogą zawierać instrukcje wyjaśniające, na przykład, jak usunąć istniejące LSO Flash (zwane "informacjami" w witrynie Macromedia), jak zapobiec umieszczaniu LSO Flash na Państwa urządzeniu bez pytania o to, oraz (w przypadku Flash Player 8 i nowszych), jak zablokować LSO Flash, które nie są dostarczane przez operatora strony, na której jesteście Państwo w tym czasie). Należy pamiętać, że ustawienie odtwarzacza Flash Player w celu ograniczenia akceptacji usług LSO Flash może zmniejszyć lub utrudnić działanie niektórych aplikacji Flash, w tym potencjalnie aplikacji Flash używanych w związku z Właściwościami lub naszą zawartością. Oczekujemy, że nasi dostawcy usług i technologii będą honorować wszelkie decyzje podejmowane przez Państwa w celu ograniczenia usług LSO flash, ale nie możemy zagwarantować, że to zrobią.
  • Korzystanie z tych technologii umożliwia naszym sprzedawcom oraz osobom trzecim i ich sprzedawcom dostarczanie reklam naszych produktów i usług, a także produktów i usług innych podmiotów, podczas korzystania z Właściwości lub innych aplikacji, odwiedzania stron internetowych lub właściwości stron internetowych za pośrednictwem Internetu na którymkolwiek z Państwa urządzeń. Strony te mogą umieszczać tak zwane “znaczniki pikselowe”, “sygnalizatory web beacons”, “puste GIFy” lub podobne technologie na urządzeniu, za pośrednictwem którego uzyskujecie Państwo dostęp do Właściwości, oraz innych aplikacjach lub witrynach internetowych, a także umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie osób trzecich podczas korzystania z Właściwości lub innych aplikacji, witryn internetowych lub właściwości internetowych. Mogą oni również korzystać z tych technologii, wraz z gromadzonymi przez siebie informacjami na temat korzystania z Internetu przez użytkownika, w celu rozpoznania go na różnych używanych przez niego urządzeniach, takich jak urządzenie przenośne i laptop. Sprzedawcy ci i osoby trzecie mogą wykorzystywać informacje o wizytach użytkownika, na różnych używanych urządzeniach, w obrębie Właściwości oraz innych aplikacjach, witrynach internetowych lub właściwościach sieci (z wyłączeniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu), jak również informacje otrzymane od osób trzecich, w celu zapewnienia reklam dla nas i innych osób, dotyczących towarów i usług, które mogą być dla Państwa interesujące. Więcej informacji na temat tej praktyki można znaleźć na stronie internetowej Network Advertising Initiative www.networkadvertising.org lub na stronie internetowej Digital Advertising Alliance www.aboutads.info. Możecie Państwo również odwiedzić te witryny, aby zrezygnować z tych praktyk reklamowych w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na danym urządzeniu, na którym uzyskują Państwo dostęp do niniejszej Polityki Prywatności.
  • Nasze Właściwości nie reagują na sygnały “do-not-track” oparte na przeglądarce.
 • Informacje o położeniu geograficznym: Jeśli korzystacie Państwo z jakichkolwiek produktów lub usług z funkcją lokalizacji, możecie wysłać nam informacje o lokalizacji. Korzystając z usługi umożliwiającej lokalizację, możemy zbierać i przetwarzać informacje o Państwa dokładnym położeniu geograficznym, takie jak sygnały GPS wysyłane przez urządzenie przenośne. Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni dostawcy usług i partnerzy możemy wykorzystywać fizyczną lokalizację urządzenia w celu zapewnienia zindywidualizowanych usług, treści i reklam opartych na lokalizacji. W niektórych przypadkach możecie Państwo wyrazić zgodę na takie wykorzystanie lokalizacji urządzenia lub odmówić jej, ale jeśli zdecydujecie się odmówić takiego wykorzystania, możemy nie być w stanie zapewnić Wam odpowiednich spersonalizowanych usług i treści.
 • Od Państwa: Możemy zbierać dane demograficzne, takie jak kod pocztowy lub płeć, jak również inne informacje, takie jak preferowane przez Państwa środki komunikacji, gdy dobrowolnie nam je Państwo przekażą. Informacje te niekoniecznie identyfikują Państwa lub innego użytkownika Właściwości, chyba że zostaną do nich dodane dalsze informacje umożliwiające identyfikację. W takim przypadku informacje te będą traktowane jako Dane Osobowe.
 • Informacje o tym, w jaki sposób użytkownik oddziałuje na Właściwości: Możemy zbierać informacje o sposobie interakcji Państwa z Właściwościami. Na przykład, niektóre Właściwości mogą wykorzystywać narzędzia analityczne, aby pomóc nam lepiej służyć Państwu poprzez ulepszone produkty, usługi i zmiany Właściwości. Zebrane informacje mogą dać nam informacje, z jakich usług i funkcji najczęściej korzystacie Państwo w obrębie Właściwości, jak również typ urządzenia i elementów sprzętowych, kraj i język pobrania itp.
 • Poprzez zbieranie informacji: Możemy gromadzić Dane Osobowe w taki sposób, aby produkt końcowy nie zidentyfikował Państwa ani innego użytkownika Właściwości, na przykład za pomocą Danych Osobowych w celu obliczenia odsetka naszych użytkowników, którzy lubią danego artystę.
Jak możemy wykorzystywać i ujawniać Inne Informacje?

Prosimy pamiętać, że możemy wykorzystywać i ujawniać Inne Informacje w dowolnym celu, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Jeśli zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy zobowiązani do traktowania Innych Informacji jako Danych Osobowych, możemy je wykorzystywać w sposób opisany w rozdziale "Jak gromadzimy Inne Informacje" powyżej, jak również we wszystkich celach, dla których wykorzystujemy i ujawniamy Dane Osobowe. W niektórych przypadkach możemy łączyć Inne Informacje z Danymi Osobowymi (na przykład łącząc imię i nazwisko użytkownika z jego położeniem geograficznym). W przypadku połączenia Innych Informacji z Danymi Osobowymi, połączone informacje będą traktowane przez nas jako Dane Osobowe tak długo, jak długo będą one połączone.

BEZPECZEŃSTWO

W celu ochrony Danych Osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą będziemy stosować rozsądne środki fizyczne, techniczne i administracyjne. Jeśli mają Państwo podstawy sądzić, że Wasza interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas zgodnie z poniższym rozdziałem "Kontakt".

WYBÓR I DOSTĘP
Państwa wybory dotyczące wykorzystania i ujawnienia Waszych Danych Osobowych

Dajemy Państwu wiele możliwości wyboru w zakresie wykorzystywania i ujawniania przez nas Danych Osobowych do celów marketingowych.

Możecie zrezygnować z następujących opcji w sposób opisany poniżej:

 • Otrzymywanie wiadomości e-mail związanych z marketingiem od nas i naszych partnerów: Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas i naszych partnerów wiadomości e-mail dotyczących marketingu w przyszłości, możecie zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości korzystając z mechanizmu rezygnacji z subskrypcji dostępnego w wiadomości e-mail lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres privacypolicy@wmg.com.
 • Otrzymywanie wiadomości tekstowych SMS związanych z marketingiem od nas i naszych partnerów: Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas i naszych partnerów wiadomości SMS dotyczących marketingu w przyszłości, mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości, wysyłając wiadomość zwrotną "STOP" lub wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres privacypolicy@wmg.com.
 • Dzielenie się przez nas Państwa Danymi Osobowymi z artystami lub niestowarzyszonymi osobami trzecimi w celach marketingowych: Jeśli wolicie Państwo, abyśmy nie udostępniali Waszych Danych Osobowych w przyszłości artystom lub niestowarzyszonym stronom trzecim w celach marketingowych, możecie zrezygnować z udostępniania takich Danych Osobowych, wysyłając do nas wiadomość e-mail na adres privacypolicy@wmg.com.

W każdym przypadku prosimy o zaznaczenie w wiadomości e-mail, z czego Państwo rezygnują. Zastosujemy się do Państwa próśb tak szybko, jak to możliwe. Należy pamiętać, że w przypadku rezygnacji z otrzymywania od nas wiadomości związanych z marketingiem możemy nadal wysyłać do Państwa wiadomości administracyjne.

Jak uzyskać dostęp do Danych Osobowych, zmienić je lub usunąć

Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp, wgląd, skorygować, zaktualizować, zablokować, ograniczyć lub usunąć Dane osobowe, które wcześniej nam Państwo podali, jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas swoich Danych osobowych lub jeśli chcą Państwo otrzymać elektroniczną kopię swoich Danych osobowych w celu przekazania ich innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych jest Państwu przyznane przez obowiązujące prawo), mogą się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres: privacypolicy@wmg.com. Odpowiemy na Państwa prośbę zgodnie z obowiązującym prawem.

W swoim żądaniu należy wyjaśnić, jakie dane osobowe chcecie Państwo zmienić, czy chcecie, aby Wasze dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych lub w inny sposób dajcie nam znać, jakie ograniczenia chcecie wprowadzić do korzystania przez nas z Państwa Danych Osobowych. W celu ochrony Danych Osobowych możemy realizować żądania tylko w odniesieniu do Danych Osobowych związanych z konkretnym adresem e-mail, którego używają Państwo do przesłania nam żądania, a także możemy zweryfikować Państwa tożsamość przed realizacją żądania. Postaramy się spełnić Państwa prośbę tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe.

Prosimy pamiętać, że może zaistnieć konieczność przechowywania określonych informacji w celu prowadzenia dokumentacji i/lub zakończenia wszelkich transakcji, które rozpoczęły się przed żądaniem zmiany lub usunięcia (np. gdy dokonujecie Państwo zakupu lub dołączacie do promocji, możecie nie być w stanie zmienić lub usunąć podanych Danych Osobowych do czasu zakończenia takiego zakupu lub promocji).

Jeżeli zbieranie i wykorzystywanie przez nas Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mogą Państwo w każdej chwili wycofać taką zgodę wysyłając wiadomość e-mail na adres privacypolicy@wmg.com i takie wycofanie nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody przed wycofaniem się przez Państwa.

Transfer transgraniczny

Właściwości są kontrolowane i obsługiwane z terytorium Polski, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, a nasze gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych Osobowych podlega prawu polskiemu, przy czym Właściwości nie mają na celu poddania WMG ani żadnej z jej spółek zależnych prawu ani jurysdykcji żadnego innego państwa, kraju lub terytorium poza Polską. Państwa Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy obiekty lub w którym zatrudniamy usługodawców, a korzystając z Właściwości rozumiecie, że Wasze dane zostaną przekazane do krajów poza Waszym krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, które mogą posiadać zasady ochrony danych inne niż te obowiązujące w Państwa kraju.

Jeśli mieszkasz na terenie EOG: Komisja Europejska uznała, że niektóre kraje nienależące do EOG zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. W odniesieniu do transferów z EOG do krajów uznanych przez Komisję Europejską za nieodpowiednie, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w odniesieniu do Danych Osobowych. Możecie Państwo uzyskać kopię tych dokumentów pisząc na adres privacypolicy@wmg.com lub zapoznając się ze standardowymi warunkami klikając w ten link.

Właściwości nie są skierowane do osób poniżej szesnastego (16) roku życia i prosimy, aby takie osoby nie przekazywały Danych Osobowych za pośrednictwem Właściwości.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Możemy zmienić Politykę Prywatności w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się, kiedy niniejsza Polityka Prywatności została ostatnio zmieniona, prosimy o sprawdzenie "OSTATNIEJ AKTUALIZACJI" na górze tej strony. Wszelkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności staną się skuteczne z chwilą udostępnienia zaktualizowanej Polityki Prywatności na lub za pośrednictwem Właściwości.

KONTAKT Z NAMI

Warner Music Poland Sp. z o.o., przy ul. Osmańskiej 11, 02-823 Warszawa, Polska, jest firmą odpowiedzialną za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Państwa Danych Osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych zasad przetwarzania danych, prosimy o kontakt drogą mailową na adres privacypolicy@wmg.com. Alternatywnie, jeśli mieszkacie Państwo w UE/EOG, możecie również złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie, lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązującego prawa ochrony danych. Wykaz organów ochrony danych jest dostępny tutaj.

Nasza siedziba mieści się pod następującym adresem:
Warner Music Poland Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11
02-823 Warszawa

Należy pamiętać, że komunikacja e-mail nie zawsze jest bezpieczna, więc nie należy umieszczać danych karty kredytowej ani innych poufnych informacji w wiadomościach e-mail do nas.