Warner Music Group Privacy Policy – Toewijzing van gezamenlijke verantwoordelijkheden

Last updated: December 1, 2021

TOEWIJZING VAN BELANGRIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN TUSSEN GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN

In de onderstaande tabel wordt de verdeling van de belangrijkste verantwoordelijkheden tussen de volgende gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken uiteengezet:

De onderstaande tabel geeft aan hoe we onze gezamenlijke verantwoordelijkheden jegens u beheren op de volgende belangrijke gebieden die u ondersteunen bij het uitoefenen van controle over uw gegevens:

Aktie/vereiste

Verantwoordelijke partij

Warner Music Benelux

Warner Music International Services Limited

Warner-Elektra-Atlantic Corporation

Warner Music Inc

CM.com

Verstrekking van een privacybeleid

Het implementeren van verzoeken van rechten van betrokkenen

 

 

Aangewezen aanspreekpunt voor betrokkenen

 

 

Verantwoordelijkheid voor het aantonen van naleving van de AVG en het bijhouden van gegevens


We delen en beheren een aantal andere verantwoordelijkheden met betrekking tot de manier waarop we gezamenlijk omgaan met uw persoonsgegevens. Deze andere verantwoordelijkheden omvatten bijvoorbeeld: hoe we ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard; en hoe we ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd blijven wanneer we ze buiten de EER en het VK overdragen. Neem contact met ons op via privacypolicy@wmg.com om uw rechten uit te oefenen en meer informatie te verkrijgen over onze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid.