SENEST OPDATERET: 21 maj. 2018
PRIVATLIVSPOLITIK
Warner Music Denmark A/S ("WMDK"), et Warner Music Group selskab, bekymrer sig om privatlivets fred og ønsker, at du skal være bekendt med, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger. Denne Privatlivspolitik beskriver vores praksis i forbindelse med oplysninger, som vi eller vore tredjepartsserviceudbydere indsamler via visse af vore ejede eller kontrollerede websider, webprogrammer (eksempelvis widgets og applikationer) og mobile applikationer ("Mobile apps"), som henviser til denne Privatlivspolitik (enkeltvist benævnt "Produkt" og samlet benævnt "Produkterne"). I forbindelse med din afgivelse af Personoplysninger (som defineret nedenfor) til os via Produkterne, bekræfter du at have læst og forstået vilkårene og betingelserne i denne Privatslivspolitik.
Denne Privatslivspolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, Personoplysninger eller andre oplysninger, som indsamles af tredjeparter, herunder Facebook, Inc., Apple, Inc., Google LLC., Microsoft Corp., mobilnetværksoperatører, vore kunstnere, vore koncernforbundne selskaber og andre tredjeparter, der driver et websted eller et produkt, som indeholder en henvisning til Produkterne. Hertil kommer, at en henvisning til Produkterne ikke er en godkendelse af eller bekræftelse på, at vore kunstnere eller koncernforbundne selskaber har tilknytning til den pågældende hjemmeside eller det pågældende produkt. Bemærk venligst, at der i Produkterne kan være mulighed for at få adgang til og sende (herunder for eksempel via et tredjemandssoftwareprogram eller en tjeneste, der er tilgængelig gennem eller i forbindelse med et Produkt) visse oplysninger direkte til tredjeparter såsom Facebook eller applikationsplatform såsom Apples App Store eller Google Play. Sådanne oplysninger afgives af dig direkte til sådanne tredjeparter, hvorfor denne Privatlivspolitik ikke finder anvendelse i forhold til sådanne oplysninger, som du afgiver.

 
PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger, som vi indsamler
To typer af personoplysninger bliver indsamlet ved brug af Produkterne: Personoplysninger og Andre Oplysninger. "Personoplysninger" er oplysninger, der identificerer dig eller gør dig identificerbar som person. "Andre Oplysninger" er oplysninger, der ikke afslører din specifikke identitet. Hvis vi i medfør af gældende ret er forpligtede til at behandle Andre Oplysninger som Personoplysninger, vil vi behandle, herunder videregive, disse oplysninger i overensstemmelse med de formål, hvortil vi behandler Personoplysninger som beskrevet i denne Politik. Andre Oplysninger behandles særskilt nedenfor under overskriften "Andre Oplysninger".
Vi og vore tredjepartsserviceudbydere indsamle Personoplysninger fra dig, herunder for eksempel:

Indsamling af Personoplysninger
Vi og vore tredjepartsserviceudbydere indsamler Personoplysninger gennem Produkterne på en række forskellige måder, herunder:

Du er ikke forpligtet ved lov eller aftale til at afgive Personoplysninger til os. Når du f.eks. deltager i de forskellige muligheder, der tilbydes via Produkterne, indsamler vi Personoplysninger fra dig for at sætte dig (eller os) i stand til at fuldende dine oplevelser med Produkterne.
Hvad bruger vi Personoplysninger til
Vi og vore tredjepartsserviceudbydere bruger dine Personoplysninger til følgende forretningsmæssige formål:
 
Videregivelse af Personoplysninger

Dine Personoplysninger kan blive videregivet:

Andre former for brug og videregivelse

Vi bruger og videregiver også dine Personoplysninger, hvor det er nødvendigt og hensigtsmæssigt, især når vi har en juridisk forpligtelse hertil eller en retlig interesse heri:

Opbevaringsperiode

Vi vil opbevare dine Personoplysninger så længe, det er nødvendigt eller tilladt for at kunne opfylde de formål, for hvilke de blev indsamlet, i overensstemmelse med gældende lov,.

Følgende kriterier er bl.a. afgørende for fastsættelsen af opbevaringsperioden:
Følsomme oplysninger
Vi anmoder om, at du ikke sender eller oplyser følsomme Personoplysninger (for eksempel CPR-numre, oplysninger relateret til racemæssig eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsmæssige eller seksuelle forhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller oplysninger om strafbare forhold) via Produkterne eller anden måde til os.
ANDRE OPLYSNINGER

 

Andre Oplysninger vi kan indsamle

Vi og vore tredjepartsserviceudbydere kan indsamle Andre Oplysninger (defineret ovenfor) såsom:

Hvordan vi indsamler Andre Oplysninger
Vi og vore tredjepartsserviceudbydere kan indsamle Andre Oplysninger på forskellige måder, herunder:Hvordan vi kan benytte og videregive Andre Oplysninger
Bemærk venligst at vi kan benytte og videregive Andre Oplysninger til ethvert formål, medmindre vi er forpligtet til at gøre noget andet i henhold til gældende lov. Hvis vi er forpligtede til at behandle Andre Oplysninger som Personoplysninger i henhold til gældende lov, må vi anvende dem som beskrevet ovenfor i afsnittet "Hvordan vi indsamler Andre Oplysninger" samt til alle de formål, til hvilke vi bruger og videregiver Personoplysninger, I nogle tilfælde kan vi kombinere Andre Oplysninger og Personoplysninger (som f.eks. at kombinere dit navn og din geografiske placering). Hvis vi kombinerer Andre Oplysninger og Personoplysninger, vil den kombinerede information blive behandlet som Personoplysning, så længe den er kombineret.
 
SIKKERHED
Vi vil anvende de korrekte og påkrævede fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Personoplysninger i vores varetægt. Hvis du har en begrundet formodning, at din interaktion med ikke længere er sikker, bedes du give os omgående besked, som beskrevet i afsnittet "Kontakt os" nedenfor.
VALG OG ADGANG
Dine valgmuligheder vedrørende vores brug og videregivelse af dine Personoplysninger
Vi giver dig mange valgmuligheder vedrørende brug og videregivelse af Personoplysninger om dig til markedsføringsformål.
Du kan fravælge de følgende muligheder:
I hvert tilfælde bedes du venligst tydeligt angive i din email, hvad du ønsker at fravælge. Vi vil opfylde dit ønske/dine ønsker så hurtigt, det kan lade sig gøre. Venligst bemærk, hvis du fravælger at modtage markedsføringsmateriale fra os, kan vi stadig sende administrative beskeder til dig.
Hvordan du kan få adgang til, ændre eller slette dine Personoplysninger
Hvis du gerne vil have adgang til, gennemgå, tilrette, opdatere, slette eller på anden måde begrænse dine Personoplysninger, som du tidligere har afgivet til os, hvis du ønsker at gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger, eller hvis du ønsker at modtage en elektronisk kopi af dine Personoplysninger med det formål at overføre dem til et andet selskab (i det omfang du har ret til en sådan dataportabilitet i henhold til gældende lov), kan du kontakte os via: privacypolicy@wmg.com. Vi vil behandle din forespørgsel i overensstemmelse med gældende lov.
Når du sender en anmodning til os, bedes du oplyse, hvilke Personoplysninger du ønsker at få ændret, om du ønsker, at dine Personoplysninger fjernes fra vores database, eller hvilke andre begrænsninger du ønsker med hensyn til vores brug af dine Personoplysninger. Af hensyn til din beskyttelse vil vi kun imødekomme anmodninger vedrørende Personoplysninger, der er knyttet til den emailadresse, som du bruger til at sende din anmodning, og det kan være nødvendigt, at vi verificerer din identitet, inden vi imødekommer anmodningen. Vi vil opfylde din anmodning så hurtigt, det kan lade sig gøre.
Vi er måske nødt til at beholde visse oplysninger til dokumenteringsformål og/eller færdiggørelse af transaktioner, som du har påbegyndt, inden du anmodede om en ændring eller sletning (f.eks. når du foretager et køb eller deltager i en kampagne, kan du først ændre eller slette de Personoplysninger, du har afgivet, når et sådant køb eller en sådan kampagne er afsluttet.
Såfremt vores indsamling af Personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid kalde dit samtykke tilbage ved at sende en email til privacypolicy@wmg.com. Et sådan tilbagekaldelse af dit samtykke har ingen indvirkning på lovligheden af den databehandling, der var baseret på dit samtykke forud for tilbagekaldelsen heraf.
Grænseoverskridende overførsel

Produkterne kontrolleres og håndteres fra Denmark; følgelig er denne Privatlivspolitik og vores indsamling, brug og videregivelse af dine Personoplysninger underlagt Dansk ret, og det er ikke hensigten, at Produkterne skal underlægge WMDK eller dets koncernforbundne selskaber et andet lands jurisdiktion end Denmark. Dine Personoplysninger kan opbevares og behandles i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi har engageret serviceudbydere. Ved at gøre brug af Produkterne har du forstået, at dine oplysninger vil blive overført til lande uden for dit hjemland, herunder USA, hvor databeskyttelsesreglerne kan være forskellige fra dem, der gælder i dit hjemland.
Hvis du bor inden for EØS-området:
Nogle lande uden for EØS er anerkendt af Europa-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til EØS-standarder (en fuldstændig liste over disse lande kan findes her). For så vidt angår overførsler fra EØS-området til lande, som Europa-Kommissionen ikke anser at yde tilstrækkelig beskyttelse, har vi etableret passende forholdsregler såsom standardkontraktklausuler, som Europa-Kommissionen har vedtaget med hensyn til Personoplysninger. Du kan få en kopi af disse forholdsregler ved at kontakte privacypolicy@wmg.com eller se standardbetingelserne under dette link
Produkterne henvender sig ikke til personer under 16 år og vi beder om, at sådanne personer ikke opgiver Personoplysninger gennem Produkterne.
OPDATERINGER AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Vi kan til enhver tid ændre i denne Privatslivspolitik. Øverst på siden kan du under "SENEST OPDATERET" se, hvornår denne Privatlivspolitik senest blev opdateret. Ændringerne i denne Privatlivspolitik træder i kraft, når den opdaterede Privatlivspolitik er tilgængelig via et Produkt.

KONTAKT OS
Warner Music Denmark A/S, Falkoner Allé 7, 3, 2000 Frederiksberg, Denmark, er det selskab, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine Personoplysninger i henhold til denne Privatlivspolitik.
Hvis du har spørgsmål til eller betænkeligheder ved denne Privatlivspolitik eller vore databehandlingspraktikker, kan du kontakte os via email på privacypolicy@wmg.com. Alternativt, hvis du bor inden for EU/EØS-området, kan du også sende en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit land eller region i tilfælde af en påstået overtrædelse af gældende databeskyttelseslovgivning. En liste over databeskyttelsesmyndigheder kan findes her

Vi har hjemsted på følgende adresse:

Warner Music Denmark A/S
Falkoner Allé 7, 3
2000 Frederiksberg
Denmark

Att. Privacy Coordinator


Bemærk venligst, at email-kommunikation ikke altid er sikkert, så undlad venligst at angive kreditkortoplysninger eller andre følsomme oplysninger i dine emails til os.