SENEST OPDATERET: 1. november 2013
PRIVATSLIVSPOLITIK
Warner Music Denmark A/S ("Selskabet"), et Warner Music Group selskab, bekymrer sig om privatlivets fred og ønsker, at du skal være bekendt med, hvordan vi indsamler, bruger og videregiver oplysninger. Denne Privatslivspolitik beskriver vores praksis i forbindelse med oplysninger, som vi eller vores tredjepartsserviceudbydere indsamler via visse af vores ejede eller kontrollerede websider, webprogrammer (eksempelvis widgets og applikationer) og mobile applikationer ("Mobile apps") (samlet benævnt "Produkter"). I forbindelse med din afgivelse af Personoplysninger (som defineret nedenfor) til os via Produkterne, accepterer du vilkårene og betingelserne i denne Privatslivspolitik.
Denne Privatslivspolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, Personoplysninger eller andre oplysninger, som indsamles af tredjeparter, herunder Facebook, Inc., Apple, Inc., Google, Inc., Microsoft Corp., Research In Motion, internetserviceudbydere, vores kunstnere, vores koncernforbudne selskaber og andre tredjeparter, der driver ethvert websted eller produkt, som indeholder en henvisning til Produkterne. Hertil kommer, at en henvisning til Produkterne ikke er en godkendelse af eller bekræftelse på, at vores kunstnere eller koncernforbudne selskaber har tilknytning til den pågældende hjemmeside eller det pågældende produkt. Bemærk venligst, at der i Produkterne kan være mulighed for at få adgang til og sende (herunder for eksempel via et tredjemandssoftwareprogram eller tjeneste, der er tilgængelig gennem eller i forbindelse med et Produkt) visse oplysninger direkte til tredjeparter såsom Facebook eller applikationsplatform såsom Apples App Store eller Google Play. Sådanne oplysninger afgives af dig direkte til sådanne tredjeparter. Denne Privatlivspolitik finder ikke anvendelse i forhold til oplysninger, som du afgiver til tredjeparter.
Produkterne styres og drives fra USA. Hvis du er bosiddende i den Europæiske Union (EU), skal du bemærke, at vi overholder Safe Harbor-ordningen, som er indgået med mellem U.S. Department of Commerce og EU vedrørende Personoplysninger, der indsamles af selskaber i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og overføres til USA. Se mere i vores Safe Harbor Privacy Policy, som er placeret på http://www.wmg.com/privacy/safeharbor. Mere information om Safe Harbor-ordningen kan findes på http://www.export.gov/safeharbor/
Produkterne er ikke rettet mod personer under tretten år (13), og vi anmoder om, at sådanne individer ikke afgiver Personoplysninger via Produkterne.
OPDATERINGER AF PRIVATLIVSPOLITIKKEN
Vi kan ændre til enhver tid ændrer i denne Privatslivspolitik. Du kan blive bedt om at acceptere den opdaterede Privatslivspolitik, når du næste gang efter opdateringen får adgang til Produkterne. Hvis du ikke ønsker at acceptere den opdaterede Privatslivspolitik, vil du ikke være i stand til at bruge vores Produkter.
 
PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger vi kan indsamle
Personoplysninger og Andre Oplysninger. "Personoplysninger" er oplysninger, der identificerer dig som person. "Andre Oplysninger" er oplysninger, der ikke afslører din specifikke identitet. Andre Oplysninger behandles særskilt nedenfor under overskriften "Andre Oplysninger".
Vi og vores tredjepartsserviceudbydere kan indsamle Personoplysninger fra dig, herunder for eksempel:
 
Vi og vores tredjepartsserviceudbydere indsamler Personoplysninger gennem Produkterne, for eksempel når du deltager i forskellige aktiviteter, som tilbydes via Produkterne, såsom:
 
og
Hvad bruger vi dine Personoplysninger til
Vi og vores tredjepartsserviceudbydere bruger dine Personoplysninger til følgende formål:
 
Vi kan sammenkøre og kombinere de Personoplysninger, du afgiver i forbindelse med eller gennem vores Produkter, med information, som vi indhenter fra og om dig fra andre online eller offline kilder, herunder vores eget website og produkter (inklusive apps, widgets og afspillere) og tredjepartskilder, hvilket også omfatter sociale medier, som du interagerer med via vores Produkter. Vi betragter fortsat sådan sammenkørt eller kombineret information som Personoplysninger.
Videregivelse af Personoplysninger
Dine Personoplysninger kan blive videregivet i følgende situationer:

 

Opbevaringsperiode

Vi vil opbevare dine Personoplysninger i den periode, hvor det er nødvendigt for at kunne opfylde de formål, der er skitseret i denne Privatlivspolitik, medmindre en længere periode kræves eller tillades i henhold til lov.

Følsomme oplysninger
Vi anmoder om, at du ikke sender eller oplyser følsomme Personoplysninger (for eksempel  CPR-numre, oplysninger relateret til racemæssig eller etnisk oprindelse, oplysninger om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, helbredsmæssige eller seksuelle forhold, fagforeningsmæssige tilhørsforhold eller oplysninger om strafbare forhold) via Produkterne eller anden måde til os.
ANDRE OPLYSNINGER

 

Andre Oplysninger vi kan indsamle

Vi og vores tredjepartsserviceudbydere kan indsamle Andre Oplysninger (defineret ovenfor) såsom:

Hvordan vi indsamler Andre Oplysninger

Vi og vores tredjepartsserviceudbydere kan indsamle Andre Oplysninger på forskellige måder, herunder:

 

Hvordan vi kan benytte og videregive Andre Oplysninger
Bemærk venligst at vi kan benytte og videregive Andre Oplysninger til ethvert formål, medmindre vi er forpligtet til at gøre noget andet i henhold til gældende lov.
 

SIKKERHED

Vi søger at anvende de korrekte og påkrævede fysiske, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte Personoplysninger i vores varetægt. Desværre kan ingen dataoverførsel over internettet eller datasikkerhedssystemet garantere at være 100 % sikker.

DATABESKYTTELSESRETTIGHEDER, VALG OG ADGANG
Ifølge den danske Lov om behandling af personoplysninger har du ret til at få adgang til, berigtige, blokere, udfylde og slette Personoplysninger, som vedrører dig, og gøre indsigelse mod behandlingen af ​​sådanne oplysninger og til at anmode om en forklaring på behandlingen, herunder hvilke Personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, kategorier af modtagere af oplysningerne samt enhver tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger. Du har også ret til at klage til den relevante tilsynsmyndighed (Datatilsynet) vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger og til at anlægge en sag ved domstolene, hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket.
Hvis du gerne vil gennemgå, tilrette, opdatere, slette eller på anden måde begrænse vores brug af dine Personoplysninger, som du har afgivet til os, kan du kontakte os via e-mail på privacypolicy@wmg.com.
I din begæring bedes du oplyse, hvilke Personoplysninger du gerne vil have ændret, og hvilke begrænsninger (om nogen), du ønsker at pålægge vores brug af dine Personoplysninger. Vi vil forsøge at efterkomme din begæring som hurtigt som muligt, og er begæringen ikke besvaret inden 4 uger efter modtagelsen, vil du blive underrette om grunden hertil, samt om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

Vi er måske nødt til at beholde visse oplysninger til dokumenteringsformål, og der kan også være oplysninger, der forbliver i vores databaser og andre optegnelser, og som ikke vil blive fjernet. Vi er ikke ansvarlige for at ændre, fjerne eller opdatere oplysninger i databaser fra kunstnere eller uafhængige tredjeparter, som vi videregivet dine Personoplysninger til.

KONTAKT OS
Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, kan du kontakte os via e-mail på privacypolicy@wmg.com eller skrive til følgende adresse:
Warner Music Group
Legal Department
75 Rockefeller Plaza
New York, NY 10019
Attn.: Privacy Coordinator
Bemærk venligst, at e-mail-kommunikation ikke altid er sikkert, så undlad venligst at angive kreditkortoplysninger eller andre følsomme oplysninger i dine e-mails til os.