ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI WARNER MUSIC GROUP

Poslední aktualizace: 24.11.2022

Z hlediska nakládání s vašimi osobními údaji bere společnost Warner Music Group vaše soukromí se vší vážností. Osobními údaji se rozumí informace, které umožňují vaši osobní identifikaci, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, historie objednávek, údaje o kreditní/debetní kartě, marketingové preference nebo údaje, které lze s těmito informacemi spojit za účelem vaší přímé nebo nepřímé identifikace (dále jen „osobní údaje“). Výrazy „my“, „naše“ nebo „nás“ v těchto Zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na subjekty společnosti Warner Music Group uvedené níže v části „Správci vašich osobních údajů" jako správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy ohledně osobních údajů, které od vás shromažďujeme osobně a prostřednictvím některých námi vlastněných nebo ovládaných webů, online obchodů, webových služeb (např. widgetů a aplikací) a mobilních aplikací (dále jen „mobilní aplikace”), jež se odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů (jednotlivě dále jen „platforma“ nebo společně „platformy“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na společnost Warner Music Group jako celek a v případě, že existují místní odchylky nebo dodatky týkající se způsobu použití vašich osobních údajů shromážděných ve vaší domovské zemi, jsou tyto jasně uvedeny v sekci těchto Zásad ochrany osobních údajů nazvané Programy pro jednotlivé země. Tyto programy považujte za součást těchto Zásad ochrany osobních údajů. Pokud jste obyvatelem Kalifornie, vezměte na vědomí, že máme samostatné Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii, které se vztahují na shromažďování a používání vašich osobních údajů ve spojení s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a zabývají se také vašimi právy na ochranu osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii naleznete zde.

Upozorňujeme, že naše platformy nejsou určeny osobám mladším šestnácti (16) let a žádáme, aby tyto osoby neposkytovaly prostřednictvím platforem své osobní údaje.

RYCHLÝ PRŮVODCE OBSAHEM

1
SPRÁVCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
2
JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
3
JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
4
PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
5
JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
6
CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE
7
VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
8
AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9
JAK NÁS KONTAKTOVAT
10
PROGRAMY PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ
11
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KALIFORNII
1.
SPRÁVCI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1.
Níže uvedené firmy společnosti Warner Music Group budou odpovědné jako správci osobních údajů, které shromažďujeme na našich platformách:
1.1.1

Warner Music Czech Republic s.r.o., Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5-Jinonice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 3050

1.1.2

Warner Music International Services Limited, společnost založená a registrovaná v Anglii a Walesu, jejíž sídlo je na adrese 78 Cannon Street, Londýn, Anglie, EC4N 6AF, Spojené království;

1.1.3

Warner-Elektra-Atlantic Corporation, společnost založená ve státě Delaware se sídlem na adrese 1633 Broadway New York, New York 10019, USA;

1.1.4

Warner Music Inc., společnost založená ve státě Delaware se sídlem na adrese 1633 Broadway New York, New York 10019, USA;

Vezměte prosím na vědomí, že přesný vztah správce, který se bude vztahovat na vaše osobní údaje, je určen činnostmi, jež se vás týkají v části „Jak používáme vaše osobní údaje“, a v závislosti na příslušných identifikovaných činnostech mohou být výše uvedené společnosti buď jedinými správci (tedy jedna výše uvedená společnost nese výhradní odpovědnost), nebo společnými správci (tedy dvě nebo více výše uvedených společností nesou společnou odpovědnost) vašich osobních údajů. Zde jsme uvedli tabulku, která uvádí vztah správce pro každou činnost, jež se vás může týkat, a v případě, že existuje vztah společného správce, uvedli jsme zde shrnutí platných ujednání (v podstatě kdo je odpovědný za dodržování zákona, pokud jde o ochranu vašich osobních údajů).

1.2.
Ve výše uvedených odkazech jsme se snažili vše co nejpřehledněji vysvětlit, nicméně pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, která z výše uvedených společností je správcem vašich osobních údajů, nebo chcete-li kontaktovat některou z výše uvedených společností, napište nám na adresu privacypolicy@wmg.com. Pokud vám to vyhovuje více, můžete nám také napsat na adresu Warner Music UK Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights Lane, London, W8 5SW, UK.
2.
JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje o vás získáváme buď přímo od vás, z externího zdroje (zdroj jiný než vy, například když si zakoupíte album v síti Ticketmaster) nebo automatizovaným sběrem, když používáte některou z našich platforem.

Vaše osobní údaje používáme k různým účelům (z různých důvodů) a naše zákonné opodstatnění (odůvodnění) pro použití vašich osobních údajů je buď „za účelem poskytnutí požadované služby nebo plnění smlouvy s vámi“; „pokud máme zákonnou povinnost“; „pokud jste nám dali souhlas“; nebo „pokud je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů“ (to znamená, že máme obchodní zájem na použití vašich osobních údajů).

V následujících tabulkách je jasně uvedeno, jakým způsobem shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje a na základě jakých zákonných opodstatnění (důvodů) vaše osobní údaje používáme. Pokud jsme uvedli, že použití nebo uchovávání vašich osobních údajů je „nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů“, provedli jsme posouzení, abychom se ujistili, že to vůči vám není nespravedlivé. Vezměte prosím na vědomí, že každý nadpis ve sloupci „Jak používáme vaše osobní údaje a naše zákonná opodstatnění“ v níže uvedené tabulce odkazuje na jiné zákonné opodstatnění, na které se při používání vašich osobních údajů spoléháme.

Mějte prosím na paměti, že pokud se rozhodnete neposkytnout námi požadované informace nebo pokud vznesete námitku proti použití vašich osobních údajů v případech, kdy jsme jasně uvedli, že tyto informace jsou povinné, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout požadované služby nebo jinak splnit účel, pro který jsme vaše osobní údaje požadovali.

2.1
Online účty a nákupy

Informace, které shromažďujeme

Jak používáme vaše osobní údaje a naše zákonná opodstatnění

Uživatelský účet

Osobní údaje nám o sobě poskytnete, když se zaregistrujete k online účtu na některé z našich platforem (např. v našich elektronických obchodech). Obecně se jedná o údaje zahrnující vaše jméno a e-mailovou adresu.

Když po registraci vyplníte údaje o svém účtu a budete jej používat, poskytnete nám o sobě další údaje. Obecně se jedná o osobní údaje zahrnující údaje o vaší adrese (dodací a fakturační adresa), obsah vašeho nákupního košíku, historii objednávek, údaje o preferovaném způsobu platby (např. kreditní/debetní karta, PayPal) a marketingové preference.

Poskytnutí požadované služby / plnění smlouvy s vámi

Abychom mohli zaregistrovat váš účet a poskytnout vám funkce účtu na našich platformách, například zajistit přístup k vašemu účtu, spravovat účet a poskytovat vám související zákaznické služby.

Abychom vám mohli zasílat administrativní informace, včetně informací týkajících se našich platforem a změn našich podmínek a zásad.

Abychom vám umožnili posílat zprávy (například hudební klipy nebo informace o umělcích) vašim známým prostřednictvím našich platforem. Použitím takové funkce nám sdělujete, že jste oprávněni použít jméno a e mailovou adresu vašeho známého a poskytnout nám je.

Nákupy/objednávky

Osobní údaje nám poskytnete, když provedete objednávku na některé z našich platforem. Obecně se jedná o údaje zahrnující obsah vašeho nákupního košíku, vaše jméno, e mailovou adresu, telefonní číslo, dodací adresu, preference doručení a údaje o způsobu platby (např. kreditní/debetní karta, PayPal).

Poskytnutí požadované služby / plnění smlouvy s vámi

Abychom mohli dokončit a vyřídit vaše nákupy na našich platformách, včetně zpracování vašich plateb, zaslání potvrzení objednávky, zaslání aktualizací objednávky a doručení objednávky.

Abychom vám mohli zasílat administrativní informace, včetně informací týkajících se našich platforem a změn našich podmínek a zásad.

Splnění zákonné povinnosti

Abychom dodrželi příslušné spotřebitelské zákony v souvislosti s nákupy, které provedete, včetně ustanovení, jež se týkají poskytnutí určitých informací, výměny zboží, vydání dobropisu nebo vrácení peněz (pokud to připadá v úvahu).

Nákupy od třetích stran

Osobní údaje o vás shromažďujeme, když si zakoupíte některou z našich nabídek od třetí strany (např. když si zakoupíte album v síti Ticketmaster). Obecně se jedná o údaje zahrnující vaše jméno, telefonní číslo, údaje o objednávce, dodací adresu a preference doručení.

Poskytnutí požadované služby / plnění smlouvy s vámi

Abychom mohli dokončit a vyřídit vaše nákupy od našich externích partnerů, včetně zaslání potvrzení objednávky, zaslání aktualizací objednávky a doručení objednávky.

Podpora zákaznických služeb

Osobní údaje nám o sobě poskytnete, když nás kontaktujete v souvislosti s objednávkou nebo žádostí o podporu, kterou jste podali na některé z našich platforem. Obecně se jedná o údaje zahrnující vaše jméno, e mailovou adresu, údaje o způsobu platby, údaje o objednávce (včetně preferencí dopravy a doručení) a podrobnosti o vašem dotazu nebo žádosti.

Poskytnutí požadované služby / plnění smlouvy s vámi

Abychom s vámi mohli komunikovat ohledně nákupů, které jste provedli na našich platformách, a abychom vám mohli poskytnout související zákaznické služby.

2.2
Marketingové kampaně a přímý marketing

Informace, které shromažďujeme

Jak používáme vaše osobní údaje

Soutěže, loterie a podobné propagační akce

Osobní údaje nám o sobě poskytnete, když se zúčastníte některé z našich soutěží, loterií nebo podobných propagačních akcí. Obecně se jedná o údaje zahrnující vaše jméno, pohlaví, telefonní číslo, e mailovou adresu, datum narození, poštovní směrovací číslo, zemi, město, podrobnosti o soutěži nebo loterii, které jste se zúčastnili, a o vaší účasti.

Mějte prosím na paměti, že typy výše uvedených shromažďovaných osobních údajů se mohou lišit (můžeme po vás požadovat pouze některé z výše uvedených osobních údajů) v závislosti na propagační akci, které se chcete zúčastnit. Předtím, než se zúčastníte některé z našich propagačních akcí, vám sdělíme, jaké údaje jsou vyžadovány.

S vaším souhlasem

Abychom vám umožnili účastnit se našich soutěží, loterií nebo podobných propagačních akcí a abychom mohli tyto aktivity spravovat.

Některé z těchto aktivit mají další pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje. Pokud existují nějaká další pravidla, budou vám poskytnuta před účastí – než nám poskytnete své osobní údaje, pečlivě si tato pravidla přečtěte.

Přímý marketing

Osobní údaje nám o sobě poskytnete, když se přihlásíte k odběru / souhlasíte se zasíláním našich marketingových sdělení.

Obecně se jedná o údaje zahrnující vaše jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a marketingové preference. V závislosti na marketingové kampani to může být také vaše země, město, datum narození a pohlaví, pokud nám tyto další údaje poskytnete.

Existuje několik způsobů, jak se můžete přihlásit k odběru našich marketingových sdělení, včetně následujících:

Pošta. Přihlášení k odběru našich marketingových sdělení poštou.

Newslettery. Přihlášení k odběru některého z našich newsletterů na kterékoli z našich webových stránek.

Seznamy umělců / hudebních vydavatelství / značek. Přihlášení k odběru marketingových sdělení a aktualizací týkajících se konkrétního umělce / hudebního vydavatelství / značky.

Kampaně. Přihlášení k odběru marketingových sdělení při účasti na některé z našich marketingových kampaní (včetně off-line kampaní, koncertů, soutěží, loterií a podobných propagačních akcí).

Registrace účtu. Přihlášení k odběru marketingových sdělení při registraci účtu na našich platformách.

Nákup. Přihlášení k odběru našich marketingových sdělení při provedení nákupu prostřednictvím našich online obchodů.

Marketingoví partneři. Přihlášení k odběru našich marketingových sdělení na webových stránkách nebo online platformě partnera třetí strany (jakékoli webové stránky nebo online platforma, která není pod naší kontrolou, např. platformy pro prodej vstupenek nebo služby pro streamování hudby).

S vaším souhlasem

Abychom vám mohli zasílat marketingová sdělení prostřednictvím e-mailu nebo SMS, pokud jste se zasíláním těchto sdělení souhlasili. Budeme tak činit pouze v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a odběr těchto sdělení můžete kdykoli odhlásit výběrem odhlašovacího odkazu v kterémkoli námi zaslaném e-mailu, podle pokynů v kterékoli zaslané SMS nebo zasláním e-mailu na adresu privacypolicy@wmg.com.

Abychom mohli provést vaši segmentaci pro účely určení, jaký obsah je nejvhodnější vám zasílat. Děláme to například analýzou faktorů o vás, jako je způsob, jakým jste se přihlásili k odběru našich marketingových sdělení (např. na našich webových stránkách nebo prostřednictvím soutěže), vaše poloha a marketingové preference, které jste nám sdělili (např. umělec, o kterého máte podle svých slov zájem). Vezměte prosím na vědomí, že segmentaci přestaneme provádět v případech, kdy se kdykoli odhlásíte z odběru marketingových sdělení výběrem odhlašovacího odkazu v kterémkoli námi zaslaném e-mailu, odesláním textové zprávy „STOP“ nebo zasláním e-mailu na adresu privacypolicy@wmg.com.

Abychom mohli sdílet vaše kontaktní údaje a marketingové preference s našimi přidruženými společnostmi, našimi umělci a jakoukoli jinou třetí stranou za tím účelem, aby vám mohli zasílat marketingová sdělení prostřednictvím e-mailu nebo SMS, pokud jste souhlasili se sdílením vašich osobních údajů pro tyto účely. Budeme tak činit pouze v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a můžete nás kdykoli požádat, abychom sdílení vašich osobních údajů pro tyto účely zastavili, a to zasláním e-mailu na adresu privacypolicy@wmg.com.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z odběru našich sdělení, které související s marketingem, budeme vám i nadále zasílat administrativní a servisní zprávy podle potřeby. Tyto zprávy nebudou obsahovat žádný marketingový obsah.

Reklama zaměřená na publikum v sociálních médiích

Osobní údaje nám o sobě poskytnete, když se přihlásíte k odběru nebo souhlasíte se zasíláním našich marketingových sdělení, včetně reklamy v sociálních médiích. Obecně se jedná o informace zahrnující vaše jméno, e-mailovou adresu, uživatelské jméno v sociálních médiích, telefonní číslo a marketingové preference.

Pokud máme na některé z našich platforem pixel sociálních médií, poskytujete nám své osobní údaje, když souhlasíte s tím, aby tento pixel při vašem přístupu na naše platformy komunikoval s vaším zařízením a shromažďoval z něj údaje. Obecně se jedná o informace o tom, že jste navštívili naše platformy a máte účet na platformách našich partnerských sociálních médií (např. Facebook nebo Google).

Další informace o pixelech sociálních médií a jejich fungování naleznete v našich Zásadách týkajících se souborů cookie. Najdete je ve spodní části našich webových stránek, vedle Podmínek používání.

S vaším souhlasem

Abychom vám mohli posílat naše vlastní reklamy na váš účet v sociálních médiích pomocí technologie cílení na publikum, kdy naši partneři v sociálních médiích porovnají vaši e-mailovou adresu nebo informace získané z našich pixelů v sociálních médiích s vaším uživatelským účtem na jejich platformě (pokud nějaký máte) a zařadí vás do skupiny osob, kterým můžeme posílat vlastní reklamy. Tato skupina „Vlastní publikum“ je vytvořena a uložena pouze na vaší platformě sociálních médií, a přestože vám můžeme posílat vlastní reklamy, nemůžeme zjistit, zda jste byli zařazeni do skupiny Vlastní publikum, a nemáme přístup k žádným informacím uloženým na vašem účtu sociálních médií.

Abychom mohli provést vaši segmentaci pro účely určení, jaký obsah je nejvhodnější vám zasílat a do jaké skupiny vlastního publika se nejlépe hodíte. Děláme to například analýzou faktorů o vás, jako je způsob, jakým jste se přihlásili k odběru našich marketingových sdělení (např. na našich webových stránkách nebo prostřednictvím soutěže), vaše poloha, marketingové preference, které jste nám sdělili (např. umělec, o kterého máte podle svých slov zájem), a dokonce i analýzou vašich interakcí s našimi platformami a vašeho chování při poslechu, pokud jste nám k tomu dali souhlas (viz níže část „Chování při poslechu na streamovacích platformách“). Vezměte prosím na vědomí, že segmentaci přestaneme provádět v případech, kdy se kdykoli odhlásíte z odběru marketingových sdělení výběrem odhlašovacího odkazu v kterémkoli námi zaslaném e-mailu, podle pokynů v kterékoli zaslané SMS nebo zasláním e-mailu na adresu privacypolicy@wmg.com.

Abychom mohli vytvořit samostatnou skupinu uživatelů sociálních médií s podobnými charakteristikami, jako mají ti, kteří byli zařazeni do našich skupin Vlastní publikum. Tato skupina „Podobné publikum“ je vytvořena a uložena pouze na platformách našich partnerů v oblasti sociálních médií. Přestože můžeme posílat vlastní reklamy osobám ve skupině Podobné publikum, nemůžeme identifikovat osoby zařazené do této skupiny a nemáme přístup k žádným informacím, které o těchto osobách drží platforma sociálních médií.

2.3
Sociální média, streamovací služby a účty třetích stran

Informace, které shromažďujeme

Jak používáme vaše osobní údaje

Přímý marketing poskytovatelů digitálních služeb

Spolupracujeme s poskytovateli digitálních služeb. Pokud máte účet u poskytovatele digitálních služeb (např. Spotify) a souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení od jejich partnerů prostřednictvím používání jejich online nástrojů, poskytovatel digitálních služeb s námi za tímto účelem sdílí vaše osobní údaje. Tyto informace zahrnují vaše jméno, datum narození, pohlaví, e-mailovou adresu a poštovní směrovací číslo.

S vaším souhlasem

Abychom vám mohli zasílat tematická marketingová sdělení e-mailem a v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Viz také níže část „Chování při poslechu na streamovacích platformách“, která pojednává o dalších způsobech naší interakce se streamovacími platformami za účelem zasílání obsahu, který je pro vás relevantní, pokud jste s tím souhlasili.

Upozorňujeme, že odběr těchto sdělení můžete kdykoli odhlásit výběrem odhlašovacího odkazu v kterémkoli námi zaslaném e-mailu, zasláním e-mailu na adresu privacypolicy@wmg.com nebo odhlášením prostřednictvím platformy vašeho poskytovatele digitálních služeb.

Účast v soutěžích, loteriích a podobných propagačních akcích pomocí účtu sociálních médií

Pokud použijete svůj účet sociálních médií (např. Facebook), účet streamovací platformy (např. Spotify) nebo jakýkoli jiný uživatelský účet třetí strany k účasti v našich soutěžích, loteriích nebo propagačních akcích nebo prostřednictvím pozvánky k přihlášení do takového účtu na našich platformách, sdílíte s námi určité osobní údaje z vašeho účtu třetí strany, které mohou zahrnovat například vaše jméno, pohlaví, e-mailovou adresu, město, zemi, historii poslechu, oblíbené skladby, podrobnosti o propagační akci, které jste se zúčastnili, a o vaší účasti a jakékoli další osobní údaje, které nám zpřístupníte.

S vaším souhlasem

Abychom vám umožnili účastnit se našich soutěží, loterií nebo podobných propagačních akcí a abychom mohli tyto aktivity spravovat.

Některé z těchto aktivit mají další pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a zveřejňujeme vaše osobní údaje. Než nám poskytnete své osobní údaje, pečlivě si tato pravidla přečtěte.

Chování při poslechu na streamovacích platformách

Pokud nám k tomu dáte souhlas, shromažďujeme osobní údaje od streamovacích platforem, které používáte (např. Spotify), o vašem chování při poslechu na jejich platformě. To zahrnuje informace o poslouchaných skladbách, playlistech a albech spolu s vašimi nejoblíbenějšími žánry a umělci.

S vaším souhlasem

Abychom mohli analyzovat vaše chování při poslechu (souhrnně i na základě údajů umožňujících osobní identifikaci) pro účely určení, jaký marketingový obsah by bylo vhodnější vám zaslat, pokud jste souhlasili (na streamovací platformě) se zasíláním našich přímých marketingových sdělení, a v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Pokud například na základě vašeho chování při poslechu identifikujeme jednoho umělce jako jednoho z nejoblíbenějších, můžeme vám doporučit podobného umělce, o kterém si myslíme, že by se vám mohl líbit, ale ještě jste ho neposlouchali. Vezměte prosím na vědomí, že svůj souhlas s tím, abychom využívali informace o vašem chování při poslechu, můžete odvolat prostřednictvím své streamovací platformy nebo nás můžete kontaktovat na adrese privacypolicy@wmg.com.

Abychom mohli sledovat výkonnost našeho obsahu na streamovacích platformách pomocí analýzy chování uživatelů při poslechu.

Předem uložený/přidaný obsah

Pokud si na streamovací platformě předem uložíte nebo přidáte některý z našich nevydaných obsahů, může s námi streamovací platforma sdílet vaše osobní údaje. To může zahrnovat informace o vámi vybraném předem uloženém/přidaném obsahu spolu s vaším jménem, e-mailovou adresou, městem, zemí a (případně) vašimi marketingovými preferencemi, pokud jste se přihlásili k odběru našich marketingových sdělení.

S vaším souhlasem

Abychom mohli přidat požadovaný obsah do vaší knihovny streamovací platformy, jakmile bude tento obsah oficiálně vydán, a zaslat vám e-mail s informací o jeho oficiálním vydání.

Abychom vám mohli zasílat marketingová sdělení e-mailem, pokud jste se zasíláním těchto sdělení souhlasili. Budeme tak činit pouze v souladu s vašimi marketingovými preferencemi a odběr těchto sdělení můžete kdykoli odhlásit výběrem odhlašovacího odkazu v kterémkoli námi zaslaném e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu privacypolicy@wmg.com.

2.4
Obecné dotazy a zapojení

Informace, které shromažďujeme

Jak používáme vaše osobní údaje

Obecné dotazy

Osobní údaje nám o sobě poskytnete, když nás kontaktujete nebo s námi jinak obecně komunikujete, včetně e-mailu, SMS, sociálních médií, online kontaktního formuláře, telefonního hovoru, SMS příspěvku nebo jinak. Obecně se jedná o informace zahrnující vaše jméno, kontaktní údaje a podrobnosti o vaší komunikaci.

Je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Abychom mohli reagovat na vaše dotazy a vyhovět vašim žádostem, například když nám pošlete dotazy, návrhy, pochvaly nebo stížnosti nebo když si vyžádáte informace o našich platformách. Můžeme je také zohlednit při zlepšování svých platforem, produktů a služeb.

Průzkumy

Osobní údaje o sobě nám poskytnete, když se zúčastníte a vyplníte některý z našich průzkumů. Obecně se jedná o informace zahrnující vaše jméno, kontaktní údaje a vaše odpovědi v rámci průzkumu.

S vaším souhlasem

Abychom vás mohli zaregistrovat do našich průzkumů a analyzovat odpovědi, které jste nám poskytli na otázky v průzkumu.

2.5
Automaticky shromažďované informace

Informace, které shromažďujeme

Jak používáme vaše osobní údaje

Doručitelnost e-mailů

Určité osobní údaje shromažďujeme automatizovaně, když vám zasíláme marketingové e-maily v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Obecně se jedná o informace zahrnující to, zda jste e-mail otevřeli a na co jste v e-mailu klikli.

V našich Zásadách týkajících se souborů cookie naleznete informace o tom, co jsou soubory cookie (a další podobné technologie) a jak je používáme. Zásady najdete je ve spodní části našich webových stránek, vedle Podmínek používání.

S vaším souhlasem

Abychom mohli sledovat výkonnost marketingových e-mailů, které vám zasíláme.

Abychom mohli přizpůsobit budoucí marketingové e-maily, které vám zašleme, na základě vašich reakcí na naše předchozí e-maily.

Přístup k naší online platformě

Určité osobní údaje shromažďujeme automatizovaně, když navštívíte některou z našich online platforem nebo s ní komunikujete. Obecně se jedná o informace zahrnující:

Údaje o prohlížeči a zařízení: Určité informace shromažďuje většina prohlížečů, jako je vaše adresa MAC (Media Access Control), typ zařízení (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, verze operačního systému, typ internetového prohlížeče a verze naší platformy, kterou používáte.

Údaje o mobilní aplikaci: Když si stáhnete a používáte některou z našich mobilních aplikací, můžeme sledovat a shromažďovat údaje o používání mobilní aplikace, například datum a čas, kdy mobilní aplikace ve vašem zařízení přistupuje k našim serverům, a jaké informace a soubory byly do mobilní aplikace staženy na základě čísla vašeho zařízení.

IP adresa: Adresa internetového protokolu (IP) je číslo, které vašemu zařízení, z něhož přistupujete k platformě, automaticky přidělí váš poskytovatel internetových služeb (ISP) a které je automaticky identifikováno a zaznamenáno v souborech protokolu našich serverů, kdykoli navštívíte platformu, spolu s časem návštěvy a aktivitou na platformě.

Je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Abychom mohli stanovit úroveň využití našich platforem.

Abychom pomohli diagnostikovat problémy se serverem.

Abychom mohli své platformy spravovat.

Abychom mohli určit vaši polohu na úrovni země.

Soubory cookie (a podobné technologie)

Když navštívíte některou z našich online platforem, shromažďujeme o vás osobní údaje prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií umístěných ve vašem zařízení. Shromážděné informace mohou zahrnovat ID uživatele, které vám bylo přiděleno, vaši IP adresu, obsah, s nímž jste na našich platformách provedli interakci, dobu trvání každé návštěvy našich platforem, chybová hlášení, na která jste při používání našich platforem narazili, a vaše interakce s pluginy sociálních médií (např. tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“ na Facebooku) na našich platformách.

V našich Zásadách týkajících se souborů cookie naleznete informace o tom, co jsou soubory cookie (a další podobné technologie) a jak je používáme. Zásady najdete je ve spodní části našich webových stránek, vedle Podmínek používání.

Je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Abychom zajistili, že naše platformy budou ve vašem zařízení fungovat tak, jak mají a jak je to nezbytné pro poskytování obsahu nebo služeb, které na našich platformách požadujete.

Je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

Abychom zajistili bezpečnost vašeho používání našich platforem a veškerých činnosti, které na našich platformách provádíte.

Abychom dodržovali platné právní předpisy týkající se souborů cookie a informací shromážděných ze souborů cookie – například abychom si pamatovali vaše nastavení souborů cookie.

S vaším souhlasem

Abychom na vás mohli cílit přizpůsobenou reklamu online a v sociálních médiích na základě vaší aktivity online a používání našich platforem.

Abychom mohli sdílet vaše údaje s externími partnery, aby vám mohli zasílat přizpůsobený reklamní obsah online a v sociálních médiích.

Abychom mohli sdílet vaše údaje s externími partnery platforem sociálních médií, pokud na našich platformách provádíte interakce s pluginy sociálních médií (např. tlačítko „To se mi líbí“ nebo „Sdílet“ na Facebooku).

Abychom vás rozpoznali, když se vrátíte na některou z našich platforem, a abychom mohli přizpůsobit vaše zážitky na základě vašich předchozích návštěv.

Abychom mohli provádět webovou analýzu na našich platformách (např. sledovat pro analytické účely počet vašich návštěv na našich platformách a akce, které na našich platformách provádíte).

2.6
Interní obchodní procesy

Informace, které shromažďujeme

Jak používáme vaše osobní údaje

Agregace osobních údajů

Naše agregace osobních údajů se může týkat jakýchkoli výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Abychom provedli agregaci jakýchkoli osobních údajů, které shromažďujeme, takže v konečné agregované podobě již nebudou přímo identifikovat vás ani žádnou jinou osobu. Pomocí osobních údajů shromážděných z návštěv webových stránek například můžeme vypočítat procento našich uživatelů, kterým se líbí určitý umělec. Vytvořené agregované údaje používáme k různým účelům včetně následujících:

k vývoji nových produktů a služeb,

k vylepšení, zdokonalení nebo úpravě našich stávajících produktů a služeb,

k určení účinnosti našich propagačních kampaní, abychom mohli kampaně přizpůsobit potřebám a zájmům našich uživatelů,

k provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit, například k pochopení, které části našich platforem jsou pro naše uživatele nejzajímavější, abychom mohli efektivně zaměřit zdroje a úsilí v oblasti vývoje.

Audity (interní a externí) a soulad s předpisy

Náš proces auditu a zajištění souladu s předpisy se může týkat kterýchkoli výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Abychom ověřili, že naše interní procesy fungují tak, jak mají.

Je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

Abychom ověřili, že naše interní procesy jsou v souladu s právními, regulačními nebo smluvními požadavky.

Podvody a bezpečnost

Náš proces monitorování podvodů a bezpečnosti se může týkat kterýchkoli výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Abychom mohli provádět monitorování podvodů a bezpečnosti v rámci našeho podnikání, například za účelem odhalení a prevence kybernetických útoků nebo pokusů o krádež identity.

Správa

Naše správní procesy se mohou týkat kterýchkoli výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Je to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

Abychom mohli efektivně fungovat v rámci našeho obchodního modelu a firemní struktury způsobem, který efektivně poskytuje služby našim zákazníkům, mimo jiné využitím řady centralizovaných a lokalizovaných obchodních funkcí.

Právní nároky

Náš proces v oblasti právních nároků se může týkat kterýchkoli výše uvedených osobních údajů, které o vás shromažďujeme.

Je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti / pro účely našich oprávněných zájmů (v závislosti na situaci)

Abychom se mohli účinně bránit proti nárokům nebo je vznášet za účelem ochrany našich zákonných práv a zájmů a reakce na vyšetřování ze strany regulačních orgánů nebo orgánů činných v trestním řízení.

3.
JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje sdílíme pro následující účely:

Vaše osobní údaje sdílíme s přidruženými společnostmi pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Seznam a umístění našich přidružených společností si můžete prohlédnout zde: https://wminewmedia.com/affiliates/.

Vaše osobní údaje sdílíme se společnostmi, které poskytují služby naším jménem (a v některých případech s našimi přidruženými společnostmi), abychom jim umožnili podporovat služby, které vám poskytujeme, včetně služeb uvedených níže. Může se jednat o konzultanty, poskytovatele odborných poradenských služeb (např. právníky a účetní), agentury pro digitální marketing, poskytovatele služeb zabývající se hostingem (poskytovatelé cloudových služeb, jako jsou AWS a Microsoft Azure), marketingovými technologiemi (např. pro vytváření e-mailových kampaní, automatizaci e-mailů, správu odhlášení atd.), analýzou dat (například analýza návštěvnosti webových stránek), zpracováním plateb (například PayPal), realizací objednávek (například odesílání/doručování objednávek zákazníků), poskytováním infrastruktury (například vývoj webových stránek a aplikací), auditem (externí auditoři, například KPMG a PWC), IT službami, zákaznickým servisem, doručováním e-mailů, zpracováním kreditních karet a dalšími podobnými službami.

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami (včetně našich partnerů a umělců), abychom jim umožnili zasílat vám marketingová sdělení v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Například když se přihlásíte k odběru newsletterů od umělce.

Vaše osobní údaje sdílíme s našimi partnery v oblasti sociálních médií za účelem provádění reklamy pro publikum v sociálních médiích a při používání pluginů sociálních médií na našich platformách.

Vaše osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které sponzorují soutěže, loterie a podobné propagační akce, aby mohly takové soutěže, loterie a propagační akce nabízet a spravovat.

Veškeré osobní údaje, které zveřejníte nebo sdělíte ve veřejných částech našich platforem nebo jejich prostřednictvím (např. prostřednictvím diskusních fór, chatu, profilových stránek a blogů), se stanou veřejnými informacemi a mohou být k dispozici návštěvníkům našich platforem a široké veřejnosti a mohou být dále šířeny prostřednictvím internetu a dalších mediálních kanálů, kde se dostanou k ještě širšímu publiku.

Vaše osobní údaje sdílíme, pokud jsme povinni tak učinit, abychom splnili (a/nebo pokud se důvodně domníváme, že jsme povinni splnit) jakoukoli právní nebo regulační povinnost, například na základě soudních příkazů, donucovacích opatření regulačních orgánů nebo orgánů činných v trestním řízení; nebo abychom vymáhali jakoukoli smlouvu, kterou jsme s vámi uzavřeli; nebo abychom chránili práva, majetek či bezpečnost společnosti Warner Music Group, našich přidružených společností, našich umělců, vás, jiných třetích stran, uživatelů našich platforem nebo široké veřejnosti.

Vaše osobní údaje sdílíme v souvislosti s prodejem nebo obchodní transakcí. Máme oprávněný zájem na zpřístupnění nebo předání vašich osobních údajů třetí straně v případě reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem, majetkem nebo akciemi nebo jejich částí (včetně situace, kdy je to v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením). Mezi takové třetí strany může patřit například nabývající subjekt a jeho poradci.

Vaše osobní údaje sdílíme za účelem vymáhání našich smluvních podmínek nebo jakýchkoli jiných smluv, které jsme s vámi uzavřeli, a abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout při jakémkoli jednání, například na základě soudních příkazů a při zapojení inkasních agentur.

4.
PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Upozorňujeme, že v důsledku globální povahy společnosti Warner Music Group mohou být vaše osobní údaje uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, v níž máme provozovnu nebo ve které využíváme poskytovatele služeb, a používáním našich platforem berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být předávány do zemí mimo zemi vašeho bydliště, včetně Spojených států amerických, které mohou mít pravidla ochrany osobních údajů odlišná od pravidel platných ve vaší zemi.

Zejména upozorňujeme, že naše spotřebitelské databáze a globální marketingové týmy sídlí ve Spojených státech amerických a ve Spojeném království, takže osobní údaje, které nám poskytnete při interakci s námi pro účely elektronického obchodování, pro marketingové účely a pro účely související se soutěžemi (včetně loterií a jiných podobných propagačních akcí), budou pro tyto účely uchovávány a zpracovávány ve Spojených státech amerických a ve Spojeném království.

Informace o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud jsou předány ze země vašeho bydliště do místa mimo zemi vašeho bydliště, naleznete v části „Předáváme vaše osobní údaje?“ sekce Programy pro jednotlivé země těchto Zásad ochrany osobních údajů.

5.
JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné nebo přípustné s ohledem na účel, pro který byly získány, a v souladu s platnými právními předpisy.

Mezi kritéria, která používáme pro určení doby uchovávání, patří:

doba, po kterou s vámi máme pokračující vztah a poskytujeme vám své platformy (například doba, po kterou u nás máte účet nebo platformy používáte);

zda existuje zákonná povinnost, které podléháme (například některé zákony vyžadují, abychom uchovávali záznamy o vašich transakcích po určitou dobu, než je budeme moci vymazat);

zda je uchovávání údajů vhodné s ohledem na naši právní pozici (například s ohledem na platné promlčecí lhůty, soudní spory nebo šetření regulačních orgánů); a

případné pokyny vydané příslušnými právními orgány a orgány pro ochranu osobních údajů.

6.
CITLIVÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Žádáme vás, abyste nám nezasílali a nesdělovali žádné citlivé osobní údaje (např. čísla sociálního pojištění, informace týkající se rasového nebo etnického původu, sexuální orientace nebo sexuálního života, politických názorů, náboženského nebo filozofického přesvědčení, informace týkající se zdraví, trestní minulosti nebo členství v odborech) na našich platformách nebo jejich prostřednictvím či jinak, pokud si tyto informace výslovně nevyžádáme pro stanovené účely.

7.
VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud chcete uplatnit svá práva v souvislosti s vašimi osobními údaji (například získat přístup k osobním údajům, zkontrolovat je, opravit, aktualizovat, zastavit či omezit jejich používání nebo je vymazat), můžete nás kontaktovat na adrese: privacypolicy@wmg.com. Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Když nás budete kontaktovat, upřesněte, jaké právo si přejete uplatnit, jaké kroky chcete, abychom v souvislosti s vašimi osobními údaji podnikli, a uveďte veškeré podrobnosti o osobních údajích, kterých se vaše žádost týká. To nám umožní efektivnější vyřízení vaší žádosti.

V zájmu vaší ochrany můžeme vyřizovat pouze žádosti týkající se osobních údajů spojených s e-mailovou adresou, kterou jste použili k odeslání žádosti, případně může být nutné před vyřízením žádosti ověřit vaši totožnost. Vaší žádosti se budeme snažit vyhovět, co nejdříve to bude rozumně možné, a v zákonem stanovených lhůtách.

Přečtěte si část „Vaše práva na ochranu osobních údajů“ sekce Programy pro jednotlivé země těchto Zásad ochrany osobních údajů, případně Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii, kde naleznete informace o konkrétních právech na ochranu osobních údajů stanovených vaší jurisdikcí.

8.
AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit. O všech významných změnách vás budeme informovat, pokud s vámi máme vztah, a jinak budeme aktualizované verze příležitostně zveřejňovat na svých webových stránkách. Podívejte se prosím na popisek „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“ v horní části této stránky, abyste zjistili, kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány. Jakékoli změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabudou účinnosti, jakmile revidované Zásady ochrany osobních údajů zpřístupníme na našich online platformách nebo jejich prostřednictvím.

9.
JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování osobních údajů, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese privacypolicy@wmg.com..

Sídlíme na následující adrese:

Warner Music Czech Republic s.r.o.

Pekařská 621/7

155 00 Praha 5-Jinonice

Česká republika

K rukám: Tým pro ochranu osobních údajů

Upozorňujeme, že e-mailová komunikace není vždy bezpečná, proto prosím neuvádějte ve svých e-mailových zprávách, které nám posíláte, informace o kreditních kartách nebo jiné citlivé informace. Můžete nás také kontaktovat e-mailem na adrese privacypolicy@wmg.com nebo nám napsat na adresu Warner Music UK Limited, Legal Department, The Warner Building, 27 Wrights Lane, London W8 5SW, Attn: The Privacy Team.

10.
PROGRAMY PRO JEDNOTLIVÉ ZEMĚ
10.1
Evropská unie a Evropský hospodářský prostor

PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Evropská komise uznává některé země mimo EHP jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). Pro předávání údajů z EHP do zemí, které podle Evropské komise neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (včetně USA), jsme zavedli standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, které se týkají předávání osobních údajů, jako záruku pro předávání vašich osobních údajů. Kopii této záruky můžete získat na adrese privacypolicy@wmg.com, případně si standardní podmínky prostudujte na tomto odkazu.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva na ochranu osobních údajů, pokud se nacházíte v EHP nebo jsou vaše osobní údaje uchovávány společností Warner Music v EHP: :

Podle zákona máte řadu práv (s výhradou určitých podmínek a výjimek), pokud jde o vaše údaje. Kterékoli z těchto práv můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese privacypolicy@wmg.com nebo prostřednictvím našich kontaktních údajů níže v části věnované kontaktům.

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje používali, pokud se opíráme o „oprávněné zájmy“ jako zákonné opodstatnění pro zpracování vašich osobních údajů nebo pokud vaše osobní údaje používáme pro účely přímého marketingu (tj. pokud již od nás nechcete dostávat newslettery, aktualizace a další marketingová sdělení v rámci přímého marketingu).

Práva

Co to znamená?

Právo být informován

Máte právo na to, abychom vám poskytli jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme, a o vašich právech. Proto vám poskytujeme informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Právo na přístup

Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům (pokud je zpracováváme) a k některým dalším informacím (jako jsou informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů).

Je to proto, abyste byli informováni a mohli si ověřit, že vaše osobní údaje používáme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz

Toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“ a zjednodušeně řečeno vám umožňuje požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud neexistuje žádný závažný důvod, abychom je nadále používali. Nejedná se o obecné právo na výmaz; existují výjimky.

Právo na omezení zpracování

Máte právo „zablokovat“ nebo zastavit další používání vašich osobních údajů. Při omezení zpracování můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat, ale nesmíme je dále používat. Vedeme seznamy osob, které požádaly o „zablokování“ dalšího používání svých osobních údajů, abychom zajistili, že toto omezení bude v budoucnu respektováno.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jste nám sami poskytli (nikoli na jiné údaje) a které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy s vámi.

Právo vznést námitku

Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti používání vašich osobních údajů, například v případě, že vaše osobní údaje nemusíme zpracovávat za účelem splnění smluvní nebo jiné zákonné povinnosti. Můžete například vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje můžeme nadále uchovávat, ale nemůžeme je již používat způsobem, o jehož vyloučení jste nás požádali.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly použity k výhradně automatizovanému rozhodování o vás, které se vás dotýká. Máte například právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly použity k vytvoření vašeho profilu, na jehož základě jsou později činěna automatizovaná rozhodnutí, aniž by se na tomto zpracování podílel člověk.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji nebo jak je zpracováváme, u příslušného vnitrostátního orgánu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti o orgánech pro ochranu osobních údajů v EHP naleznete zde.

Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas s čímkoli, co s vašimi osobními údaji děláme, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat (pokud tak však učiníte, neznamená to, že cokoli, co jsme s vašimi osobními údaji udělali s vaším souhlasem do té doby, je nezákonné). To zahrnuje právo odvolat souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje mohli používat pro marketingové účely.

10.2
Spojené království

PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Spojené království uznává země EHP jako země poskytující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, a proto je předávání vašich osobních údajů ze Spojeného království do země EHP v současné době podle zákonů Spojeného království povoleno. Kromě toho je v současné době Spojeným královstvím povoleno předávání vašich osobních údajů do některých zemí mimo EHP, pokud tyto země získaly osvědčení Evropské komise, že poskytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů podle standardů EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde ).

Pro předávání údajů ze Spojeného království do zemí, které podle Evropské komise neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů (včetně USA), jsou v současné době Spojeným královstvím certifikovány standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí, které se týkají předávání osobních údajů, jako platná záruka pro předávání vašich osobních údajů a my jsme tyto standardní smluvní doložky zavedli v případech, kdy předáváme vaše osobní údaje do zemí, které podle Spojeného království neposkytují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Kopii této záruky můžete získat na adrese privacypolicy@wmg.com, případně si standardní podmínky prostudujte na tomto odkazu.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Práva na ochranu osobních údajů, pokud se nacházíte ve Spojeném království nebo jsou vaše osobní údaje uchovávány společností Warner Music ve Spojeném království:

Podle zákona máte řadu práv (s výhradou určitých podmínek a výjimek), pokud jde o vaše údaje. Kterékoli z těchto práv můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na adrese privacypolicy@wmg.com nebo prostřednictvím našich kontaktních údajů níže v části věnované kontaktům.

Máte právo vznést námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje používali, pokud se opíráme o „oprávněné zájmy“ jako zákonné opodstatnění pro zpracování vašich osobních údajů nebo pokud vaše osobní údaje používáme pro účely přímého marketingu (tj. pokud již od nás nechcete dostávat newslettery, aktualizace a další marketingová sdělení v rámci přímého marketingu).

Práva

Co to znamená?

Právo být informován

Máte právo na to, abychom vám poskytli jasné, transparentní a snadno srozumitelné informace o tom, jak vaše osobní údaje používáme, a o vašich právech. Proto vám poskytujeme informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Právo na přístup

Máte právo získat přístup ke svým osobním údajům (pokud je zpracováváme) a k některým dalším informacím (jako jsou informace uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů).

Je to proto, abyste byli informováni a mohli si ověřit, že vaše osobní údaje používáme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Právo na opravu

Máte právo na opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz

Toto právo je také známé jako „právo být zapomenut“ a zjednodušeně řečeno vám umožňuje požádat o vymazání nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud neexistuje žádný závažný důvod, abychom je nadále používali. Nejedná se o obecné právo na výmaz; existují výjimky.

Právo na omezení zpracování

Máte právo „zablokovat“ nebo zastavit další používání vašich osobních údajů. Při omezení zpracování můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat, ale nesmíme je dále používat. Vedeme seznamy osob, které požádaly o „zablokování“ dalšího používání svých osobních údajů, abychom zajistili, že toto omezení bude v budoucnu respektováno.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci, pokud je to technicky proveditelné. Toto právo se vztahuje pouze na osobní údaje, které jste nám sami poskytli (nikoli na jiné údaje) a které zpracováváme automatizovaně na základě vašeho souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy s vámi.

Právo vznést námitku

Za určitých okolností máte právo vznést námitku proti používání vašich osobních údajů, například v případě, že vaše osobní údaje nemusíme zpracovávat za účelem splnění smluvní nebo jiné zákonné povinnosti. Můžete například vznést námitku proti použití vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Vaše osobní údaje můžeme nadále uchovávat, ale nemůžeme je již používat způsobem, o jehož vyloučení jste nás požádali.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly použity k výhradně automatizovanému rozhodování o vás, které se vás dotýká. Máte například právo na to, aby vaše osobní údaje nebyly použity k vytvoření vašeho profilu, na jehož základě jsou později činěna automatizovaná rozhodnutí, aniž by se na tomto zpracování podílel člověk.

Právo podat stížnost

Máte právo podat stížnost na způsob, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji nebo jak je zpracováváme, u příslušného britského orgánu pro ochranu osobních údajů (ICO). Kontaktní údaje orgánu ICO naleznete níže:

Adresa: Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire SK9 5AF.

Telefonní číslo: 0303 123 1113.

Webové stránky: https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Právo odvolat souhlas

Pokud jste udělili souhlas s čímkoli, co s vašimi osobními údaji děláme, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat (pokud tak však učiníte, neznamená to, že cokoli, co jsme s vašimi osobními údaji udělali s vaším souhlasem do té doby, je nezákonné). To zahrnuje právo odvolat souhlas s tím, abychom vaše osobní údaje mohli používat pro marketingové účely.

11.
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KALIFORNII

Podle kalifornského zákona o ochraně osobních údajů spotřebitelů z roku 2018 (dále jen „zákon CCPA“) tyto Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii poskytují obyvatelům Kalifornie popis našich postupů týkajících se shromažďování, používání, prodeje a zveřejňování jejich osobních údajů. Podle zákona CCPA jsou „osobní údaje” informace, které identifikují, týkají se, popisují nebo by mohly být přiměřeně spojeny s konkrétním obyvatelem nebo domácností v Kalifornii. Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii se zabývají také dalšími ustanoveními kalifornského práva. Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii poskytujeme jako doplněk k informacím obsaženým ve výše uvedených obecných Zásadách ochrany osobních údajů. Jak je uvedeno výše, Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii popisují naše postupy v souvislosti s osobními údaji, které od vás shromažďujeme osobně a prostřednictvím některých námi vlastněných nebo ovládaných platforem. Zásady ochrany osobních údajů pro Kalifornii se nevztahují na naše uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, dodavatele, vlastníky, členy statutárních orgánů nebo vedoucí pracovníky, pokud se osobní údaje, které o těchto osobách shromažďujeme, týkají jejich současné, bývalé nebo potenciální funkce v naší společnosti.

11.1
Shromažďování osobních údajů

Plánujeme shromažďovat a během předchozích 12 měsíců jsme shromažďovali následující kategorie osobních údajů, jak jsou uvedeny v zákoně CCPA:

A.

Identifikátory. Identifikátory, jako je jméno, kontaktní údaje (adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo), IP adresa, kterou lze rozumně spojit nebo přiřadit ke konkrétnímu spotřebiteli nebo domácnosti, číslo sociálního pojištění, uživatelské jméno v sociálních médiích a online identifikátory;

B.

Informace o zákaznických záznamech. Osobní údaje ve smyslu kalifornského zákona o zákaznických záznamech, jako je jméno, kontaktní údaje a informace o finančních účtech;

C.

Informace spadající do chráněných tříd. Charakteristiky spadající do chráněných tříd informací podle kalifornských nebo federálních zákonů, jako je pohlaví a věk;

D.

Informace o transakcích. Obchodní informace, jako je historie objednávek, obsah nákupního košíku, platební údaje, preference doručení objednávky a historie a preference poslechu;

E.

Informace o používání online. Informace o aktivitách na internetu nebo v sítích, jako je historie procházení, historie vyhledávání a interakce s našimi online službami nebo reklamami;

F.

Geolokační informace. Geolokační informace, jako je poloha zařízení a přibližná poloha odvozená z IP adresy;

G.

Zvukové/vizuální informace. Zvukové, elektronické, vizuální a podobné informace, jako jsou záznamy hovorů a videozáznamy;

H.

Vyvozené závěry. Závěry vyvozené z jakýchkoli výše uvedených osobních údajů za účelem vytvoření profilu nebo shrnutí například preferencí a charakteristik jednotlivce.

11.2
Zdroje osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme od vás a z dalších zdrojů, jako jsou třetí strany, se kterými máme vztahy, reklamní sítě, veřejně dostupné databáze, společní marketingoví partneři, platformy sociálních médií a naši externí poskytovatelé služeb.

11.3
Používání osobních údajů z naší strany

Osobní údaje používáme, jak je uvedeno v našich obecných Zásadách ochrany osobních údajů výše, k provozování, správě a udržování našeho podnikání, k poskytování našich produktů a služeb a k dosažení našich obchodních záměrů a cílů, včetně následujících: vyvíjet, zlepšovat a udržovat naše produkty a služby; personalizovat, inzerovat a prodávat naše produkty a služby; provádět výzkum a analýzu dat; udržovat naše provozovny a infrastrukturu; provádět opatření pro zajištění kvality a bezpečnosti; provádět kontrolu a monitorování rizik a bezpečnosti; odhalovat podvody a předcházet jim; provádět ověřování totožnosti; vést účetnictví, provádět audity, vyšetřování a další interní funkce; dodržovat zákony, právní postupy a interní zásady; vést záznamy; uplatňovat právní nároky a bránit se jim.

11.4
Zpřístupnění a prodej osobních údajů z naší strany

Jak je uvedeno v našich obecných Zásadách ochrany osobních údajů výše, sdílíme osobní údaje s následujícími kategoriemi třetích stran:

Přidružené společnosti. Osobní údaje sdílíme s našimi přidruženými společnostmi pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Poskytovatelé služeb. Osobní údaje sdílíme s našimi poskytovateli služeb, abychom usnadnili služby, které nám poskytují, jako je hosting webových stránek, marketingové služby, analýza dat, zpracování plateb, vyřizování objednávek, poskytování infrastruktury, provádění auditů, IT služby, zákaznický servis a doručování e-mailů.

Obchodní partneři. Osobní údaje sdílíme s třetími stranami (včetně našich partnerů a umělců), abychom jim umožnili zasílat vám marketingová sdělení v souladu s vašimi marketingovými preferencemi.

Reklamní sítě. Osobní údaje sdílíme s reklamními sítěmi a online reklamními partnery, abychom jim umožnili zasílat vám marketingová sdělení.

Platformy sociálních médií. Osobní údaje sdílíme s našimi partnery z oblasti sociálních médií za účelem provádění reklamy zaměřené na publikum v sociálních médiích a při používání pluginů sociálních médií na našich platformách.

Sponzoři propagačních akcí. Osobní údaje sdílíme s třetími stranami, které sponzorují soutěže, loterie a podobné propagační akce, aby mohly tyto propagační akce nabízet a spravovat.

Právní orgány. Osobní údaje sdílíme s orgány veřejné a státní správy, včetně regulačních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, abychom mohli reagovat na žádosti a také abychom mohli chránit a hájit zákonná práva.

Jiné strany v právních řízeních. Osobní údaje sdílíme v souvislosti se zjišťováním informací v soudních sporech a v reakci na předvolání k soudu a soudní příkazy.

Podle zákona CCPA je „prodej“ široce definován jako zpřístupnění osobních údajů za peněžní nebo jinou hodnotnou protihodnotu a může zahrnovat některé naše obchodní postupy, včetně těch, které se týkají určitých typů online reklamy. V předchozích 12 měsících jsme zpřístupnili pro naše provozně obchodní účely nebo prodali následující kategorie osobních údajů následujícím kategoriím třetích stran:

Kategorie osobních údajů

Zpřístupněny následujícím kategoriím třetích stran pro provozně obchodní účely

Prodány následujícím kategoriím třetích stran

Identifikátory

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb; obchodní partneři; sponzoři propagačních akcí; reklamní sítě

Reklamní sítě

Informace o zákaznických záznamech

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb; obchodní partneři; sponzoři propagačních akcí; reklamní sítě

Reklamní sítě

Informace spadající do chráněných tříd

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb; reklamní sítě

Reklamní sítě

Informace o transakcích

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb; obchodní partneři; sponzoři propagačních akcí; reklamní sítě

Reklamní sítě

Informace o používání online

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb; reklamní sítě

Reklamní sítě

Geolokační informace

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb; sponzoři propagačních akcí; reklamní sítě

Reklamní sítě

Zvukové/vizuální informace

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb

Žádné

Vyvozené závěry

Přidružené společnosti; poskytovatelé služeb; reklamní sítě

Reklamní sítě

Vědomě neprodáváme osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let.

11.5
Vaše práva na základě zákona CCPA

Žádosti o informace a výmaz

Můžete nás požádat, abychom vám poskytli následující informace za období 12 měsíců před vaší žádostí:

Můžete nás požádat o výmaz osobních údajů, které jsme od vás shromáždili.

Chcete-li podat žádost o informace nebo žádost o výmaz, kontaktujte nás na telefonním čísle 833-596-2637. Vaši žádost ověříme a odpovíme na ni v souladu s platnými právními předpisy, přičemž vezmeme v úvahu typ a citlivost osobních údajů, které jsou předmětem žádosti. Možná si od vás budeme muset vyžádat další osobní údaje, jako je vaše e-mailová adresa, telefonní číslo, nedávné transakce s námi nebo několik posledních číslic vaší kreditní či debetní karty, pokud jste u nás nakoupili, abychom ověřili vaši totožnost a chránili se před podvodnými žádostmi. Pokud u nás máte účet chráněný heslem, můžeme vaši totožnost ověřit prostřednictvím stávajících postupů ověřování účtu a před zveřejněním nebo vymazáním vašich osobních údajů vás požádat, abyste znovu ověřili svou totožnost. Pokud podáte žádost o výmaz, můžeme vás před vymazáním vašich osobních údajů požádat o potvrzení vaší žádosti.

Pokud jste oprávněným zástupcem spotřebitele a podáváte jeho jménem žádost o informace nebo žádost o výmaz, požádáme vás:

Pokud nám oprávněný zástupce nepředložil plnou moc od spotřebitele v souladu s oddíly 4000-4465 kalifornského dědického zákoníku, můžeme rovněž:

Žádost o odhlášení z prodeje

Můžete požádat o odhlášení z jakéhokoli budoucího prodeje vašich osobních údajů tím, že nás kontaktujete na telefonním čísle 833-596-2637.

Pokud jste oprávněným zástupcem spotřebitele a podáváte jeho jménem žádost o odhlášení z prodeje, požádáme vás:

Právo na nediskriminaci

Máte právo na to, aby s vámi nebylo zacházeno nezákonně diskriminačním způsobem z důvodu uplatňování vašich práv podle zákona CCPA.

11.6
Signály „nesledovat“

V současné době nereagujeme na signály prohlížeče „nesledovat“.


11.7
Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete jednou ročně požádat o určité informace o tom, zda a jak jsme v předchozím kalendářním roce zpřístupnili určité kategorie osobních údajů třetím stranám pro účely vlastního přímého marketingu těchto třetích stran. Svou žádost zašlete e-mailem na adresu privacypolicy@wmg.com nebo poštou na adresu Warner Music Group, Attn: Privacy Coordinator, 1633 Broadway, New York, NY 10019. Vyhrazujeme si právo nereagovat na žádosti zaslané jinak než na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v této části.